Endelig er det amatørteaterfolkets helg!

Endelig er det amatørteaterfolkets helg!

Espen Kvark Kvernberg var glitrende konfransier og god matematiker – det er mulig med 4950 relasjoner mellom deltagerne på de 25. Teaterdager.

Med smittevernregler på plass, håndsprit og hurtigtester er de 25. Teaterdager på Lillehammer i gang! (17.-19. september). Savnet etter å møte andre, til å få ny kunnskap, til å oppleve teater og ikke minst VÆRE SAMMEN ble understreket av mange under åpningskvelden.

(Og om du som leser dette ikke kom i år – det er ny sjanse om et år. Sett av helga!)

Konferansier og nestleder i Norsk Amatørteaterforbund Espen Kvark Kvernberg hadde regnet ut antallet mulige relasjoner som kunne skapes mellom kursdeltagere, teaterportentusiaster og vrimlere/tilskuere, og kommet til det svimlende antall av 4950 relasjonsmuligheter. Altså bør det gå an å få nye venner med samme interesse i løpet av helga!

Espen og alle andre som tok ordet var jublende glade som å møte folk igjen, og ga et og annet sleivspart til politikere som stadig holder tilbake «full åpning» av Norge samtidig som de ikke utviste forsiktighet under valgvakene. «Dette er en generalprøve på åpningen», sa Espen.

Bak lukkede dører på Fabrikken ble innledende runder i NM i Teatersport forberedt, og på Lillehammer læringssenter lød latter allerede fra ettermiddagen denne høstfredagen, og lysten på å møte likesinnede og få ny kunnskap og nye erfaringer var nesten til å ta og føle på(!). Dette var arena for fire fine faglige kurs. Det ble pause i læringen utpå kvelden da den «formelle» åpningen av Norsk Amatørteaterforbunds hjørnestein – som Teaterdagene er – fant sted i Kulturhuset Banken. Her ble Bøhrrevinnerne Lene Hagen og Morten Rudå hedret med jubel og trampeklapp og her var det også en stor dose humor- og kvalitetsteater i «Peer på pub» ble servert.

Sjokk for Bøhrrevinnerne Lene og Morten

Sjokk for Bøhrrevinnerne Lene og Morten

Lene Hagen og Morten Rudå – overrasket og glade ette rå ha blitt hedret med hver sin Bøhrrepris. (Foto: Ivar Ødegaard)

Det kom som en total overraskelse og litt av et sjokk på prisvinnerne Lene Hagen og Morten Rudå da de ble tildelt Bøhrreprisen under åpningskvelden på de 25. Teaterdager på Lillehammer fredag. Det er Norsk Amatørteaterforbund (NATF) som står bak prisen, som i amatørteaterkretser en smule humoristisk kalles «amatørteateret i Norges høyeste utmerkelse». Den har vært utdelt (nesten) årlig siden 1997, men uteble i fjor på grunn av korona. Til gjengjeld ble det derfor dobbelt utdeling i år. Det gledet.

Trampeklapp og unisone hurrarop løftet stemningen til olympiske høyder da de to vinnerne fikk sine priser. NATFs styreleder Janne Aasebø Johnsen begrunnet tildelingene og definerte «ildsjel» som en som gir energi, får andre til å stå på, som leder an og som deler av sin kunnskap.

Om Lene Hagen fra Nittedal Teater sa hun blant annet har Lene har stort hjerte, hun finner steder der alle kan høre til; er skuespiller, regissør og dramatiker. Slik som da idéen om et spel knyttet til historien om Nittedal kruttverk kom opp. Det endte med at hun skrev «Echo – Nitedal Krudtværkspel».

Lene har vært daglig leder for Nittedal Teater siden 2006, er utdannet skuespiller, har en BA i Kultur og ledelse og kurs i filmregi. Hun tar nå en master i prosjektledelse og organisasjonsutvikling på BI. Hun fikk Nittedal Kommunes kulturpris i 2013, og kan nå også smykke seg med Bøhrreprisen.

