KLOVNENS VISDOM

KURSHOLDER: MORTEN UGLEBJERG NORDLI
ASSISTENT: ANNA NERPRUM BØGWALD
STED: LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

Har du lyst til å utforske din indre klovn  innen for trygge rammer og på autentisk vis? Gjennom dans, mime, yoga, objektarbeid og bevegelsesimprovisasjon guides deltagerene til klovnenes tilstedeværelse og emosjonelle verden som er full av undring, glede og lekenhet.

Måten Anna og Morten leder de ulike øvelsene på skaper en støttende og åpen atmosfære der deltagerene kan utforske og uttrykke seg fritt Velkommen til et kurs der det er rom for stillhet og ettertanke, for lek og bevegelse, og for å oppdage nye sider ved seg selv.

 

 

MORTEN UGLEBJERG NORLI OG ANNA NERDRUM BØGWALD

Morten er utdannet nysirkusartist ved Artistlinjen på AFUK i København. Siden 2006 har Morten vært elev av den franske klovnen Didier Danthois. Han startet sin karriere i gjøglerteateret Stella Polaris og har de siste ti årene bidratt i flere scenekunstproduksjoner som har turnert i Norge, bland annet gjennom Den kulturelle skolesekken.

Anna er scenekunstner med bakgrunn i teater, dans, musikk og Capoeira Angola. Hun studerte musikk ved Universitetet i Agder og klovning ved Teatro Del Corazon. De siste årene har hun fordypet seg i Hoop Dance (rokkeringdans) og tar for tiden deltidsutdanning i barneyoga ved Kundaliniyogaskolen i Oslo.

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss, dersom du har spørsmål.

NATFs sekretariat: 418 50 555
E-post: prosjekt@natf.no
Espen Kvark Kvernbergh: +47 992 28 127

 

ARRANGØR

STOR TAKK TIL

Fabrikken