VIKTIG! Ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte

VIKTIG! Ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte

NATF henstiller amatørteatergrupper om å ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker ikke på noen måte å bidra til panikk grunnet situasjonen med Coronaviruset, men vi vil likevel henstille alle teatergrupper å ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte under sine respektive øvinger og sine arrangement samt forestillinger der det er publikum til stede.
Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning og det må vi ta innover oss.

Det er ikke uvanlig i teatersammenheng at det til tider er veldig tett kontakt mellom aktører både under øvinger, kurs og under forestillinger, og da er det ekstra viktig i disse tider å forebygge smitte. Ta en prat sammen om hvordan dere i teatergruppa konkret skal bergrense muligheten for at eventuell smitte spres.

Folkehelseinstituttet anbefaler på sine nettsider å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses.
Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene.

De fleste amatørteateroppsetninger innebærer (som regel) ikke et antall på 500 deltakere, men det anbefales også at arrangører gjennomfører en risikovurdering ved arrangementer med mer enn 100 deltakere. Og i denne kategorien kan det jo være at langt flere amatørteateroppsetninger komme innenfor.

Uansett, 10, 50, 100, 500 eller 1000 involvert så kan vi i disse tider alle ha et ekstra fokus på håndhygiene og nærkontakt med «fremmede».
– Bruke albuekroken hvis du må nyse eller hoste og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
– Vask hendene ofte og grundig
– Unngå unødvendig kroppskontakt under øvelser

Men husk for all del at vi fortsatt skal treffes,ha det fantastisk sammen og skape øyeblikk.
Vi skal bare være veldig mer oppmerksomme på situasjonen for egen og andres del.
Her kommer våre gode tradisjoner i å «ta en for laget»/dugnadsånden til sin rett.

RÅD VED ARRANGEMENTER OG SAMLINGER – fra Folkehelseinstituttet samt se informasjon

NB! Sjekk eget fylke og kommune for regionale anbefalinger

Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Vil du være med på laget og legge føringer for hva og hvordan Norsk Amatørteaterforbund best skal jobbe for å tilfredsstille amatørteatermiljøets behov i Norge?

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon med amatørteaterlag og enkeltpersoner med teaterinteresse som medlemmer.
Teaterdagene er NATFs faste store kursarrangement som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år, og i år er det faktisk 25.års jubileum for dette arrangementet!

Årsmøtet er NATFs øverste organ og blir avholdt annet hvert år innen utgangen av april.
I år avholdes årsmøtet den 25. april, i Oslo.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut til alle medlemslagene våre innen 24.februar, og husk at alle medlemslagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemslagene stille med observatører.

Norsk Amatørteaterforbund har et et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Valgkomiteen ønsker innspill på potensielle nye kandidater til å sitte i styret hos Norsk Amatørteaterforbund.
Hvis du er en person (eller du kjenner en person) som kunne tenke deg/seg å være med på laget for å stake ut kursen for Norsk Amatørteaterforbund de neste to årene vil vi gjerne ha innspill på kandidater.
Som styremedlem vil du få påvirkningskraft til å komme med gode ideer og innspill, mene noe om det politiske landskapet, si noe om hva du tenker bør være organisasjonens viktigste mål og mene noe om hvordan vi på best mulig måte kan være en ressurs for teaterlag og imøtekomme deres behov.

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF
Norsk Amatørteaterforbund, NATF, er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:

 1. Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
 2. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale betydning.
 3. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
 4. Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

NATFs vedtekter finner du HER

Norsk Amatørteaterforbund trenger altså innspill til gode kandidater som har et stort hjerte for amatørteatervirksomheten i landet vårt, og som ønsker å bidra med sine tanker, ideer og kunnskap. Det sittende styret og administrasjonen lover å ta imot nye medlemmer i styret med åpne armer og store varme hjerter som banker for amatørteaterets ve og vel.
NATF gjennomfører ca. 6 – 8 styremøter i løpet av et år. Noen fysiske møter og noen telefonstyremøter.

