#MeToo

#MeToo

Teater er fysisk, det er noe av teaterets egenart
– og det skal det fortsatt være.

Vi i amatørteaterbevegelsen bør nok ta inn over oss at overgrep ganske sikkert har skjedd, skjer og vil skje i vårt miljø også. For å sette fokus på dette temaet har Norsk Amatørteaterforbund utarbeidet noen retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i amatørteatermiljøet.
Vi oppfordrer styrene i teatergruppene til å bringe temaet opp i egne grupper, samt å opprette egne varslingsrutiner.
Se NATFs forslag til retningslinjer

NY MEDLEMSFORDEL FRA 01.01.2018!

NY MEDLEMSFORDEL FRA 01.01.2018!

Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF.

Noen ganger hender det at ting kan bli komplisert, og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk i enkelte saker.
Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter,  mangelfulle avtaler etc.
Da kan det være greit med litt bistand fra noen som forstår seg på lover og regler.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker å tilby sine medlemsgrupper mulighet for juridisk rådgiving og bistand som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet  med om medlemsgruppene hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom NATFs samarbeidsavtale med Advokatfirma Herberg AS.
Les mer om ordningen her

Bronsebukkene trenger flere MENN

Bronsebukkene trenger flere MENN

Friluftsteateret Bronsebukkene trenger flere MENN til å spille jegere eller keltere i sommerens oppsetning: 15. – 19. august på Hadeland Folkemuseum på Jaren. Øvingsperiode fra 1.august. Opplæring i scenekamp vil bli gitt.
Ta kontakt med Kristin Friborg (kristin.friborg@gmail.com) hvis dette høres interessant ut.

Momskompensasjon på vei!

Momskompensasjon på vei!

Momskompensasjonen er i dette øyeblikk på vei ut til mer eller mindre «slunkne» teaterlagskontoer hos NATF-gruppene som søkte om MVA-refusjon for inntektsåret 2016.

Norsk Amatørteaterforbund søkte Lottstift om momskompensasjon på vegne av seg selv og for alle medlemsgruppene våre som søkte innen fristen den 30.juni 2017. Totalt kr. 1.577.760,- blir nå fordelt videre ut til de 47 gruppene som søkte kompensasjon gjennom Norsk Amatørteaterforbund.
Avkortningen av det godkjente søknadsbeløpet hos Lottstift er i år beregnet med 27,191 % for alle ledd som inngikk i søknaden.
Norsk Amatørteaterforbund tar ingen administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben da vi ser på dette som en av flere medlemsfordeler vi mener gruppene skal nyte godt av, så de tildelte beløpene går i sin helhet til gruppene.

Den medlemsgruppa som for inntektsåret 2016 får mest utbetalt gjennom ordningen får hele 218.078 kroner – og den som får minst får 371 kroner (alle monner drar…)

NB! Vi ser derimot at det fremdeles er mange underledd (medlemsgrupper) som fortsatt ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, og gjør oppmerksom på at det kan komme et krav fra Lottstift at alle underledd skal være registrert der.

Vi henstiller derfor alle teatergrupper som ennå ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret om å gjøre dette allerede nå, slik at alt er på plass når kravet om registrering eventuelt kommer.

For inntekståret 2017 håper vi flere av våre medlemsgrupper ser sitt snitt til å søke.
Vi vil sende ut informasjon om ordningen til alle medlemsgrupper i månedsskifte april/mai 2018

 

«Hakkebakkeskogen» og «Karius og Baktus» er tilbake!

«Hakkebakkeskogen» og «Karius og Baktus» er tilbake!

Det er med stor glede vi kan meddele at rettighetene til disse to verkene av Thorbjørn Egner og Christian Hartmann fra og med 1. oktober 2017 igjen er tilgjengelige hos DRAMAS.
De to populære verkene var i en periode utilgjengelige for amatørteatrene på grunn av kontraktsforhandlinger.
Dramas er veldig glade for den gode nyheten, og vet at det også vil glede mange store og små der ute!

Mer info om manus og rettigheter – sjekk ut DRAMAS
Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge og er en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas formidler manus til lesning til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.