Kjøpte dere f.eks teknisk utstyr?

Kjøpte din gruppe varer eller tjenester i fjor – og betalte MOMS? Nå er det igjen tid til å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2021.

Denne ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dette er en svært enkel måte å få tilbake penger i kassa til teaterlaget og Norsk Amatørteaterforbund oppfordrer alle som kan til å søke! Vi gjør også mye av jobben for deg!

Det er de totale driftskostnadene laget har som legges til grunn og modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor.

For regnskapsåret 2020 fikk 47 av medlemsgruppene til Norsk Amatørteaterforbund og NATF sentralt tilbake til sammen 1.508.106 kroner i momskompensasjon. NATF sentralt kan ta 1 % i administrasjonsgebyr, men det gjøres IKKE da vi ser på dette som en av medlemsfordelene.

Dersom dere har spørsmål om dette, tak kontakt med Anne Lise på telefon 92892125, eller send en e-post til natf@natf.no.
Her er: