Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2018

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2018

Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag.
Årsmøtet i Norsk Amatørteaterforbund avholdes på Gardermoen, søndag 29. april.
Det vil også bli mulig å delta på en teaterfaglig samling lørdag 28. april, samt felles middag lørdag kveld.
Endelig program for denne samlingen publiseres så snart siste detaljer er på plass.

NATF dekker opphold 1 natt og reise for 1 person per medlemslag som deltar på Årsmøtet. Påmeldingsfrist er satt til fredag 6. april. Påmeldingen er bindende. For mer informasjon, følg lenken under.

Velkommen til årsmøtet!

Innkalling årsmøte 2018

Påmeldingsskjema Årsmøte

God Jul

God Jul

God Jul

Norsk Amatørteaterforbund ønsker alle sin medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul!

Kunngjøring av restmidler – Sceneteksttilskudd

Kunngjøring av restmidler – Sceneteksttilskudd

Til alle medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund

Det er nå mulig å søke på restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd».

Teateralliansen kunngjør med dette restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd». Fristen for å søke er allerede torsdag 7. desember.
Formålet med Sceneteksttilskuddet er å stimulere til at det skrives og produseres ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge. Målgruppen for Sceneteksttilskuddet er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergrupper som har prosjekt som faller inn under formålet med tilskuddsordningen. Søknader sendes på eget skjema som kan lastes ned fra http://teateralliansen.no/tilskot innen søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Søknader som ikke er komplette med nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.