Momskompensasjon for regnskapsåret 2020

Momskompensasjon for regnskapsåret 2020

Da er det igjen på tide å søke momskompensasjon, nå for regnskapsåret 2020.

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom Norsk Amatørteaterforbund (NATF).

NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert.
Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2020, fyller du inn lagets opplysninger i søknadsskjema. Du må også legge ved årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2020. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader, disse må derfor fremkomme av regnskapet.

Dette er en enkel måte for teaterlagene å få inn penger i kassen. Selv om aktiviteten i 2020 kanskje var litt lavere enn i et år uten pandemi og følgelig beløpet det søkes for lavere, så oppfordrer NATF alle sine medlemslag til å søke for sum driftskostnader også for 2020.

For spørsmål og veiledning – ta kontakt på tlf. 92892125 eller e-post til natf@natf.no Du kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no

Søknadsfristen er 30. juni 2021.

Informasjon 2021 om MVA ordningen Informasjon 2021 om MVA ordningen

Søknadsskjema 2021 – Momskompensasjon til medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund[27576]

B4-Eigenerkleringsskjema-for-aksjeselskap-NN-m-felt

Tripletex regnskapsystem – NY MEDLEMSFORDEL

Tripletex regnskapsystem – NY MEDLEMSFORDEL

Regnskap er et hjelpemiddel som gir deg oversikt over inntekter, hvor mye du bruker, eiendeler og ikke minst hva du skylder. Du kan selv føre regnskapet for ditt teaterlag eller du kan benytte regnskapsfører.

Omtrent alle våre medlemslag velger å føre regnskapet selv og for å forenkle denne jobben har Norsk Amatørteaterforbund inngått en avtale med Tripletex AS. Tripletex er et komplett, skybasert økonomisystem som kan tilpasses det behovet teaterlaget har for regnskapsførsel. Ved å benytte et skybasert regnskapssystem vil du til enhver tid ha tilgang til og oversikt over lagets regnskapsbilag. Gjennom dette systemet kan du fakturere ut medlemskontingenten og du har også muligheten til å betale fakturaer direkte fra regnskapssystemet.

Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund får du nå15% rabatt på månedsavgiften og du slipper etableringsgebyr.

Vår kontaktperson hos Tripletex AS er Eirik Arkøy og vi ber alle som ønsker å bestille regnskapssystemet om å ta direkte kontakt med ham på e-post: eirik.arkoy@tripletex.no

Vi håper så mange som mulig av våre medlemslag ønsker å benytte seg av avtalen.

Avtale Tripletex NY MEDLEMSFORDEL[961]

Rapportpurring fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Rapportpurring fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Har dere avsluttet innmeldte kurs i vår eller i løpet av sommeren? Studieforbundet Kultur og tradisjon vil gjerne ha rapport på disse kursene så snart som mulig. Avsluttede kurs som ikke er rapportert innen 15. oktober vil bli slettet.

Har dere spørsmål eller det dukker opp utfordringer, ta kontakt med Studieforbundet på e-post post@kulturogtradisjon.no eller på telefon 61217750. De vil mer enn gjerne hjelpe dere.

Se kurs statistikken her