Selvsagt jubler NATFs Helen Hansen for Kavlifondet, som har støttet Nepalprosjekt med 400.000 kroner, men vi tar også imot bidrag i en annen størrelsesorden og er glade for dem. FABU støttet prosjektet med kr: 477,- og Bedehuskirken på Bryne med kr: 9042,-. NATF har som kjent vedtatt å bidra med kr: 30.000,- 

NATFs generalsekretær Helen Hansen har vært i Nepal for å se hvordan det har gått med første del av teaterprosjektet i Nepal har gått. Prosjektet – et norsk «spleiselag» med NATF i spissen, bruker teater for å bringe frem i lyset svært tabubelagte temaer som for eksempel barneekteskap, vold, seksuelle overgrep og trafficking. Helens oppsummering: -Det er også utrolig å se hvor mye de får gjort med svært begrensede midler.

-Ved bruk av Forum Teater og dukketeater er det mulig å bringe frem også tabubelagte temaer. Forum Teater brukes slik at forestillingen stanses etter at en problemstilling er vist. Publikum kommer så med forslag til hvordan de aktuelle problemene kan løses, og skuespillerne vise de ulike løsningene. For en genial måte å nå ut til alle de som ikke har tilgang til nyheter, ikke kan leser eller aldri har vurdert å gjøre noe annerledes enn det inngrodde tradisjoner tilsier.


Vil du se video om bruk av Forum teater i Nepal, gå inn på vår Facebookside.

Bidrag innbetales til kto: 2000.05.03313 og merkes «Bidrag til Teaterprosjekt i Nepal»