For Morten Rudå kom utdelingen så overraskende og ble så fylt av følelser at takketalen ble ledsaget en liten gledeståre. Styreleder Janne kunne betro publikum at hun hadde fulgt prismottagerens arbeid i 40 år og alltid sett på han som banebrytende i sin kunstutfoldelse. Samtidig har han alltid ønsket å skolere seg for å komme videre, og sin kunnskap har han raust delt også med amatørteaterbevegelsen.

Morten har utdanning fra New York og erfaring fra Broadway og fra nasjonale og lokale scener, fra drama, komedier og musikaler, fra film og TV. Han var også med å starte Great Garlic Girls i 1981.

Han har siden 2007 undervist på Khio og har også undervist på Norges dansehøyskole, Treider via Bårdarakademiet, Musikkteaterhøyskolen og MOTIO i Tvedestrand.

Og alltid også stilt opp for amatørteaterbevegelsen. Er verdig Bøhrrevinner.

 

Teaterdag-entusiaster teller ned!

Teaterdag-entusiaster teller ned!

Sara Birgitte Øfsti, Martine Ildal Utne, Hanne Brincker og Morten Rudå er alle kursholdere i dagene som kommer. Hurra for dem!

Sara, Martine, Hanne og Morten teller ned mot morgendagen. De er alle kursledere under årets Teaterdager på Lillehammer 17. – 19. september. De er i sort/hvitt på bildet – men vil gi fargerike kurs om henholdsvis fortellerteater, improvisasjon, det kunstneriske arbeidet fra idé til forestilling og Sanford Meisner skuespillerteknikk.

Nå braker det snart løs; med kursene, med NM i Teatersport-sluttrunder, med teateropplevelser og sosial omgang.

Velkommen til alle som kommer – og til dere andre: Velkommen i 2022!

-Organisasjons-samarbeid en forutsetning

-Organisasjons-samarbeid en forutsetning

Samarbeid en forutsetning for vekst på amatørteaterfeltet. (Foto: Pixabay)

Norsk Amatørteaterforbund samarbeid med flere andre organisasjoner som jobber med frivillighet. Kulturrådets referat fra møtet som Frilynt Norge, Norsk Amatørteaterforbund, Noregs Ungdomslag, Norske Historiske spel og Nettverk for regionale teaterråd hadde med dem, viser at samarbeid blir viktig også i framtida.

Dette understreker NATFs generalsekretær Helen Hansen. Felles lobbing mot sentrale politiske myndigheter og et eventuelt arbeid med å dokumentere bredden i samfunnsnytten av amatørteater er to områder hun ser for seg samarbeid på.

Det var organisasjonene som tok initiativ til møtet, som fant sted i juni. Organisasjonene ønsket å drøfte tre problemstillinger:

 • Hvordan kan amatørteaterfeltet få økte rammene og påvirke fordelingen av midler
 • Argumentasjon for at kulturforvaltningen bør få større kunnskap om frivillighet.
 • Sen utbetaling av statsstøtten til organisasjonene

PENGEDISKUSJONER
Organisasjonene presiserte at den økonomiske rammen staten gir har stått stille i mange år, og ønsket å gå sammen med Kulturrådet for å påvirke for ytterligere tilskudd. Men Kulturrådet presiserte at de ikke driver lobbyvirksomhet, men at de kan søke om ytterligere midler til ordningen i budsjettsøknaden til Kulturdepartementet dersom organisasjonene har gode argumenter for det.

-Dette er et opplagt område å samarbeide på. For selv om organisasjonene er litt forskjellige, har vi alle et mål om å stimulere til amatørteater-aktivitet i Norge – til beste for den enkelte og til samfunnet, sier Helen. -Da trengs også paraplyorganisasjoner for å hjelpe den enkelte gruppe og skape kontinuitet i lagene rundt om.

