418 50 555 natf@natf.no

Kurs

Teaterdagene er et sted for utvikling av ferdigheter, eller tilegnelse av nye. Alderspennet er fra 16 til 100 år, og deltakerne er alltid sultne på input og svært lærevillige! Hvert år utvikler mennesker med vidt forskjellig bakgrunn nettverk, kunnskap og vennskap.

I år har vi også et eget barneprogram, med tre flotte kurs for barn i alderen 10-16 +/- år.

Dette er kurskategoriene vi tilbyr:
Kurs – følger samme program fra fredag til lørdag, fra 16 år og oppover.
Barnekurs – én dag med kurs og morro! Fra 10-16 +/- år.
MasterClass – et kurs som er eksklusivt, med god oppfølging av en «master» i sitt felt/fag. Det kreves at deltakerne er forberedt på forhånd til et MasterClasskurs.
WHY-kurs – er et kurs som fokuserer på Teaterfestivalens teama og ender med en teaterforestilling.

Vrimler – en som er med på alt som skjer på festivalen, men ikke på kurs.

Share This