Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbund ønsker velkommen til årsmøte lørdag 25. april 2020.
Årsmøtet holdes på Scandic Oslo City.

Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag. Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.

Det blir også mulig å delta på felles middag med påfølgende forestilling lørdag kveld. Nærmere informasjon om dette kommer så snart alt er klart.

NATF dekker reise og opphold en natt for en person per medlemslag. Påmeldingsfristen er onsdag 1. april 2020.

VEL MØTT!

Innkalling årsmøte 2020

Påmeldingsskjema årsmøte 2020

Birkebeinerspelet 2020

Birkebeinerspelet 2020

BIRKEBEINERSPELET 2020

Deler av NATF sitt styre og sekretariat var så heldige å få overvære Birkebeinerspelet i spektakulære omgivelser på Mesna Islandshestsenter i Mesnalia. Vi lar oss imponere av fantastiske islandshester og skuespillere og en forrykende forestilling med fart og spenning fra begynnelse til slutt.  Etter forestillingen møtte vi produsent Evy Kasseth Røsten, som er svært fornøyd med årets forestilling og kan melde om tidenes billettsalg.

Birkebeinerspelet tar for seg historien om Birkebeinernes farlige ferd over fjellene med kongens uekte sønn Håkon Håkonsson, som var ønsket drept av halve kongeriket. Etter å ha holdt gutten gjemt på gården Folkenborg i Østfold i nesten to år, ville hans mor Inga fra Varteig og hennes støttespillere smugle ham ut og ta ham med til Nidaros, for å kreve Norges trone for birkebeinerne. Ferden endrer norgeshistorien for alltid.

I året 1205, da handlingen i Birkebeiner­spelet finner sted, er det borgerkrig i Norge.
På den ene siden står birkebein­erne, en gruppe opprørere som med Kong Sverre Sigurdsson klarte å ta makten i landet. Men de fikk aldri full kontroll, og mot dem sto baglerne, en politisk gruppering med støtte fra kirken og fra Danmark. Kong Sverre ville at kirken og dens embedsmenn og eiendommer skulle være underlagt kongemakten, mens kirken ønsket å være selvstyrt, med makt over kongen og bånd til Europa og til paven i Roma.

Birkebeinerspelet vises også 20., 21. og 22. februar. Billetter kan du kjøpe her.

Medlemsdatabase

Medlemsdatabase

Medlemsdatabasen er publisert

Etter noen utfordringer, er den nye medlemsdatabasen på lufta og du skal nå, som kontaktperson i din teatergruppe, ha mottatt en e-post med påloggingsinformasjon. Du finner som tidligere medlemssidene på www.natf.no . Når du går inn på www.natf.no og klikker på «Medlemssider» finner du bruksanvisningen til databasen i menyen øverst på siden.

Vi har erfart noen tekniske problemer hos noen av medlemslagene våre i oppstarten. Dette gjelder i vesentlig grad at når lagene sletter et medlem, får de ikke lenger tilgang på lagets medlemmer. Det jobbes med å utbedre dette, skjer det deg, ta kontakt. Vi mottar også gjerne innspill til endringer eller ønsker om andre funksjoner enn de som allerede finnes.

Den største endringen i forhold til den gamle databasen, er tilpasningen til den nye Personvernloven som trådte i kraft i  2019. I grove trekk sier loven at det må være gitt samtykke fra det enkelte medlemmet til all personinformasjon som lagres om det enkelte medlemmet. Dette ivaretas i den nye medlemsdatabasen ved at alle registrerte medlemmer mottar en e-post hvor de gis mulighet til å samtykke til at medlemslaget og NATF lagrer deres personinformasjon. Du finner NATF sin personvernerklæring her. Det er også viktig at dere som teatergrupper med egne medlemmer, har et dokument som sier noe om hvordan dere håndterer personopplysninger. Bruk gjerne hele eller deler av NATF sitt dokument og ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en prat rundt dette.

Logg dere på den nye medlemsdatabasen, ta den i bruk og gjør dere kjent med de forskjellige funksjonene og bruk oss i NATF som support hvis dere lurer på noe.

Lykke til!