Vi har det veldig hyggelig når vi samles til fysiske møter og blir bedre kjent med hverandre.
PS! Styret i NATF er for tiden litt underrepresentert på mannlige styremedlemmer, og vi henstiller den mannlige delen av amatørteaterfeltet å kjenne sin besøkelsestid.
Vi bør ha flere enn en hane i kurven synes vi. (se bildet)
Styret i NATF diskuterer, finner løsninger, ler, gråter ved behov, kommer med gode ideer, finner på noe spontant, legger planer, danser hvis påkrevd, gjennomgår regnskapstall, tenker kloke tanker om samarbeid med andre, og har det i store trekk veldig fint sammen.
Med det sagt, så er personer vi ønsker inn i styret helt vanlige mennesker, men som kanskje har et litt over gjennomsnitt bankende hjerte for amatørteaterfeltet.

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE MED PÅ LAGET!

Slå gjerne på tråden på tlf. 418 50 555 for en prat,
– eller send en e-post med forslag til kandidat (og husk at det godt kan være deg selv) til: helen@natf.no

Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Teatergrupper se her!

Forvaltning av tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål ble overført til Kulturrådet i 2019. En av oppgavene Kulturrådet fikk var å opprette en tilskuddsordning med aktivitetsmidler til amatørteater, og dette er ordningens første utlysning. Tilskuddsordningen er rettet mot grupper som driver med frivillig amatørteateraktivitet og har som formål å bidra til økt aktivitet, samt bedre de økonomiske rammene for amatørteater blant voksne.

Hvem kan søke?
Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Alle gruppens utøverne skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?
Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom.

MER INFO OM STØTTEORDNINGEN HER
HUSK FRIST 3.mars 2020
– og her kan du se hva som har fått støtte så langt

Audition for Mostraspelet – I slik ei natt 2020!

Audition for Mostraspelet – I slik ei natt 2020!

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED SOM SKUESPILLER PÅ MOSTRASPELET «I SLIK EI NATT»?
Da har du mulighet ved å melde deg på til audition lørdag den 1.februar 2020 !

Bømlo Teater skal holde audition til Mostraspelet – «I slik ei natt» lørdag den 1.februar for rollene Gyril, Tord og Omar.
De søker etter tre unge amatørskuespillere i alderen 16-23 år til disse rollene.
Fremføringer i Moster Amfi 18. – 20. juni.
Øvinger vil i hovedsak bli torsdager og helger fra mars/april.

 • Dato for audition: Lørdag 01.02.2020
 • Sted: Bømlo Teater sine lokaler i Urangsvåg, Bømlo.
 • Påmelding til: post@bomloteater.no innen 20.01.2020.
 • Tekster til forberedelser blir sendt ut ved påmelding.
 • Les mer om rollene her

Det er allereie mange dyktige unge skodespelarar som er knytta til teateret , men me vil også invitera andre som ikkje har vore med oss før. Me veit det er mykje talent der ute, så me håper at det er mange som melder seg på. Dette er eit godt høve for unge skodespelarar til å få spanande utfordringar i eit trygt og godt miljø. Mange syns nok at det å gå på audition kan virke skummelt, men me lover å leggje til rette for at opplevinga skal bli god og at ein føler seg godt ivaretatt.

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

MUO har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger, også for teater!

Med utvidet mandat er det viktig for MUO å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte.
MUO ser at mange teaterlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tenke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov, men nå åpnes det for en ordning der det kan søkes om midler til å leie inn utstyr.

Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil altså MUO åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må teaterlaget være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

HVA:
Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra MUO vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.
HVEM:
Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.
NÅR:
1. hver måned
NB! (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar 2020

Forutsetninger:
Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling).
Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

OBS!
Det skal også velges nytt fordelingsutvalg for 2020-2021, og nå kan det meldes inn forslag til kandidater til å sitte i dette utvalget!

Norsk Amatørteaterforbund henstiller sine medlemsgrupper om å vurdere om de har kandidater som har relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Husk at det er lov å foreslå seg selv).

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i MOU-ordningens forvaltning av tilskudd.
Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.
Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du eller ditt teaterlag forslag til kandidat for utvalget?
Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@utstyrsordningen.no  innen 10. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget.
Det er lov å foreslå seg selv).
Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.
Mer info om fordelingsutvalget finner du her.