Organisasjonene mener at kriteriene til fordeling av penger burde ligne Fordelingsutvalgets og baseres på tall. Kulturrådet, som fikk forvaltningsansvaret til tilskuddsordningen til organisasjonene i 2019, ba da om innspill til retningslinjer fra organisasjonene. Det kom en del motstridende innspill fra feltet. Kulturrådet foretok en helhetsvurdering – og dermed ble det som det ble.

MER KUNNSKAP OM FELTET
Organisasjonene mener kulturforvaltningen av amatørteatermidler bør ha større kunnskap om alle deler av – og alle positive konsekvenser for samfunnet og den enkelte. De har en bekymring for at Kulturrådet legger for stor vekt på organisasjonenes kunstneriske kvalitet.

Kulturrådet svarte at de er opptatt av kunnskapsutvikling og ser behovet for mer kunnskap om frivillighet og amatørteater. Det kan for eksempel settes i gang evalueringsrapporter og utredninger, mente de, og utfordret organisasjonene på at de i tilfelle må sende inn et behov for slik kunnskapsinnhenting.

– Amatørteaterfeltet er mangfoldig, organisasjonene på feltet er ulikt oppbygd og lener seg i varierende grad på rapportering og statistikk. Amatørteater er så mye; det gir glede og nytte til folk i alle aldre. Det viser hvor avhengige vi er av hverandre – både på og bak scena. Det er også en viktig del av samfunnsbyggingen. Både ved å glede publikum, men også fordi det skaper sosiale og integrerende møteplasser. Alt dette må vi bli flinkere til å få fram. Da trenger vi også kunnskap, sier Helen Hansen i NATF.

FOR LENGE Å VENTE – TRENGS REGELPRESISERINGER?
De nasjonale aktørene innen amatørteaterfeltet søker på midler i begynnelsen av desember og fikk i år ikke tilsendt kontrakten før 23. april. Dette skaper uforutsigbarhet og utfordringer for styringen av organisasjonene og aktiviteten. Kulturrådets svar var at dette ikke skal skje igjen. De skal blant annet se om det vil være mulig å benytte en A-konto-ordning slik at deler av tilskuddet kan utbetales tidligere.

Den sene utbetalingen har ført til at organisasjonene kan få problemer med å bruke opp tilskuddet innen årets slutt. Organisasjonene uttrykte derfor bekymring for at ubrukte midler ville bli krevd tilbake. Til dette svarte Kulturrådet at de ikke vil kreve tilskuddet tilbake dersom organisasjonen oppgir en gyldig grunn for at tilskuddet ikke er brukt opp innen årets slutt.

KLART FOR TEATERDAGENE 2021

KLART FOR TEATERDAGENE 2021

Kursene er viktige – og vi har hentet bildet fra et kurs så langt tilbake som 2008. Kanskje noen av deltagerne fortsatt er med?

17.-19. september blir det Teaterdager på Lillehammer for 25. gang. Arrangementet blir litt redusert på grunn av færre påmeldte, men blir også i år en viktig årlig faglig og sosial møteplass for amatørteaterentusiaster. Og hovedelementene i arrangementet er på plass!

Et vesentlig element i Teaterdagene er de faglige kursene, som i år blir

 • Improvisasjon
 • Fortellerteater
 • Fra idé til forestilling
 • Sanford Meisner skuespillerteknikk

Dessuten blir det som – som vanlig – åpningsforestilling («Peer på pub») og utdeling av Bøhrreprisen til en entusiast innen amatørteateret.

Innledende runder og finaler i NM Teatersport ™ blir arrangert gjennom helga med lag fra hele landet. Ikke minst blir det sosiale dager for deltagerne.

Arrangementet er «korona-tilpasset» og det er dessuten bestilt en del hurtigtester som vi har tilgjengelig under arrangementet.

NATF har vært opptatt av at antallet deltagere på de kursene som avholdes skal ha nok deltagere til at det blir et godt faglig utbytte. Derfor er det tatt en ringerunde til de som meldte seg på kurs som ikke arrangeres for å samle dem på andre kurs.

