Ingen av Norsk Amatørteaterforbunds medlemmer kan ha unngått å merke at NATF har engasjert seg for et prosjekt regi av «READ Nepal», der teater blir benyttet som virkemiddel i demokratiserings- og likestillingsprosesser. Under Teaterdagene på Lillehammer i september var det folk og bedrifter i kontorfellesskapet «Fabrikken», der NATF holder til, som engasjerte seg. Det ble det 19.520 kroner av, som vil gå uavkortet til prosjektet.

«Fabrikken» var både givere og kjøpere i en kunstauksjonen og utlodding av premier. Tidligere har VOFO Nordland, Norsk teaterråd, NATF og Studieforbundet Kultur og Tradisjon bidratt med tilsammen 100.000,- til prosjektet. NATF samarbeider med READ Nepal, som er en frivillig organisasjon som har bygget opp 54 lærings- og ressurs sentre i Nepal. Målet deres er å gi enkeltpersoner, familier og hele samfunn tilgang til kunnskap, ressurser og muligheter som er nødvendige for å bygge en bedre fremtid.

Målet med teaterprosjektet er å øke bevisstgjøringen omkring kvinners levevilkår og rettigheter i Nepal, på en måte som involverer innbyggerne og setter fokus på temaer som: Helse, menneskerettigheter, vold mot kvinner, trafficing, HIV/AIDS, miljøfaktorer, demokratioppbygging, kvinners rettigheter og viktigheten av å skaffe seg utdanning – med mer. Gateteater, rollespill og dukketeater vil være en svært effektiv måte å involvere befolkningen til å ta stilling til disse temaene, samt til å våge å ta tak i mer eller mindre tabubelagte emner.

Nepal er et av verdens fattigste land, og med en befolkning på ca. 27 millioner innbyggere er fortsatt 40, 9 % av befolkningen analfabeter. Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda og har dermed ingen eller svært dårlig tilgang til nyheter.

Folk & Bedrifter i Fabrikken som har bidratt – og som fortjener takk:
Deys –  Kjøpt kunstverk + bidratt med premie 
Bre – Kjøpt kunstverk + bidratt med premie
Elin Rossing – Bidratt med premie
Frank Søderlund – Bidratt med premie
Hett Glass – Bidratt med premie
Leirbrent – Bidratt med premie
Vangen&Ploz – Bidratt med premie
Fabrikken flere leietakerne og privatpersoner – Spleiselag Kjøpt kunstverk
NATF – Kjøpt kunstverk

Mer info om READ Nepal