Personvernerklæring

Personvern erklæring for Norsk Amatørteaterforbund

Denne personvernerklæringen gjør rede for Norsk Amatørteaterforbund (NATF) sin håndtering av personopplysninger som samles inn slik at NATF kan utøve sin tjenester til personer vi samarbeider med.
Generalsekretær i organisasjonen er den som har ansvaret for behandlingen av opplysninger dersom oppgaven ikke er delegert.
Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger rettes til NATF sitt kontor.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for data tyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Dersom vi mottar en slik e-post, behandler vi den i samsvar med innhold og sletter den med en gang.

Informasjonsbrev
Som kontaktperson, medlem i medlemslag eller som personlig medlem i NATF mottar du informasjon fra oss på e-post. Bare den e-post adressen som blir oppgitt i NATF sin medlemsdatabase blir brukt. Adressen lagres i NATF sin medlemsdatabase. E-post adressen til den som til enhver tid er oppgitt som kontaktperson for en av NATF sine medlemsgrupper ligger på NATF sin hjemmeside.

Medlemsdatabasen
NATF er en landsdekkende medlemsorganisasjon for amatørteaterfeltet. NATF mottar driftstilskudd fra Kulturrådet og må kunne dokumentere en oversikt over sine medlemslag med kontaktinformasjon til det enkelte laget. Medlemskontingenten beregnes ut fra antall medlemmer i det enkelte laget. Kontaktinformasjon om medlemslagene sine medlemmer ligger også i NATF sin medlemsdatabase.

Medlemslag i medlemsdatabasen
Navnet på medlemslaget, samt navn, epost og telefonnummer til lagets kontaktperson lagres i NATF sin medlemsdatabase. Denne informasjonen brukes som kontaktinformasjon til laget. Informasjon om kontaktperson oppdateres av det enkelte medlemslaget etter behov, vanligvis en gang per år i forbindelse med medlemslagets årsmøte. E-post adressen til den som til enhver tid er oppgitt som kontaktperson for en av NATF sine medlemsgrupper ligger på NATF sin hjemmeside.

Medlemslagene sine medlemmer
Navn, epost, telefonnummer og fødselsår på medlemslagene sine medlemmer lagres i NATF sin medlemsdatabase. Navn, epost og telefonnummer brukes som kontaktinformasjon for NATF og som dokumentasjon i forbindelse med forsikringsordningen NATF tilbyr sine medlemmer. Fødselsår brukes inn mot bevilgende myndigheter når NATF søker midler. Disse opplysningene oppdateres fortløpende av det enkelte medlemslag og det er det enkelte medlemslaget som informerer sine medlemmer om at de står registrert i NATF sin medlemsdatabase.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart
NATF utleverer ikke personopplysninger til tredjepart, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt til offentlige myndigheter.