MINNENES TEATER

KURSHOLDER: PAM SCHWEITZER
STED: LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

«Minnenes Teater» – eller Reminisens Teater – er en metode hvor minner tas i bruk for å skape teater. Denne prosessen stimuleres av såkalte minnevekkere som kan være ting av ulik karakter, f.eks. bilder, tekster eller musikk som er knyttet opp mot hukommelsen. Gjennom improvisasjoner omdannes minnene til teater.

Kurset egner seg til personer som i sitt yrke eller på fritiden arbeider med eldre mennesker, og som vil lære seg å lede grupper ved bruk av denne metoden. Kurset anbefales derfor til deg som arbeider som dramapedagog/instruktør, aktivitetsansvarlig innen eldreomsorg, er bibliotekar, deg som guider eldre på muséer, deg som organiserer aktiviteter for eldre i ulike sammenhenger, eller som har tilknytning til organisasjoner for og med pensjonister.

Kurset vil gi deg viktig kompetanse og du får ett nytt redskap i din vektøykasse. Kurset vil inneholde både teori og praktiske gruppeøvelser, og ender opp i små «forestillinger» den avsluttende dagen.
Kursholder vil dele raust av egne erfaringer med å lede egne grupper innen Minnenes Teater.

Etter avsluttet kurs skal deltakerne på selvstendig grunnlag kunne ta i bruk denne metoden for å planlegge og gjennomføre aktiviteter i egne grupper.
Vi vil kunne tilby oppfølgingskurs til de deltakere som ønsker det, samt mulighet til å bygge et nettverk for fortsatt kontakt og erfaringsutveksling.

NB! Kurset foregår på engelsk.

 

 

Samarbeidspartnere: DATS og ATR, og med støtte fra Nordisk Kulturfond.

PAM SCHWEITZER

Pam Schweitzer er vår tids fremste ekspert på Reminiscence Theatre og har skrevet flere bøker innen emnet. I tillegg er hun en erfaren teaterregissør. Pam startet verdens første Reminiscence Center i London i 1987 med fokus på profesjonell opplæring innen reminisens, og i 1993 grunnla hun det europeiske Reminiscence Network med partnere i 16 europeiske land. Hun har organisert og ledet flere internasjonale kurs, konferanser og seminarer innen emnet.

For mer info: http://pamschweitzer.com

 

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss, dersom du har spørsmål.

NATFs sekretariat: 418 50 555
E-post: prosjekt@natf.no
Espen Kvark Kvernbergh: +47 992 28 127

 

ARRANGØR

STOR TAKK TIL

Fabrikken