Stortingssalen 2Slaget vil stå her i Stortinget. Voksenopplæringsorganisasjonene lobbyer nå beinhardt for å hindre at regjeringen får flertall for sitt forslag til neste års statsbudsjett om å kutte støtten til studieforbundene med 40 millioner og i tillegg å kutte til VOFO – organisasjonenes «paraply».

Det drives nå et intens arbeid, både med å kontakte enkeltpersoner på Stortinget og med å påvirke de mest aktuelle Stortingskomitéene. Det har lenge vært kjent at Høyre ville forandre på tilskuddsordningen, og det er planlagt en gjennomgang av feltet – men kuttforslaget kommer altså midt oppi denne.

Leder- og generalsekretærmøtet for voksenopplæringsorganisasjonene har sendt en uttalelse til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og Familie- og kulturkomiteen. Det jobbes også for å spre uttalelsen til de forskjellige Stortingsbenkene.

Felles uttalelse fr alle VO-organisasjoner
I uttalelsen heter det at kuttet er dramatisk og uventet:

«Medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon samlet til leder- og generalsekretærmøte 13. oktober er bekymret over det foreslåtte kuttet til studieforbundene.

Et kutt på 40 millioner rammer den lokale frivilligheten hardt. Tilskudd fra studieforbundene brukes til kurs og opplæring i lag og foreninger over hele landet, et kutt i dette tilskuddet er svært uventet.

I 2013 gjennomførte Studieforbundet og medlemsorganisasjonene mer enn 4900 kurs med nesten 40.000 deltakere i 330 av landets kommuner. 924 lokallag arrangerte opplæringa.»

Slik rammes «vår» organisasjon
«For Studieforbundet kultur og tradisjon blir konsekvensen en reduksjon på 4 millioner i statsstøtte og fører til at nesten 1600 kurs ikke lenger får kursstøtte. Bunadskurs, båtbyggerkurs, revykurs og kurs i folkelige dansetradisjoner blir dyrere, og i flere lokalsamfunn helt borte.

Norge har ratifisert Unescos konvensjon om immateriell kulturarv. Dette forplikter Norge til å verne om og respektere den levende immaterielle kulturarven. Ivaretakelse og formidling av denne kulturarven skjer i stor grad i de frivillige organisasjonene gjennom kurs, øvinger og samlinger. Arrangører er husflidslag, kystlag, ungdomslag, teaterlag eller andre lag og foreninger. Støtten gjennom studieforbundene er svært viktig for å opprettholde dette arbeidet. Lav økonomisk terskel for deltakelse gjør at kurs og opplæring i organisasjonene er tilgjengelig for alle, og ikke bare de som har god betalingsevne.

Vi ber Stortinget rette opp i dette kuttet slik at de frivillige organisasjonene også i framtida kan være kunnskapsformidlere og kulturbærere.»

Ved å signere på linken under er du med på å vise viktigheten av studieforbundstøtten og kursvirksomheten som gjøres rundt i hele landet.

http://www.opprop.net/redd_kursene_vare_-_stopp_studieforbundskuttet_til_frivilligheten