«Kulturlivet i fremtidens region»

«Kulturlivet i fremtidens region»

Foto: Iris Engen Skadal

Fikk du ikke med deg årskonferansen hos Kulturalliansen?
Kulturalliansens årskonferanse 2018 ble gjennomført den 18. april på Schous kulturbryggeri.
I fjor var temaet «Rom for kultur». I år var oppmerksomheten rettet mot «Kulturlivet i fremtidens region».
Her får du et sammendrag!

Liker du å skrive?

Liker du å skrive?

Da er dette kanskje noe for deg.

DUS (Den Unge Scenen) arrangerer i disse dager en dramatikkonkurranse for ungdom mellom
13 og 20 år.
Har du en liten forfatter i magen? Da er dette kanskje noe for deg.

Kort om DUS:
DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet i 2004.

Ungdom i alderen 13 til 19 år lager forestillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppa. Siden oppstarten har DUS fått fram 42 nye tekster og konsepter. Ca 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene i hver runde. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Om dramatikkonkurransen:
De innsendte tekstene blir vurdert av en jury, som plukker ut noen av tekstene til en finalerunde. De som kommer videre, får dramaturghjelp for å gjøre teksten best mulig. Det kåres til slutt tre vinnere, og vinnerbidragene er med blant tekster og konsepter DUS-gruppene kan velge mellom når de skal lage en forestilling til DUS-festivalen.

Vinnerne får i tillegg en pengepremie:
1. Premie kr 50 000
2. Premie kr 30 000
3. Premie kr 20 000

FRIST for innsending av manus: 3. april 2018

TIL PÅMELDING OG KONKURRANSEREGLER

 

 

#MeToo

#MeToo

Teater er fysisk, det er noe av teaterets egenart
– og det skal det fortsatt være.

Vi i amatørteaterbevegelsen bør nok ta inn over oss at overgrep ganske sikkert har skjedd, skjer og vil skje i vårt miljø også. For å sette fokus på dette temaet har Norsk Amatørteaterforbund utarbeidet noen retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i amatørteatermiljøet.
Vi oppfordrer styrene i teatergruppene til å bringe temaet opp i egne grupper, samt å opprette egne varslingsrutiner.
Se NATFs forslag til retningslinjer

NY MEDLEMSFORDEL FRA 01.01.2018!

NY MEDLEMSFORDEL FRA 01.01.2018!

Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF.

Noen ganger hender det at ting kan bli komplisert, og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk i enkelte saker.
Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter,  mangelfulle avtaler etc.
Da kan det være greit med litt bistand fra noen som forstår seg på lover og regler.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker å tilby sine medlemsgrupper mulighet for juridisk rådgiving og bistand som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet  med om medlemsgruppene hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom NATFs samarbeidsavtale med Advokatfirma Herberg AS.
Les mer om ordningen her

Bronsebukkene trenger flere MENN

Bronsebukkene trenger flere MENN

Friluftsteateret Bronsebukkene trenger flere MENN til å spille jegere eller keltere i sommerens oppsetning: 15. – 19. august på Hadeland Folkemuseum på Jaren. Øvingsperiode fra 1.august. Opplæring i scenekamp vil bli gitt.
Ta kontakt med Kristin Friborg (kristin.friborg@gmail.com) hvis dette høres interessant ut.