Scenekunstbruket – Vårens SPENN-runde har åpnet!

Scenekunstbruket – Vårens SPENN-runde har åpnet!

SPENN er Scenekunstbrukets støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for barn og unge. I vurderingen av søknadene legges det vekt på originalitet, nyskaping og nyutvikling i prosjektene. Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst. Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet.  

(mer…)

Rom for kultur

Rom for kultur

– Ingen idrettslag godtek å spele fotball i ei skråning. No må dei som driv med kor, korps, dans og teater også starte å sette krav til øvingslokala, meiner ein samla tropp av frivillige kulturorganisasjonar.

 

 

 

 

(mer…)

Teaterdager 2017

Teaterdager 2017

Kort beskrivelse av kurs-teasing. Dette er forslag fra oss, nå kan du spille inn dine ønsker og behov.

Årets teaterdager arrangeres fra 14. – 17. september. Her er en liten teaser av hvilke kurs vi kan tenke oss å tilby. Men aller viktigst er hvilke behov dere har og hvilke kurs dere ønsker å gå på. Vi inviterer deg og dere til å gi oss en tilbakemelding om hvilke kurs dere vil at vi skal programmere til årets festival på Lillehammer. Tilbakemeldingfrist er 1. mars.

(mer…)