-Skriv mer for barn!

-Skriv mer for barn!

Barn trenger flere manuskripter.

På et webinar i regi av NATF kom Trine Brembo Stokland, leder i DRAMAS, med en oppfordring til alle som lager stykker i amatørteater-Norge: Lag flere stykker for barn.

– DRAMAS har alltid etterspørsel etter gode manus for de yngste. Det er ikke er så mange profesjonelle dramatikere som skriver manus ment for barneteatergrupper, sier hun.

-Er det noen spesielle ønsker som går igjen som de som leter i manus for barn?
-Noen ønsker som går igjen er at tematikken er aktuell for aldersgruppa, at det finnes musikk (gjerne både noter og singback), at rollelista er fleksibel, og at manuset ikke er altfor omfattende. For oss i DRAMAS er det veldig fint å kunne vise til norske opphavspersoner som teatergruppa kan kontakte hvis de ønsker å be om tillatelse til å tilpasse manuset.

-Er det bare barneteateret som har lite å velge i?
-Generelt ønsker vi oss flere manus for alle aldersgrupper, både skrevet av profesjonelle dramatikere og av amatørteaterfeltet selv. Vi oppfordrer de som skriver egne manus til å sende det til DRAMAS, slik at manuset kanskje kan få nytt liv i en annen teatergruppe. Som rettighetshaver vil man også motta royalties hvis manuset blir spilt av andre, avslutter hun.

OM DRAMAS:
DRAMAS er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge.
DRAMAS formidler manus til lesing og behandler søknader om spilletillatelser
DRAMAS utbetaler royalties til rettighetshavere for manus som blir benyttet.
I manusbasen til DRAMAS finnes nærmere 3000 manustitler.
DRAMAS låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.

766 forestillinger avlyst eller utsatt

766 forestillinger avlyst eller utsatt

Trine Brembo Stokland er daglig leder i DRAMAS.

DRAMAS – som driver med manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater – har tallene som viser hvordan amatørteater-Norge har blitt rammet av koronatiltakene. Siden mars i fjor er det anslagsvis 766 forestillinger som har blitt påvirka av korona, 212 produksjoner avlyst, 84 produksjoner utsatt.

Det er Trine Brembo Stokland, daglig leder i DRAMAS, som formidler tallene. Hun forteller om en organisasjon som har jobbet med å finne nye muligheter for brukerne:
-Vi har gjort det vi kan for å reforhandle avtaler og legge til rette for både utsettelser og strømming -altså digital visning – av forestillinger, der det behovet har oppstått. Jeg må bruke også denne anledningen til å minne om at framføringsavtalen via DRAMAS ikke omfatter opptak/strømming på nett, men at slike løsninger må avtales med rettighetshaveren i hvert enkelt tilfelle.

-Satte amatørteater-Norge på bremsene i løpet av året?
-Antall søknader om fremføring var litt lavere enn normalt. Men i 2020 behandlet vi 2865 søknader om manus til gjennomlesning, og det er faktisk er litt flere enn i 2019. Jeg tror mange i gruppene har brukt tida på å lese manus og planlegge fram i tid. Vi som jobber i DRAMAS er imponert over optimismen og innsatsviljen til de som bruker DRAMAS, både fra skole/kulturskole og amatørteaterfeltet!

Hvilke stykker velges i slike tider, da?
-Det er noen gjengangere som står seg. Slike som Thorbjørn Egners verk, «Brødrene Løvehjerte» og andre av Astrid Lindgrens stykker, for eksempel farsen «Det er servert, Deres Majestet!». Også mer lavmælte dramatikere som Arne Lygre («La deg være» og «Meg nær») eller mørke Sarah Kane (med «Må»/«Crave») er med på lista over verk som vi får søknader om.

-Og hvis vi snakker musikkteater?
Vi har en norsk oversettelse av Madness-musikalen «Our House» som ble fremført på Inderøya nylig. Norsk musikkteater er også i vinden, for eksempel «Oz» og «ALICE – veien blir til mens du går deg vill», «Trøbbel i Camelot» og «Ønskebrønnen». De siste jeg nevnte er skrevet spesielt for barne- og ungdomsgrupper og er derfor fine å anbefale.