I fjor måtte Teaterdagene avlyses p.g.a. korona, og det har vært viktig for NATF å gjennomføre et fysisk arrangement i år. Flere andre arrangement har blitt avviklet fysisk på sommeren og tidlighøsten 2021 – dog med visse begrensinger. Samtidig er det registrert at en del arrangører avventer situasjonen før de setter i gang med tiltak. Begge deler gjelder også for NATFs medlemsgrupper, der en del går i gang nå i høst, andre venter til 2022.

Nå blir det altså teaterdager med gode kurs, teateropplevelser og sosial kontakt med likesinnede! 

KulturKlovnene er med: Anne Lise får æren

KulturKlovnene er med: Anne Lise får æren

Fra Broadwaymusikalen «Spring Awakening» (Foto: Stian Gregersen)

Broadwaymusikalen «Spring Awakening» er unnagjort. Full sal, stående applaus og kommentarer som «strålende forestilling» og «viktig historie» oppsummerer årets oppsetning for Kulturklovnene.

Thuy-Linda Nguyen Luu er entusiastisk regissør som har dyrket fram det beste i om lag 50 medvirkende på og bak scenen. Dessuten er hun leder for KulturKlovnene, og har stått bak over 30 oppsetninger i de siste 11 årene. Mer om hennes entusiasme senere, for først en hilsen:
-Velkommen som medlemmer av Norsk Amatørteaterforbund – hva fikk KulturKlovnene til å bli medlem?

PRAKTISK HJELP OG PRINSIPIELL HOLDNING
Thuy-Linda svarer med å fortelle at de hadde hørt om NATF lenge, om forsikringsordningen for medlemmer og andre medlemsfordeler. Så sier hun:
-Anne Lise. (red.anm; med Olsen til etternavn og halvparten av NATF-kontoret.) Hun var alltid så hyggelig og hjelpsom og en kjempegod veileder i vanskelige ting som å søke støtte og kompensasjoner. Hun tok seg tid til å hjelpe oss på en ordentlig måte, og derfor er vi nå medlemmer. Vi er et prosjektdrevet teater og har ingen foreldregruppe eller noe slik til å hjelpe oss.

Nå er vi 50 medlemmer; og alle er unge – da er en organisasjon god å ha i ryggen. Og selvsagt er det riktig at vi står sterkere sammen.

UNGE MOTIVERTE I ETT ÅR…!
-Hvordan har dere klart dere gjennom koronatida?

-Vi startet med audition til Broadwaymusikalen «Spring Awakening» allerede i august 2020, og hadde øvinger med smittevernregler en stund. Så ble det en ytterligere innstramming av reglene og vi gikk over til å øve på zoom. Det er krevende å holde unge mennesker mellom 16 og 30 motivert både fordi det ikke foregår fysisk og fordi det pågår over så lang tid. Vanligvis et prosjekt for oss på to til tre måneder.

Vi møttes ikke fysisk før nå i august, og det i slike situasjoner vi ser hvilken arena for møter mellom ungdom KulturKlovnene er.

-Hvorfor «klovn» i navnet?
-Med navnet KulturKlovnene ønsker vi å vise at vi er uhøytidelige, men at vi også skal levere på et kunstnerisk høyt nivå. Vi skal være seriøse, men framfor alt ha det gøy. For oss er det viktigste at alle har det bra under prosessen, selv om resultatet selvsagt også er viktig.

MED INTERESSE FOR FOLK OG ORGANISASJON
Så tilbake til Thuy-Lindas entusiasme. Her sakser vi fra et intervju på KulturKlovnenes egen nettside:
– Jeg syns det er noe trollsk og magisk med høsten. Å drikke en god fruktte, lese en e-bok, eller se på tv-serie med god samvittighet. Høsten betyr også å dra på øvinger og bli kjent med nye fjes! Det gir meg innmari mye å jobbe med andre. Det beste med å være regissør er å se hvordan skuespillerne utvikler seg og transformerer til karakteren sin. Man kan si at jeg er over gjennomsnittet glad i mennesker og organisasjonsarbeid, sier Nguyen Luu, og legger til:

