Søk momskompensasjon nå!

Søk momskompensasjon nå!

Har du ikke allerede søkt – hiv deg rundt og send inn søknad for ditt lag. Fristen er 30. juni.

Det er frivillig å være med på dette, men det er absolutt en god mulighet til å få igjen penger til laget!
Regnskapsåret 2017 er grunnlaget for søknaden. For å få momskompensasjon må teaterlagene søke via landsorganisasjonen de er tilknyttet – altså gjennom NATF. Det betyr at dersom ditt lag ønsker momskompensasjon, sender du inn søknadsskjema og årsregnskap for 2017.
Lag, foreninger og organisasjoner som driver med frivillig virksomhet som ikke er fortjeneste basert kan søke. NATF søker på vegne av alle sine medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler til å kompensere alle søkere i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle, i 2016 ble denne avkortningen 27,19% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer) avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.
I fjor (for inntektsåret 2016) var det 48 av NATFs medlemslag som søkte. Det ble utbetalt totalt kr. 1.577.760,- i momskompensasjon til NATF gruppene!
I år håper vi enda flere benytter seg av muligheten.

Søknadsfrist er 30. juni 2018.

Åpen audition – Musicals i Gjøvik 2019

Åpen audition – Musicals i Gjøvik 2019

For første gang i Musicals sin 15 år lange historie inviterer Musicals i Gjøvik til åpen audition. I forestillingen i februar 2019 presenteres utdrag fra Miss Saigon og West Side Story. Begge utdragene fokuserer på hovedrolleinnehaverne Kim (Miss Saigon) og Maria (West Side Story).

Om rollene:

Kim fra Miss Saigon
Alder: Eldre tenåring, ung voksen
Stemme: Mezzosopran
AUDITIONSANG: I’D GIVE MY LIFE FOR YOU
Foreløpige sanger: The heat is on in Saigon, Movie in my mind, Sun & Moon/last night of the world, I’d give my life for you

Maria fra West Side Story
Alder: Eldre tenåring, ung voksen
Stemme: Sopran (Høy C)
Sanger: Tonight/Tonight (Quintet), I feel pretty, A boy like that – I have a love, Somewhere.

Rollene honoreres ikke, men reiseutgifter og evt. opphold dekkes.

Audition forgår på Friscena, Gjøvik Kino & Scene.

Påmeldingsskjema:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSsG2oJ7v2cb4P4yQ-tWMeAatfClIM_2hBn4UMFHgQYEx1Q/viewform?embedded=true

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2018

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2018

Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag.
Årsmøtet i Norsk Amatørteaterforbund avholdes på Gardermoen, søndag 29. april.
Det vil også bli mulig å delta på en teaterfaglig samling lørdag 28. april, samt felles middag lørdag kveld.
Endelig program for denne samlingen publiseres så snart siste detaljer er på plass.

NATF dekker opphold 1 natt og reise for 1 person per medlemslag som deltar på Årsmøtet. Påmeldingsfrist er satt til fredag 6. april. Påmeldingen er bindende. For mer informasjon, følg lenken under.

Velkommen til årsmøtet!

Innkalling årsmøte 2018

Påmeldingsskjema Årsmøte

God Jul

God Jul

God Jul

Norsk Amatørteaterforbund ønsker alle sin medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul!