Hvordan registrere deg

Hvordan registrere et lag?

Her får man oversikt over gjeldende priser og informasjon.

For å registrere et lag, klikker man på “Registrer ditt lag” (markert med rødt). Man vil deretter få opp dette vinduet under.

Registreringen er delt inn i 3 deler (steg 1, steg 2 og steg 3) og man må fylle ut alle feltene.

Med tilstrekkelig informasjon, menes det at kun felter markert med stjerne (som vist på bilde) trenger og fylles ut. man må huske å godkjenne personvernerklæringen til Norsk Amatørteaterforbund i avkrysningsboksen. Trykk på “Jeg godkjenner” (markert med rødt).

Trykk deretter på knappen “Registrere” (markert med rødt).

Tegne personlig medlemskap

Man kan tegne et personlig medlemskap i NATF ved å klikke på “Bli medlem” i menyen. Man fyller her ut tilstrekkelig informasjon. Med tilstrekkelig informasjon, menes det at kun felter markert med stjerne trenger og fylles ut. Trykk deretter på “Legg til” nederst på siden (markert med rødt).