Kulturarrangementer anbefales utsatt til etter 18. januar

Kulturarrangementer anbefales utsatt til etter 18. januar

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Godt nytt år kjære teatervenner.
Jul og nyttårsfeiringen er nå over, men vi må sammen ta et ekstra tak for å få ned den økende smittetrenden etter høytiden.
I går (den 3.januar) kom regjeringen med nye anbefalinger. Noen av disse vil også ha konsekvenser for teateraktiviteten.
Her er noen av anbefalingene som har konsekvenser for vår aktivitet:
ANBEFALINGER FOR ALLE I HELE LANDET
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter
REGLER FOR ALLE I LANDET
Maksimalt ti personer på innendørs kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

For mer info se HER
God Jul

God Jul

Norsk Amatørteaterforbund ønsker alle våre medlemmer og teaterentusiaster ei riktig god jul og et godt nytt år.

Vi legger snart bak oss et år som vi mer eller mindre ønsker å glemme. Et år der planlagt teateraktivitet plutselig ble satt på vent for mange. Norsk Amatørteaterforbund er overveldet og stolte over det enorme pågangsmotet vår medlemslag har vist ved å stå i det, selv i en pandemi.
Med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.
Denne jula er det dere som fortjener den største applausen! Så tusen takk for den fantastiske innsatsen dere gjør. Og en spesiell takk for innsatsen dere har gjort i år!

Sekretariatet holder julestengt fra fredag 18. desember. Vi er tilbake for fullt mandag 4. januar 2021.

Ha ei vidunderlig jul i alle kriker og kroker, så satser vi på at 2021 blir et fantastisk år hvor det kan spilles teater som aldri før, og at vi i mye større grad kan møtes fysisk uten restriksjoner målt i meter, og at Antibac ikke er så dominerende som det ble i 2020. 

Med vennlig hilsen styret og sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund

Ildsjelenes brennende hjerter

Ildsjelenes brennende hjerter

Denne meningsytringen fra Norsk Amatørteaterforbund er sendt diverse media:

Uteblir «Piken med svovelstikken» i år? Kommer ingen Sonja på scenen?

Eller kanskje du er så heldig å få oppleve Scrooge eller Snekker Andersen i år, også?

Vi er i den tida på året hvor små og store skulle ha entret rampelyset. Slik ble det ikke.

Amatørteaterbevegelsen har møtt koronapandemien forskjellig. Noen har kuttet ut alt; noen har øvd men ikke entret scenen; og noen har satt opp forestilling med publikumsrestriksjoner.

Myndighetene har i noen grad funnet ordninger som har erstattet manglende billettinntekter. Det er flott. For svært, svært mange som driver med amatørteater er økonomi kun et virkemiddel. Den sterkeste motivasjonen til å møte til øving igjen og igjen, til å sy kostymer eller snekre kulisser er gleden over å skape en opplevelse i samspill. Samhørighet på scenen er motivasjonen. Applausen er motivasjonen.

Amatørteatergruppene er viktig; organisasjonen bak er viktig når situasjonen er som den er. Noen skal rydde i råd, retningslinjer og kompensasjonsordninger. Men med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.

Denne jula er det de som fortjener den største applausen!

Amatørteateret består – og vil bestå også i framtida. Og det selv om stykker er avlyst, kursvirksomhet redusert og øvinger falt bort.

Siden pandemien rammet og vår handlingsfrihet ble redusert, har noen snakket om hvordan de hadde det «under krigen» – en krig som ble avsluttet for 75 år siden og som de færrest av oss har noe forhold til. Norsk Amatørteaterforbund er tuftet nettopp på situasjonen «under krigen». Den tyske okkupasjonsmaktens sensur og styring av de profesjonelle teatrene, førte til at publikum boikottet forestillingene. Teaterentusiastene møttes hjemme hos hverandre og framførte de sine forestillinger.

Her ble også ideen om en landsomfattende amatørteaterorganisasjon unnfanget, og 1. desember 1945 ble Norsk Amatørteaterforbund stiftet. Organisasjonen har hatt oppturer og nedturer – men lever fortsatt til beste for gruppene – og for ildsjelene.

For «ildsjelene» trenger et bakkemannskap, og også blant bakkemannskapet er det ildsjeler. Som løper rundt i lokalsamfunnet og skaffer sponsorpenger, som søker kommuner og organisasjoner om hjelp. De ser lenger enn neste premiere; til neste oppsetning. Noen grupper har ildsjeler som står på år etter år, i andre mangler kontinuiteten. Som landsdekkende organisasjon vil vi bidra til kontinuitet, til stabilitet og til vekst.

For teppene vil gå opp og rampelysene bli tent også i 2021!

Janne Aasebø Johnsen – styreleder
Helen Hansen – generalsekretær
Norsk Amatørteaterforbund

Momskompensasjonen for inntektsåret 2019 er på vei!

Momskompensasjonen for inntektsåret 2019 er på vei!

Det er alltids noe bra som skjer! – nå kommer MVA-kompensasjonen til en konto nær deg…

NORSK AMATØRTEATERFORBUND (NATF) søkte den 17. august 2020 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2019 på egne vegne, og for de 56 av våre medlemsgrupper som hadde sendt inn sin søknad til oss innen fristen.
Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1 685 000 000 kroner til ordningen for regnskapsåret 2019.

Vi søkte om å få kompensert til sammen 2 748 744 kroner i merverdiavgiftskostnader, etter forenklet modell.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå ferdigbehandlet søknaden vår i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som trådte i kraft 1. januar 2019.

På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet gjort følgende vedtak:
Søknaden om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2019 blir innvilget. Organisasjonen tildeles med dette 2 226 031 kroner i kompensasjon.
Alle søkerne har ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet fått kompensasjonen avkortet med 19,0164% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet i år.

Kr: 2 085 026 er i dag, *uavkortet overført til de 56 medlemsgruppene som søkte.
Med *uavkortet menes at Norsk Amatørteaterforbund ikke tar noe administrasjonsgebyr for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til våre medlemsgrupper.
Vi tenker at dette skal være en av de mange fordelene det er å være medlemmer hos oss.

Kompensasjonsbeløpene varierer fra kr. 221 705,- til kr. 831,- etter hvor store driftskostnader de ulike gruppene har hatt i 2019.
Sentralleddet, altså Norsk Amatørteaterforbund fikk kr. 141 005,- i MVA-kompensasjon.

Samspill og fellesskap!

Samspill og fellesskap!

Kristin Friborg, styremedlem og produsent/produksjonsleder i Hadeland Teaterlag og styremedlem i NATF

NATFs virtuelle besøksrunden tar en sving innom Hadeland, vi besøker Hadeland Teaterlag 

– og her er det Kristin Friborg, ei solstråle, ildsjel og teaterentusiast av det mer sjeldne slaget som åpner døra.

Vi er alle lei korona, men for et menneske som er så «teateraktiv» i både egne og andres produksjoner og teaterforestillinger som Kristin er, kan slike kunstpauser som vi den siste tiden ufrivillig har blitt tilgodesett med bli en ekstra stor tålmodighetsprøvelse.
Men en positiv konsekvens som dette har resultert i, er at det knapt finnes en eneste fjelltopp/høyde på Hadeland som ikke Kristin har besteget i løpet av pandemien. Og fysisk aktivitet i naturen er sjelebot for alle og enhver.

Vi rigger oss til og fyrer løs revolverintervjuet vårt.

1) Vi får vel begynne med status, eller sivilstatus om du vil…
og kjapt kommer det:
Kristin Friborg, er 50 år, gift og har 2 sønner på 23 og 25 år. En skuespiller og en musiker.
2) Hva er din rolle i teatergruppa?
Jeg er styremedlem og produsent/produksjonsleder
3) Navnet på teatergruppa
Hadeland Teaterlag
4) Hvor holder dere til?
Vi holder til på Hadeland, som ligger på grensa mellom Innlandet og Viken fylke. Vi har adresse i Lunner (Viken), men setter opp forestillinger både på Hadeland Glassverk i Jevnaker (Viken) og utendørs spel på Hadeland Folkemuseum i Gran (Innlandet).
Vi har ikke egne lokaler.
5) Hva er ditt beste/mest sjelsettende teaterøyeblikk – og hvorfor?
Et øyeblikk som sitter godt fast er fra aller første gjennomgang av en scene i Cabaret, som var så vond og ekkel at vi alle sammen endte opp med å gråte.
Det ga oss en pekepinn på hvor sterkt teater kan være, og hvor sterkt dette kunne komme til å berøre publikum i salen. Det tror jeg var første gang jeg var med på å sette opp noe som ikke bare skulle underholde mennesker og få dem til å klappe og le.
6) Hva synes du er det beste med å holde på med amatørteater?
Samspillet og fellesskapet!
Det at man drar lasset sammen og gjør hverandre gode. Man viser hverandre tillit ved å utlevere seg selv foran andre, og det skaper samhørighet og vennskap.
7) Hvor mange medlemmer er dere i gruppa, og hvem er medlemmene?
Vi er 4 stk. med lang og bred erfaring fra amatørteater på Hadeland som står bak Hadeland Teaterlag. Vi er produsenter og henter inn alle vi trenger til hver enkelt produksjon fra nærmiljøet og vårt store nettverk i kulturmiljøet på Hadeland og omegn.
Når vi setter opp for eksempel «Bronsebukkene» så er det noen få profesjonelle i store roller, og på regi, dans, sang og scenekamp mens resten er lokale amatører i alle aldre, fra ca 5 til 80 år. Da er vi ca. 60-70 på scenen, og 30-40 utenom.
8) Apropos Bronsebukkene,  – hva slags produksjoner setter dere opp?
Vi har satt opp noen lokale stykker vi har skrevet selv, som «Gregers Granavolden», «Hadelandsgruben» og «Wergelandsguten». Vi har også satt opp «Natta Mamma», med 2 skuespillere hjemme på et privat kjøkken. 3 år på rad satte vi opp «En Julefortelling» av Dickens på Hadeland Glassverk. Vi har satt opp musikalen «Cabaret», og det aller største var da vi tok på oss å sette opp frilufts- og musikkteateret «Bronsebukkene» i ny drakt etter 5 års fravær.
9) Hva var den siste oppsetningen dere hadde?
Bronsebukkene i 2018. Koronaen satte en stopper for 2020, men vi krysser fingre for august 2021. (NB! – se bilder nederst i saken)
10)  Har noen i gruppa deltatt på Teaterdagene på Lillehammer?
Ja, 3 av 4. Anne Kathrine Brodkorb har til og med blitt kåret til årets Bøhrre. Jeg sitter i styret i NATF, og er selv med å arrangere Teaterdagene nå. Tidligere har jeg vært på flere kurs som deltaker. Bl.a. i stemmebruk, barneteaterledelse, spel mm.
11) Har dere noen tips til oss som organisasjon slik at vi kan forbedre oss på noe?
Ja, NATF skal bli bedre på sosiale medier.
12) Frifond Teater. Noen erfaringer på denne ordningen som dere har lyst til å dele?
Hele familien var med i Fagertun Barne- og Ungdomsteater i mange år, og de har fått Frifondmidler i mange år. Men Hadeland Teaterlag har ofte med mer enn 2 profesjonelle, og faller da utenfor ordningen.
13) Hva er grunnen til at dere er medlemmer i NATF?
Medlemsfordeler som bl.a. forsikring gjør at vi ikke trenger å tenke på det når vi har oppsetninger.
Det er godt å være en del av et fellesskap, og ha tilgjengelig kompetanse hvis vi trenger hjelp til noe eller lurer på noe. Så er selvsagt Teaterdagene selve høydepunktet i løpet av året. Det er flott å kunne reise sammen en hel helg med faglig påfyll og å kunne møte likesinnede.
14) Hva er de største utfordringene dere har i gruppa? – hvis det er noen.
Akkurat nå er det korona som skaper store utfordringer, i tillegg til usikkerhet rundt planlegging av neste produksjon.
Vi jobber gjerne et helt år i forkant, og nå aner vi ikke noen ting to måneder frem i tid.
15) Hva tenker du er den aller beste egenskapen/verdien dere som teatergruppe har?
Vi har lang fartstid og bred erfaring fra mange år i amatørteatermiljøet og også kormiljøet her vi bor. Vi får med oss dyktige folk på laget, og setter opp produksjoner med god kvalitet.
16) Annet du har lyst til å fortelle? – Kjør i vei.
Jeg savner teater, og er lei korona!