-Vet dere noe om de som søker etter manus i deres database?
-For å bestille manus til gjennomlesning, må man registrere en «organisasjon» som defineres enten som amatørteater, skole/kulturskole eller frigruppe (halvprofesjonelle). Så kan man bestille abonnement. Også enkeltpersoner kan bestille abonnement. Av de organisasjonstypene vi har definert, utgjorde amatørteater ca 42 prosent, skole/kulturskole ca 46 prosent og frigrupper 12 prosent (i fjor). Fordelingen har vært ganske lik, siden vi starta med abonnementssystemet i 2018. I tillegg får vi forespørsler fra studenter innen skuespill og regi, som trenger manus til opptaksprøver og eksamener, svarer er Trine Brembo Stokland

-Avslutningsvis – og med litt glimt i øyet: hva er et typisk «koronastykke»?
-Masker er det første som falt meg inn. Telt rundt hver skuespiller kanskje, som de danske ungdomsskoleelevene som fikk utendørs undervisning i hvert sitt enmannstelt. Et kjapt søk på «pest» på dramas.no ga blant annet dette manuset, uten at det bør legges så stor betydning på det.

Manus | dramas.no «Den store klassepesten» av Ketil Indregard
-Science fiction kan funke som en flukt fra koronavirkeligheten, sier Trine og henviser videre:

https://www.dramas.no/manus/10460 «Kjødets oppstandelse» av Kari Fredrikke Brænne. En spinnvill science fiction komedie, kaller hun det. En science fiction til: https://www.dramas.no/manus/9861 «Baikonur Kosmodrom – en tragisk komedie fra året 2028» av Christopher Grøndahl.

-Ellers har korona jo påvirka alt og ingenting det siste året, ikke minst relasjoner mellom mennesker, sier Trine i «Dramas», noe dette utdraget fra «Epler som faller» av Lene Therese Teigen kan få illustrere: https://www.dramas.no/manus/10203
«MARIA: Ingenting skjer.
PAUL: Ingenting forandrer seg.
MARIA: Hver dag har jeg den samme følelsen av at noe ligger foran meg. Alle sier det. At snart skjer det noe, bare vent, det blir bedre.»

SPESIELT FOR MANUSJEGERE:
Her er Trine Brembo Stoklands tips for den spesielt interesserte manusjeger:
-Jeg kan anbefale oversikten Teaterforestillinger (https://www.dramas.no/teaterforestillinger/) som du finner i toppmenyen på nettsida til DRAMAS. Her vises forestillinger som DRAMAS har klarert rettigheter for. Du finner også oversikt over gjennomførte forestillinger (https://www.dramas.no/teaterforestillinger/?previous=1).

OM DRAMAS:

 • DRAMAS er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge.
 • DRAMAS formidler manus til lesing og behandler søknader om spilletillatelser
 • DRAMAS utbetaler royalties til rettighetshavere for manus som blir benyttet.
 • I manusbasen til DRAMAS finnes nærmere 3000 manustitler.
 • DRAMAS låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.
KD lover bedre oversikt over tilskudd og tildelinger

KD lover bedre oversikt over tilskudd og tildelinger

Illystrasjonsbilde: penger

Har du oversikt over hvor og hvordan du kan søke om offentlige midler til å drive amatørteater? Ikke det? Også departementet mener oversikten kan bli bedre – og åpenheten større.

Kulturdepartementet skriver i en epost til NATF at de er i gang med et arbeid for å få en bedre oversikt over tilskuddsordninger og tildelinger. Og at de håper å bli bedre på dette i løpet av forholdsvis kort tid.
Bakgrunnen for vårt engasjement er at av vi i flere omganger har etterlyst større åpenhet om de offentlige midlene som gis til amatørteatrene i Norge. Vi mener at slik åpenhet bidrar til å synliggjøre amatørteaterets plass i samfunnslivet.

Tilskuddene er mange, og tildelingsvegene forskjellige. NATF tok utgangspunkt i pengestrømmen fra Frifond teater. Denne ordningen forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Vårt svar på henvendelsen der var: «LNU er ikke et offentlig organ, og er dermed ikke underlagt offentlighetsloven. Det finnes følgelig ingen offentlig postjournal. Våre tilskudd er i prinsippet kontrakter mellom en privatperson og LNU. Dette har du ikke innsynsrett i.»
Dette fikk oss til å spørre om Kulturdepartementet så det på samme måte. Derfra var svaret: «Kulturdepartementet har god dialog med både Norsk Tipping og LNU om offentliggjøring av tildelinger. Det er selvsagt ønskelig å gjøre tildelinger tilgjengelige. Det er samtidig viktig å sikre at det skjer på en måte som ivaretar personvernhensyn.»
Og så fikk vi altså listen over Frifond-tildelinger i 2020. (Se egen sak: NATF-grupper fikk nær millionen fra Frifond | Norsk Amatørteaterforbund)

NATF-grupper fikk nær millionen fra Frifond

NATF-grupper fikk nær millionen fra Frifond

Kragerø barneteater kunne ikke ha publikum i salen, men de filmet forestillingen og ga den som julegave til byen sin!

20 medlemsgrupper i Norsk Amatørteaterforbund fikk tilsagn om til sammen 905.800 kroner i støtte gjennom Frifond-ordningen i fjor. Her kan du søke om støtte hele tida!

Mange av prosjektene det ble gitt støtte til, ble utsatt, endret eller rett og slett kuttet ut.
«Vi har besluttet å avlyse oppsetningen. Dette på bakgrunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen».
«Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse.»  
«Vi har dessverre utsatt forestillingen. Ta vare på hverandre.»
Slike budskap har det vært mange at på NATF-gruppenes nettsider og Facebook-oppdateringer.

Kragerø: Forestilling ble julegave til byen
Men noen, for eksempel Hov barne- og ungdomsteater, rakk faktisk å spille «Oliver!» før Norge gikk i lockdown. Og kreativiteten har vært stor; Mesnaliens Dramatiske Selskaps «Folk og røvere…» kunne ikke ha live forestilling, men filmet og streamet – og inviterte også til visning på storskjerm. Filming gjorde også Kragerø Barneteater. «Mysteriet med den forsvunne nissedrakt» ble en julegave for alle Kragerø sine innbyggere.

Disse tre gruppene er blant de 20 som fikk støtte.

Frifond-råd: Sjekk nettsida vår først
-Om jeg skal si noe generelt om regelverket, så er vel det beste å vise til retningslinjene som ligger på frifond.no, sier Espen Aleksander Evjenth, som er rådgiver Frifond teater. Han legger til:
– Om prosjektet avlyses kan søkerne sende inn rapport som normalt, så vil vi behandle rapporten som om prosjektet hadde blitt gjennomført. Om man har brukt opp pengene i tråd med avtalen i et forsøk på å gjennomføre prosjektet, så er ikke det en grunn til å kreve tilbake penger. Prosjektoverskudd, ubrukte midler og udokumenterte prosjekter kreves tilbake som vanlig.

For tips om å håndtere Frifond i koronatider: Tips & inspirasjon – Frifond

DETTE ER FRIFOND TEATER:

 • Frifond teater støtter blant annet teater, laiv, nysirkus og impro.
 • Det er ingen søknadsfrister.
 • Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper.
 • Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerne må være under 26 år.
 • Søkergruppen og deltagerne må i tillegg gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid. Hovedregelen er at ingen skal få betalt for det de gjør i prosjektet.
 • Lokallag og fylkeslag i barne- og ungdomsorganisasjoner som allerede får støtte fra «Frifond organisasjon» kan ikke søke om støtte fra «Frifond teater».
 • Det gis opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival.
 • Relevant kurs for gruppa kan støttes med inntil 10.000 kroner.

Se www.frifond.no

56 grupper får stimuleringsstøtte – her lista med beløp

56 grupper får stimuleringsstøtte – her lista med beløp

NATF har fått 1,5 mill i statsstøtte for å hjelpe lagene gjennom koronaen -og etterpå.

«Hold tunga rett i munnen 2»: Fikk din gruppe momskompensasjon for 2019? 56 NATF-grupper fikk, og i løpet av noen uker vil disse få utbetalt ytterligere 369 559 kroner. Dette er hva hver enkelt får:  Kopi av Ekstramidler – stimulering

Dette er en stimuleringsordning som følge av covid-19-konsekvenser.

Det var NATF søkte på vegne av gruppene som hadde søkte om MVA-kompensasjon for året 2019. Regjeringen satte nemlig av 255 millioner kroner i stimuleringsmidler til organisasjoner som mottok momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I den runden fikk NATF-grupper tilbake 2.748.744 kroner.

