(Illustrasjonsfoto)

Årets første ordinære søknadsfrist til Kulturrom er 1. mars kl 23:59. Kulturrom er en offentlig tilskuddsordning for å gi støtte til utbedring av lokaler og til teknisk utstyr. Her finner du nyttig informasjon om det å søke tilskudd fra Kulturrom.

Nederst i denne saken er en oversikt over NATF-grupper som fikk støtte i fjor, og hva de fikk støtte til.

På Kulturrom.no finner dere masse nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd. Her er lenker til noen nyttige ressurser og hjelpesider:

Kulturrom har også nå publisert informasjonssider for de forskjellige kulturfeltene. Her går de igjennom hvilke ordninger som dekker hvilke behov, og vi viser til flere eksempler fra tidligere tilskuddsmottakere innen disse sjangerne.
Gå til informasjonssiden for teater her

Eksempler fra tidligere tildelingsrunder kan være til god hjelp når man skriver søknad til Kulturrom. Hva har lignende søkere fått tilskudd til? Hvor mye midler kan man eventuelt forvente å få tildelt?
Sjekk hva andre har fått: Her finner dere en søkbar tildelingsliste

En gjennomarbeidet og godt dokumentert søknad vil være avgjørende for om tilskudd innvilges.  Gjennom søknadsbegrunnelsen, søknadsbudsjettet og finansieringsplanen må dere vise at behovet for tiltaket er til stede og at dere har en realistisk plan for gjennomføringen. Søknader bør si noe om:

 • Hvilket utstyr eller tiltak søker dere tilskudd til?
 • Hvorfor trenger dere utstyret eller tiltaket?
 • Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere?
 • Hva skal gjøres og når skal det skje?

Innholdet i og omfanget av søknadsbegrunnelsen vil avhenge av hva dere søker tilskudd til. For mange tiltak vil det også være relevant å si noe om følgende:

 • Hvem vil få nytte av tilskuddet? Eksempler her kan være barn og unge, lokalt frivillig kulturliv eller det frie profesjonelle kulturfeltet.
 • I hvilket lokale skal utstyret benyttes eller tiltaket gjennomføres?
 • Hvilken funksjon fyller dette lokalet der dere holder til?
 • Besitter dere teknisk utstyr per i dag, og hva skal dere gjøre med utstyret som erstattes?
 • Har dere tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket (benytt evt. eget felt i søknadsskjemaet)?
 • Alle tiltak som gjennomføres ved hjelp av tilskudd fra Kulturrom skal ha et langsiktig perspektiv. Teknisk utstyr skal være av tilstrekkelig kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år.

Søknadsbudsjettet skal si noe om hva dere ønsker å kjøpe inn, til hvilket kvalitetsnivå og til hvilken pris. Dette gir et bilde av hva dere tenker er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Budsjettet skal også inneholde en finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder. Hvis virksomheten har tatt ut utbytte de tre siste årene, eller mottar fast statstilskudd skal dette kommenteres.

Det har i 2022 blitt flere NATF-grupper som har fått støtte gjennom ordningen:

 • Kragerø Barneteater – tilskudd til lamper og trådløse mikrofoner: 46.000 kr.
 • Nittedal Teater – tilskudd til øvingsutstyr: 28.500 kr
 • Bærum Barneteater – tilskudd til lyd- og lysutstyr: 42.000 kr
 • Kaula Improteater – tilskudd til sanganlegg og keyboard: 35.250 kr
 • Madsebakken teater – støtte til lysutstyr: 17.250 kr
 • Undheim ShowTeater – støtte til lydmikser: 32.250 kr
 • Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret – støtte til oppladbare batteriet: 3000 kr