Trenger du hjelp? Tlf 418 50 555 natf@natf.no Tips oss! ivar@odegaard.as

Seminar

NÅR ER KUNSTEN VIRKELIG FRI?

– Et seminar om ytringsfrihet i kulturfeltet

Tid: Lørdag den 20. september kl. 10:00 – 16:00
Sted: Holbøsalen, Kulturhuset Banken – FRI ENTRE 

I anledning årets grunnlovsjubileum inviterer Norsk Amatørteaterforbund i samarbeid med Hålogaland Amatørteaterselskap til seminar om ytringsfrihet i kulturfeltet.
Vi ønsker å sette fokus på hvilke rammer norske kunstnere, organisasjoner og frivilligheten arbeider innenfor.

  • Har vi full ytringsfrihet eller er vi underlagt politiske føringer og pålegg?
  • Blir vi gjennom store statlige overføringer statens og politikernes marionetter?
  • Eller har vi den friheten vi selv forfekter og er så opptatt av at andre skal få?
  • Styres kunsten av pengene?
  • Og på hvilken måte påvirker statlige overføringer arbeidet til norske kunstnere, organisasjoner og frivilligheten?

Vi har utfordret politikere, kunstnere, representanter for organisasjonslivet og frivilligheten til å delta i debatten. Vi håper at også DU har lyst til å delta!

Spørsmål eller påmelding kan gjøres til Rune Lundby på e-post: prosjekt@natf.no eller tlf: 90 99 84 65

TD-seminar 2014 - 2