Momskompensasjon på vei!

Momskompensasjon på vei!

Momskompensasjonen er i dette øyeblikk på vei ut til mer eller mindre «slunkne» teaterlagskontoer hos NATF-gruppene som søkte om MVA-refusjon for inntektsåret 2016.

Norsk Amatørteaterforbund søkte Lottstift om momskompensasjon på vegne av seg selv og for alle medlemsgruppene våre som søkte innen fristen den 30.juni 2017. Totalt kr. 1.577.760,- blir nå fordelt videre ut til de 47 gruppene som søkte kompensasjon gjennom Norsk Amatørteaterforbund.
Avkortningen av det godkjente søknadsbeløpet hos Lottstift er i år beregnet med 27,191 % for alle ledd som inngikk i søknaden.
Norsk Amatørteaterforbund tar ingen administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben da vi ser på dette som en av flere medlemsfordeler vi mener gruppene skal nyte godt av, så de tildelte beløpene går i sin helhet til gruppene.

Den medlemsgruppa som for inntektsåret 2016 får mest utbetalt gjennom ordningen får hele 218.078 kroner – og den som får minst får 371 kroner (alle monner drar…)

NB! Vi ser derimot at det fremdeles er mange underledd (medlemsgrupper) som fortsatt ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, og gjør oppmerksom på at det kan komme et krav fra Lottstift at alle underledd skal være registrert der.

Vi henstiller derfor alle teatergrupper som ennå ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret om å gjøre dette allerede nå, slik at alt er på plass når kravet om registrering eventuelt kommer.

For inntekståret 2017 håper vi flere av våre medlemsgrupper ser sitt snitt til å søke.
Vi vil sende ut informasjon om ordningen til alle medlemsgrupper i månedsskifte april/mai 2018

 

Kunngjøring av restmidler – Sceneteksttilskudd

Kunngjøring av restmidler – Sceneteksttilskudd

Til alle medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund

Det er nå mulig å søke på restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd».

Teateralliansen kunngjør med dette restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd». Fristen for å søke er allerede torsdag 7. desember.
Formålet med Sceneteksttilskuddet er å stimulere til at det skrives og produseres ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge. Målgruppen for Sceneteksttilskuddet er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergrupper som har prosjekt som faller inn under formålet med tilskuddsordningen. Søknader sendes på eget skjema som kan lastes ned fra http://teateralliansen.no/tilskot innen søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Søknader som ikke er komplette med nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.

«Hakkebakkeskogen» og «Karius og Baktus» er tilbake!

«Hakkebakkeskogen» og «Karius og Baktus» er tilbake!

Det er med stor glede vi kan meddele at rettighetene til disse to verkene av Thorbjørn Egner og Christian Hartmann fra og med 1. oktober 2017 igjen er tilgjengelige hos DRAMAS.
De to populære verkene var i en periode utilgjengelige for amatørteatrene på grunn av kontraktsforhandlinger.
Dramas er veldig glade for den gode nyheten, og vet at det også vil glede mange store og små der ute!

Mer info om manus og rettigheter – sjekk ut DRAMAS
Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge og er en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas formidler manus til lesning til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

Ny medlemsfordel fra Hoopla AS

Ny medlemsfordel fra Hoopla AS

Medlemmer av Norsk Amatørteaterforbund får nå 10 % på korttidsleie av kasseløsningen.

Er man kunde på både kasse- og billettløsningen får man ytterligere 5 % rabatt – totalt 15 %. Videre får medlemmer av Norsk Amatørteaterforbund gratis etablering og oppsett av kasseløsningene, samt halv pris på papirruller. Medlemmene er selv ansvarlig for å melde ifra om at de er medlem av Norsk Amatørteaterforbund for å få benyttet seg av tilbudet. Tilbudet gjelder ved korttidsleie. For tilbud om langtidsleie ta kontakt med Hoopla.
For bestilling av kassesystem gå inn på: www.hoopla.kasseapp.no
Les mer om ordningen her

Amatørskuespillerer søkes til NRKs TVserie «22. juli»

Amatørskuespillerer søkes til NRKs TVserie «22. juli»

Registrering av amatørskuespillere til små og større roller i NRKs TV-serie ”22. Juli”.

TV-serien ”22. Juli” har en ambisjon om å skildre mangfoldet av mennesker i Norge. Vi tror det kan finnes dyktige amatører for de mange smårollene våre, og derfor vil vi gjøre et stort søk blant amatørskuespillere. Rollene er honorerte, og innspillingen foregår i 2018. Man trenger ingen tidligere erfaring for å registrere seg eller prøvefilme, og alle typer er aktuelle.

Registrering skjer gjennom denne linken: https://form.jotformeu.com/72501983711354
Vi leter også spesielt etter amatørskuespillere med erfaring med: Helsefag / Røde kors / Politi / Forsvaret / Heimevernet

NRKs TV-serie ”22. Juli” handler om mennesker som gjennom sitt arbeid ble nødt til å takle konsekvensene av terroren og dens ringvirkninger.
Les mer om serien her: https://www.nrk.no/kultur/slik-blir-nrks-dramaserie-om-22.-juli-1.13549490

Ta gjerne kontakt for spørsmål. Vi setter stor pris på hjelp med å spre budskapet blant teatergrupper, kor, revygrupper eller bekjente!

Med vennlig hilsen
Liv Mari Mortensen Casting for NRK, TV-serien ”22. Juli” liv.mari.ulla.mortensen@nrk.no Tlf. 92483322