Forestillinger ønskes til scenen!

Forestillinger ønskes til scenen!

Benytt sjansen til å melde på forestillinger til Teaterdagene 2016. Vi ønsker et bredt og variert program, men forestillinger av amatører og profesjonelle.

Teaterdagene feiret 20 år i høst, og i etterkant har styret i Norsk Amatørteaterforbund både evaluert årets Teaterdager og diskutert i hvilken retning festivalen skal utvikle seg de neste fem årene.

Det første grepet vi tar er å invitere amatørteatergrupper til å sette sitt preg på Teaterdagene. Dette gjør vi ved å stille to arenaer til disposisjon til gruppene, slik at dere kan få vist fram arbeidet dere gjør. Teaterdagene er i fra 15.-18.september 2016.

 

1: ”Årets forestilling”

Vi ønsker å invitere ”årets beste forestilling” blant amatørteatergrupper til Teaterdagene. Hva er ”den beste forestillingen”? Det vil det alltid være ulike meninger om, og om den forestillingen som blir valgt skaper debatt, er det ingen ting som er bedre enn nettopp det! Styret vil sette ned en egen jury som går gjennom innsendte kandidater, som vil vurdere de ulike forestillingene fra et faglig, publikumsvennlig så vel som en praktisk side, i tillegg til formgrep og originalitet.

Noen rammer dere må vurdere en søknad utfra:

 • Forestillingens lengde er maks 60 minutter.
 • Riggen må være så enkel som mulig og tilpasset spillestedets scene.
 • Oppriggingstid er maks 95 minutter.
 • Norsk Amatørteaterforbund dekker reise og opphold, begrenset opp til kr 20.000,-.
 • Fri rollebesetning, men vær obs på vår støtte med øvrig grense på 20.000,-
 • Vi trenger beskrivelse av forestillingen, billedmateriale, eventuell medieomtale og gjerne også filmmateriale.

Send inn søknaden til natf@natf.no
Hvem juryen består av vil bli offentliggjort senere.

Frist for innsending: 1.februar!

 

2: ”Et bestillingsverk – tre grupper, én forestilling”

Vi ønsker å utforske hvilke ulike formgrep og tolkninger som kan gjøres rundt en og samme forestilling. Vi inviterer derfor tre amatørteatergrupper til å tolke en og samme forestilling på ulike måter. De tre gruppene som blir valgt ut, vil få tilsendt juryens forslag til stykke i begynnelsen av februar neste år.

 • Stykket kommer til å ha en lengde på maks 25 minutter
 • En rollebesetning på tre til fire karakterer
 • Vi vil komme med forslag til ulike måter stykket kan tolkes på, eller hvilke sjangre som kan velges
 • Gruppene stiller med kostymer selv, vi oppfordrer alle til å tenke enkelt og symbolsk
 • Scenografien vil være enkel, det er tolkning og sjangergrep som vil stå i sentrum
 • NATF vil bidra med kr 10.000,- i reise- og opphold til hver av de tre gruppene som blir valgt ut.

Det vi trenger nå er søknader fra de av medlemsgruppene som kan tenke seg å ta i mot denne utfordringen.

Kriterier til søknaden
Søknaden skal være kortfattet, maks én A4-side, der dere skriver kort om teaterlaget, hvorfor dere søker, hva det er som gjør at dere tenner på utfordringen og hvorfor vi skal velge akkurat dere. I tillegg ønsker vi at dere legger ved en oversikt over hvilke produksjoner dere har gjort de tre siste årene.

Send inn søknaden til natf@natf.no
Hvem juryen består av vil bli offentliggjort senere.

Frist for innsending: 1.februar!

For spørsmål og scenemål fås ved å kontakte prosjektleder for Teaterdagene, Lillian Løvseth på 90526998 eller prosjekt@natf.no.