Teaterdagene 2018

Pengestøtte – «to kjappe»

Sted: Lillehammer Læringssenter
Tid: lørdag den 22.september kl. 14.00 – 16.00
NB! Kurset er gratis!

– via Frifond teater (kl. 14.00 – 15.00)

Frifond teater er en støtteordning for frivillig teateraktivitet. Frifond teater støtter grupper som skal ha kurs eller produksjoner innen scenisk aktivitet som teater, impro, laiv, revy eller sirkus. Viktige kriterier for å få støtte er at det aktiviteten skal være lokal, frivillig og for og med barn og ungdom. Frifond har også et knippe støtteordninger for andre typer aktivitet.

Dette kurset skal handle om støtteordningen Frifond teater. Dere vil få en gjennomgang av regelverket, eksempler og gode råd.
Det vil også bli god tid til spørsmål.
Kurset kan passe både for deg som har søkt Frifond før og deg som ikke har hørt om ordningen før.

Kursholder: Espen Aleksander Evjenth er ansatt i LNU, hvor han har ansvaret for støtteordningen Frifond teater.

– via Studieforbundet kultur og tradisjon (kl. 15.00 – 16.00)

Hvordan søke Voksenopplæringsmidler?
Studieforbundet er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre medlemsorganisasjoner, deriblant Norsk Amatørteaterforbund.

Som lokallag i en av studieforbundets medlemsorganisasjoner kan det søkes kursstøtte til kurs og opplæring. Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som bevilges til voksenopplæring over statsbudsjettet. Dette kurset skal handle om støtteordningen.
Hvem kan søke? Hvordan søker du?
Kurset kan passe både for deg som har søkt kursstøtte tidligere og deg som ikke har hørt om ordningen før.
Visjonen til studieforbundet er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.


Kursholder: Bjørg Schultz

Kontakt

Send oss en mail eller ring oss, dersom du har spørsmål.

E-post: helen@natf.no
Helen Hansen +47 418 50 555

 

ARRANGØR

STOR TAKK TIL