Norsk Amatørteaterforbund har nå fått Kavlifondet med på laget. De har besluttet å støtte teaterprosjektet i Nepal med kr. 400.000. Prosjektet bruker teater for å bringe frem i lyset svært tabubelagte temaer som for eksempel barneekteskap, vold, seksuelle overgrep og trafficking. 

Med det svært gode samarbeidet vi har med READ Nepal og den entusiastiske staben der, er dette prosjektet en «innertier». Dermed kan dette svært vellykkede prosjektet videreføres og utvikles i 2014 og 2015.

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.

Kavlifondet ble stiftet i 1962, og har de siste årene gått fra å støtte mange små prosjekter til å konsentrere seg om færre og større prosjekter som tydeligere representerer fondets formål. Kavlifondet tar ikke imot søknader bortsett fra etter invitasjon – men NATFs Helen Hansen fikk altså en slik. Norsk Amatørteaterforbund er glad for tilliten fra Kavlifondet.