Kunne du tenke deg å være med på å sette opp skuespill med barn i alle aldre på Jamaica? Frister det å hjelpe skolebarn på Galapagosøyene med å uttrykke seg gjennom dans eller drama? Dersom du har engasjement og stå-på-vilje, så venter en unik og givende opplevelse på deg.

Gjennom Projects Abroad Norge har du muligheten til å bruke den kunnskapen og entusiasmen du har for dans eller drama til å la barn og ungdom i andre deler av verden nyte godt av ditt engasjement. Ikke bare vil dette være givende og lærerikt for barna som vil sitte igjen med mer kunnskaper og ofte større trygghet på seg selv og egne ferdigheter; det vil også være en flott og lærerik opplevelse for deg selv. Du vil oppleve at barnas selvtillit og ferdigheter vokser under din veiledning, samtidig som du selv lærer fra kollegene dine på prosjektet, du vil utvide din forståelse for andre kulturer, bygge vennskap med både lokale og andre frivillige og ikke minst sitte igjen med mange flotte opplevelser. Å jobbe frivillig er verdifullt, både for deg selv og dem du hjelper.

Hvem er Projects Abroad?
Projects Abroad er en av verdens ledende arrangører av frivillig arbeid i utlandet. Vi fokuserer på utviklingsland, og har et bredt spekter av prosjektkategorier, blant annet, undervisning, helse, natur og miljø, dyr, sport og barn. Prosjektene er tilpasset lokalsamfunnets behov i alle landene vi jobber i, og samtidig sørger vi for at du som frivillig får en helt unik opplevelse.

Hva kan du gjøre?
Som frivillig med en interesse for dans eller drama har du mange muligheter. Du kan for eksempel:
• Holde drama-workshops, undervise barn og unge i teknikker og hjelpe til med å sette opp teaterforestillinger i Romania
• Undervise grupper i dans eller drama på en 70 år gammel ungdomsklubb på Jamaica
• Gi opplæring i musikk eller dans i Sør-Afrika
• Jobbe med barn og ungdom gjennom å undervise dem i drama, dans, musikk eller billedkunst på Galapagosøyene i Ecuador
• Jobbe sammen med et lokalt band i Senegal og kanskje lære deg et nytt og lokalt instrument
• Være danselærer for skolebarn og barn med funksjonshemninger i Romania

Du kan også velge å jobbe på et av våre barn- og ungdoms- eller undervisningsprosjekt og inkludere sang, dans og drama i undervisningen – det er alltid svært populært hos elevene.

Du kan delta på disse prosjektene fra 4 uker, og du velger selv når du vil reise, og hvor lenge du vil delta.

For mer informasjon, ta en titt på www.projects-abroad.no, eller ta kontakt per telefon +47 47469284 eller e-post info@projects-abroad.no