Hva skjer der ute?

Hva skjer der ute?

Etter en periode med mye usikkerhet og mange avlysninger og utsettelser av planlagte produksjoner, aner vi en forsiktig optimisme blant medlemslagene våre og mange har nå konkrete datoer for sine produksjoner enten i 2020 eller i 2021. Alle våre medlemslag kan markedsføre forestillingene sine i aktivitets kalenderen på natf.no. Send gjerne en e-post med tid, sted og plakaten til forestillingen deres til annelise@natf så deler vi.

 

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Fredag den 18. september 2020 kl. 18.00

Siden årsmøtet som opprinnelig skulle blitt avholdt den 25. april i 2020 måtte utsettes på grunn av korona situasjonen, arrangerer NATF nå digitalt årsmøte fredag 18. september 2020 kl.18.00. Innkallingen ble sendt ut til våre medlemslag onsdag 17. juni. Møtet vil bli avholdt på plattformen Zoom og alle påmeldte mottar en e-post med link til årsmøtet.

Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.  Alle lagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. Lagene kan i tillegg stille med så mange observatører som de ønsker.

Umiddelbart etter årsmøtet vil det bli vist en digital forestilling. Mer informasjon om forestillingen kommer.

Innkalling digitalt årsmøte 2020

Vel møtt!

 

 

 

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

LNU og Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder for hvordan organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene.

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre de fleste av sine aktiviteter, så lenge de overholder gjeldende råd  og anbefalinger om smittevern slik de er beskrevet i veilederen og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet. Denne forskriften har en rekke krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes. Veilederen skal sees på som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer og organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.
De fire hovedreglene som beskrives er:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
  4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Du finner veilederen i sin helhet her.

 

 

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Søk kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon

Det er nå mulig å søke kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 5. mars til og med 1. juli 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med Voksenopplæringsloven.
Fristen for å søke er 20. mai.

Les mer om ordningen HER

 

 

Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Nå er det igjen på tide å søke momskompensasjon!

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom NATF.
NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Her finner du Lottstift sin informasjon om forenklet modell.

Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2019 sender du inn søknadsskjema og revidert regnskap for 2019. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader.

Søknadsfristen er 30. juni og NATF mottar momskompensasjonen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i desember. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene.

For regnskapsåret 2018 var det 53 av NATF sine medlemslag som søkte om momskompensasjon og det ble utbetalt kr. 2 577 369,- i kompensasjon til disse. I år håper vi det er enda flere som vil benytte seg av ordningen.

Informasjon om MVA ordningen

Søknadsskjema – Momskompensasjon til medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund[27576]

B4-Eigenerkleringsskjema-for-aksjeselskap-NN-m-felt