Audition for Mostraspelet –  I slik ei natt 2020!

Audition for Mostraspelet – I slik ei natt 2020!

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED SOM SKUESPILLER PÅ MOSTRASPELET «I SLIK EI NATT»?
Da har du mulighet ved å melde deg på til audition lørdag den 1.februar 2020 !

Bømlo Teater skal holde audition til Mostraspelet – «I slik ei natt» lørdag den 1.februar for rollene Gyril, Tord og Omar.
De søker etter tre unge amatørskuespillere i alderen 16-23 år til disse rollene.
Fremføringer i Moster Amfi 18. – 20. juni.
Øvinger vil i hovedsak bli torsdager og helger fra mars/april.

  • Dato for audition: Lørdag 01.02.2020
  • Sted: Bømlo Teater sine lokaler i Urangsvåg, Bømlo.
  • Påmelding til: post@bomloteater.no innen 20.01.2020.
  • Tekster til forberedelser blir sendt ut ved påmelding.
  • Les mer om rollene her

Det er allereie mange dyktige unge skodespelarar som er knytta til teateret , men me vil også invitera andre som ikkje har vore med oss før. Me veit det er mykje talent der ute, så me håper at det er mange som melder seg på. Dette er eit godt høve for unge skodespelarar til å få spanande utfordringar i eit trygt og godt miljø. Mange syns nok at det å gå på audition kan virke skummelt, men me lover å leggje til rette for at opplevinga skal bli god og at ein føler seg godt ivaretatt.

2,5 millioner kroner i MVA-kompensasjon er snart på vei ut til NATFs medlemsgrupper

2,5 millioner kroner i MVA-kompensasjon er snart på vei ut til NATFs medlemsgrupper

2 406 944 kroner i MVA-kompensasjon på vei til medlemsgruppene i NATF!

Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1,6 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for regnskapsåret 2018.
NORSK AMATØRTEATERFORBUND søkte den 29.08.2019 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2018 for sentralleddet og for medlemsgruppene som hadde sendt inn søknad.
Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 18, 11 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.
Norsk Amatørteaterforbund sitt opprinnelig godkjente søknadsbeløp var på 3 147 352 kroner.

53 av NATFs 119 medlemsgrupper som har søkt på ordningen har i dag (9.desember 2019) fått overført «sin skjerv» uten at NATF har utført avkortning i beløpene med administrasjonsgebyr.
De refunderte beløpene varierer ut fra hva de totale driftskostnadene i gruppene var i 2018.

Det er utbetalt summer fra kr. 466.409,- (mest) til kr. 1.230,- (minst)

Ny Medlemsdatabase

Ny Medlemsdatabase

Norsk Amatørteaterforbund har over lengre tid arbeidet for å få på plass NY MEDLEMS DATABASE for sine medlemmer. Om kort tid er dette arbeidet ferdig og våre medlemmer vil kunne ta databasen i bruk. Den gamle databasen stenges og så snart den nye er klar til bruk, vil alle våre medlemmer få tilgang på denne. Dette gjøres ved at alle mottar en e-post med brukernavn og passord til sine sider.

Brukergrensesnittet i den nye databasen blir svært likt det som har vært i den gamle. Det vil si at du fortsatt kan registrere medlemmene i laget, legge inn produksjoner og kurs, og kommunisere direkte med medlemmene via e-post. NATF vil fortsatt kunne sende ut informasjon til gruppens kontaktpersoner og til alle medlemmene i databasen. I tiden som kommer vil NATF ta kontakt med lagene for veiledning og ytterligere informasjon.