Resten er prosentregning. Alle søkerne har altså fått tildelt 13,44% av det godkjente søknadsbeløpet. NATF vil fordele pengene ut til medlemsgruppene så snart penger er på konto.

1,5 million i statstilskudd til NATF

1,5 million i statstilskudd til NATF

landsmøte

Landsmøtet i NATF 2012 – fra den tida man satt samlet rundt er bord!

«Hold tunga rett i munnen 1»: Som «nasjonal aktør til amatørteateret» får Norsk Amatørteaterforbund driftsstøtte. Nå er støtten for året 2021 på plass – 116 dager ut i året. Støtten er på 1.530.000 kr, omtrent samme beløp som for 2020.

Støtten kommer via Norsk Kulturråd, og blir fulgt opp med en rekke konkretene vilkår for å motta støtte. Her er kravene til dokumentasjon mange og detaljerte! Driftstilskuddet må blant annet brukes i sin helhet innen 31.12., ellers kan Norsk kulturråd kreve midlene tilbakebetalt eller redusere utbetaling av eventuelle senere års tilskudd.

Det er årsrapport og årsregnskap som danner grunnlaget for å få statstilskudd. Rapporten skal inneholde hvilke amatørteateraktiviteter som aktøren er faglig og økonomisk ansvarlig for. I forbindelse med kurs/workshops skal det redegjøres for hvilken type kurs som er blitt avholdt og navn på kursholdere. Kurs og arrangementer skal kunne dokumenteres med deltakerlister og program. Medlemsorganisasjoner (slike som NATF) skal i tillegg opplyse om totalt antall tellende medlemmer/medlemslag/medlemsorganisasjoner aktøren hadde ved utgangen av året.

Lista over ting en skal passe på er enda lenger. Staten skal ha styr på papirene!

NATF presser på: «Det er nå vi trenger svar!»

NATF presser på: «Det er nå vi trenger svar!»

Generalsekretær Helen Hansen har stor pågang fra lag om hva de bør gjøre – og formidler utålmodigheten videre til departementet.

Hva skal gruppene tørre å starte opp med? NATF har enorm pågang av frustrerte medlemmer som etterlyser litt langsiktighet om støtteordninger. Departementet er utfordret.

NATF har i hele koronatida vært mye i kontakt med myndighetene; formidlet spørsmål fra gruppene, oppklart misforståelser og kommet med innspill.
Norsk Amatørteaterforbund har for tiden en ENORM pågang fra medlemmer som er frustrerte over at de ikke vet hvordan støtteordningen vil fungere. Gruppene har derfor store problemer med å våge igangsetting av ulike arrangementer fremover.

Hva skjer med støtteordninger fra sommeren av?
Lottstift, som administrerer støtteordninger for frivillige organisasjoner har annonsert at de trolig vil åpne for søknader i juni 2021 – og det er dette «trolig» som generalsekretær Helen Hansen i NATF reagerer på. NATF skriver i en epost til departementet:

«Det er NÅ teaterlagene må vite hva som vil være kriteriene for støtteordningene gjennom sommeren og utover høsten. Utgiftene starter når de bestemmer seg for om de skal gjennomføre. Kontrakter skal inngås, lokaler skal leies, samarbeid med andre arrangører skal inngås og øvinger må starte.
Vi (NATF) har en del spørsmål som vi må få svar på slik at vi kan få orientert medlemmene våre om hva de faktisk kan forvente, eller eventuelt ikke kan forvente av disse ordningene. De kan ikke risikere å sette seg i gjeld ved å gjennomføre aktiviteter som myndighetene faktisk ber om at det skal stimuleres til å gjennomføre.
Vi har utallige dilemmaer som eksempler på at det kan bli helt urimelig store konsekvenser ved å sette i gang produksjoner/arrangementer når man ikke vet hva man kan forvente av støtteordningene, og hva som regnes som et realistisk prosjekt.»

Det er altså mulighet for «litt» langsiktighet NATF etterlyser.

Støtte første halvår 2021 er avklart
Vi er for øvrig inne i en periode (1. januar – 30. juni 2021) det kan søkes om støtte til:

 • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
 • Smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
 • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført.