Produksjoner

Legg til Produksjon

Gå til “Gruppe admin” i menyen og velg “Produksjoner”

Man vil her få oversikt over teaterlagets lagrede produksjoner. Hvis man vil legge til en ny produksjon, klikker man på “Legg til produksjon” (markert med rødt).

Man fyller så ut skjemaet og klikker “Legg til” (markert i rødt) nederst på siden. Produksjonen blir da lagret.

Handlinger etter at du har lagt inn en produksjon

Klikk på rediger-symbolet under Handlinger for å redigere informasjonen du har lagt til .

Klikk på publiser-symbolet under Handlinger for å lagre produksjonen. Det er ikke mulig å redigere produksjonen etter at den er publisert.