Teaterdagene 2018

Dramaturgi

Dramaturgi er læren om oppbygging av dramatikk. Den klassiske dramaturgien handlet om skuespill og deres struktur. I dag snakker vi om dramaturgi også i andre sammenhenger. Vi snakker om dramaturgi innenfor film og tv, men også innenfor nyheter, politikk og idrettskonkurranser osv. Da handler det om spenningskurven og hvordan bestemte begivenheter lettere engasjerer.

Dette kurset skal naturlig nok handle om teater, men eksempler fra andre områder blir brukt for å belyse emnet. Teaterkunsten har gjennomgått store endringer de siste tretti årene. Særlig når det gjelder hvordan en teatertekst skal se ut. Det gir en innføring i klassisk dramaturgi (tradisjonen fra Aristotles). Men det tar også for seg bruddene med denne og tendenser i samtidsteatret. Det blir brukt praktiske eksempler hentet fra ulike tekster, filmsnutter el.

Kursholder Njål Helge Mjøs

Njål Helge Mjøs har jobbet ved Nationaltheatret siden 2013. Han er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad fra A.R.T./MXAT Institute for Advanced Theatre Training ve Harvard University, inklusive et tre måneders opphold ved Moskva kunstnerteaters teaterskole.

Han var ansatt ved Rogaland Teater fra 2009 til 2012, og i 2016 dramatiserte han også Virginia Woolfs Orlando for dem.
Ved Nationaltheatret har han bl.a. jobbet med Ronja Røverdatter, Styrtet engel, Visning, En får væra som en er – en Ole Ivars musikal, En folkefiende, Ungen med mer.

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss, dersom du har spørsmål.

E-post: helen@natf.no
Helen Hansen +47 418 50 555

 

ARRANGØR

STOR TAKK TIL