-Jeg vil at KulturKlovnene skal være en plattform hvor unge mennesker møter andre med samme interesse, lærer seg organisasjonsarbeid, forplikter seg til noe som er større enn dem selv og ikke minst får muligheten til å utvikle seg, både som person og scenekunstner. Dette er viktige ting, uansett hva du kommer til å drive med resten av livet ditt

FAKTA OM KULTURKLOVNENE:

 • KulturKlovnene ble stiftet i 2009 og har base i Oslo.
 • Er et kreativ kollektiv som ønsker å sprenge grenser gjennom produksjoner med høy kunstnerisk kvalitet. Alle skal med og ingen skal ta all æren. Hver enkel skal ha eierskap til det som blir skapt i fellesskap.
 • Vil fremme mangfoldig scenekunst i alle ledd, både bak og på scenen.
 • Vil skrive sin egen historie og mikser gjerne sjangrene: musikk, teater og dans. Er kjent for å lage show og spre genuin musikk- og teaterglede!
 • KulturKlovnene stått bak over 30 oppsetninger i de siste 11 årene.
 • Setter vanligvis opp i Sentralen, men har også satt opp to egenskrevne musikaler på Den Norske Opera & Ballett.
 • Medlem av Norsk Amatørteaterforbund
Trass(ige) herrer fra Grimstad nye medlemmer

Trass(ige) herrer fra Grimstad nye medlemmer

Noen av Trass-karene anno 2017, på korseminar på Hove. (Foto fra dere Facebookside)

«VI står sterkere sammen.» Det er en av begrunnelsene Alf Are Johnsen kommer med for at «Herrekoret Compagniet Trass» nå er blitt medlemmer i NATF. Vi ønsker velkommen!
-Det er flere grunner til at vi meldte oss inn. En del av oss kjente til dere via Grimstad teaterverksted. Så sjekket vi korforbundene, men dere passet bedre inn i «konsert/forestillingsformen» vi har.

-Det lokale næringslivet bidrar vesentlig mindre nå med støtte, og vi er derfor avhengig av midler fra andre plasser. Da er det veldig bra å være organisert en plass som har oversikt over hva vi kan søke om, samt at vi står sterkere sammen.

-NATF har medlemsgrupper med mange forskjellige navn, men «Compagnie Trass» er vel av de mest spesielle. Og at dere karakterisere dere som et «herrekor»?
-Det er faktisk kun herrer som har mulighet til å bli medlem og aldersgrensen er 25 år pr i dag.

-Og hvorfor «Trass»?
-«Trass» har sitt utspring i en av de mer «seriøse» korene på Sørlandet. Noen mannlige medlemmer gjorde en del «stunts» på forestillingene, og det var det en del andre medlemmer av koret som ikke likte. Koret bestemte da at slik aktivitet måtte opphøre. Da trakk disse «herrene» seg ut, og startet ett nytt kor på trass. Derav navnet Herrekoret Compagnie Trass. Dette skjedde i 2001.

-Kan du gi oss Trass sin CV i kortform?
-Koret har som regel hatt store forestillinger hvert andre år, med en del småopptredener i mellom. Hovedfokuset vårt er korsang, som regel kjente melodier med ny tekst. Vi synger selvsagt også originaltekstene. Vi har alltid med oss eget band. Vi har også med en del sketsjer. Og vi er kjent i Grimstad for å lage show!

-Hvordan har dere klart dere gjennom koronatida?
-Under koronatiden har vi prøvd ett par ganger med øvelse, men restriksjonene satte en stopper for dette. Vi hadde nettopp vår første øvelse på ett drøyt halvår.

-Og nå går alt så mye bedre? Så hva blir det neste?
-Nå er vi begynt å øve til ny forestilling i kulturhuset i Grimstad i mars 2022. Vi blir drøyt 20 stykker pluss band og dirigent. Veldig bra øvelse i går, gutta er tent. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Alf Are Johnsen, formann i «Herrekoret Compagniet Trass».

Norsk Amatørteaterforbund gleder seg sammen med de nye medlemmene!