418 50 555 natf@natf.no

Lunsj, i regi av festivalen, blir servert til alle festivaldeltakerne, kursholdere, vrimlere og andre involverte, lørdag og søndag. For Why-kurset blir det også lunsj på fredag.

Middag får man kjøpt på Cafe Stift på Kulturhuset Banken, som gir rabatt til festivaldeltakerne, kursholdere, vrimlere og andre involverte.
Se her for mer informasjon: http://www.cafestift.no/

Share This