Og sånn helt til slutt:
17) Hva er ditt beste råd som du vil dele?
Når dette blir mulig igjen: Vær flinke til å stille opp på andre gruppers forestillinger i nærmiljøet. Eller reis også gjerne litt lenger unna også.
Vi vil gjerne at andre skal komme på våre forestillinger, og da må vi selv også stille opp for andre.

Tusen takk for servering og trivelig prat.

Husk at det er bare å slå på tråden til oss i Norsk Amatørteaterforbund.
Det er derfor vi er til, for at dere som teatergrupper kan ta kontakt med spørsmål, ideer eller bare for en teater-prat.

 

Bronsebukkene – i 2018

En juleforestilling – i 2018

God stemning er den største og beste drivkraften

God stemning er den største og beste drivkraften

Fra Birkebeinerspelet – Baglerne kommer! – Camilla Li på hesten til venstre

Ding-dong! Hei, det er Norsk Amatørteaterforbund (NATF) som ringer på døra.

Camilla Li titter frem under Baglerhjelmen.

I serien «Ding-dong/Hjemme hos» tar vi nå en tur til Mesnali og ringer virtuelt på døra hos Camilla Li.
Ei travel dame som slår opp døra med et brak, og byr oss inn på ei skive barkebrød, en seidel mjød og et bittelite glass sevje-likør som aperitif, i (beste?) Birkebeinertradisjon…

Vi stiger inn og slår oss ned, slurper i oss litt sevjelikør for å klare stemmen, og fyrer løs med spørsmålene våre.

1) Hvem er du?
Jeg er Camilla Li
2) Hva er din rolle i Birkebeinerspelet A/S?
Jeg er produsent og baglerrytter
3) Hvor holder dere til?
Mesnali
4) Hva er ditt beste/mest sjelsettende teaterøyeblikk – og hvorfor?
Det er når publikum reiser seg og trampeklapper, da er det grunn til å være fornøyd
5) Hva synes du er det beste med å holde på med amatørteater?
Samholdet og samspillet med folk i alle aldersgrupper og med ulik kompetanse og erfaring
6) Hvor mange medlemmer er dere i gruppa, og hvem er medlemmene?
Vi er ca. 60 på scenen og ca. 30 frivillige i alle aldersgrupper fra 2 år til 76 år
7) Hva slags produksjoner setter dere opp?
Utendørs vinterspel
8) Hva var den siste oppsetningen dere hadde?
Birkebeinerspelet februar 2020
9)  Har noen i gruppa deltatt på Teaterdagene på Lillehammer?
Ja
10) Hva er de største utfordringene dere har i gruppa? – hvis det er noen.
Økonomi og arbeidsmengden. Noen ildsjeler får for store arbeidsbyrder, da det ikke er økonomi til å skaffe lønnet hjelp.
11) Hva tenker du er den aller beste egenskapen/verdien dere som teatergruppe har?
Vi gir folk en unik opplevelse, både for de som er med og for de som får se det.
Et siste spørsmål sånn på vei ut:
12) Har du et godt råd eller tips du vil dele?
Ja, jeg har to:
1) En dyktig inspisient er gull verdt! En god plan gir økt effektivitet.
2) Ha det gøy og sørg for at alle i gruppen har det gøy. God stemning er den største og beste drivkraften.

TAKK FOR PRATEN CAMILLA, OG TAKK FOR DEN VIRTUELLE SERVERINGA

Sjekk ut filmsnutten fra speler i 2020 👉 HER

Gladsak-alarm! Rekordmange søknader

Gladsak-alarm! Rekordmange søknader

Over 15 millioner kroner til kulturtiltak

Til årets andre hovedsøknadsfrist fikk Kulturrom inn rekordmange søknader om tilskudd. Dette i en tid som har vært uoversiktlig og vanskelig for de fleste, og hvor pandemien har preget store deler av kultur-norges fremtidsutsikter.

Foto: Kristian Johnsen – Lillehammer Lyd og Lys

Kulturrom er derfor veldig glade for å kunne dele ut over 15 millioner kroner til kulturtiltak i hele landet, som vil komme mange til gode i årene som kommer.
SE OVERSIKT OVER TILDELINER HER