Velkommen til

Norsk AmatørteaterfoRbund

En sammenslutning av amatørteatergrupper, foreninger, lag og stiftelser som har amatørteater som en del av sin virksomhet.

14. august - 17. august

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæsjen»

29. august - 01. september

HADELAND TEATERLAG: Blyverkspelet

04. oktober - 06. oktober

NITTEDAL TEATER: «ECHO»

25. oktober - 30. oktober

MERÅKER TEATERLAG: Jubileumsforestilling «De `va` ein gong pyinni foinna»

27. oktober - 27. oktober

Sjiraffen kultur- og kompetansesenter: «Sjiraffens Klimafestival 2024»

AktuelT

God sommer!

Vi går mot sommerferie her i Norsk Amatørteaterforbund og vil få takke dere alle for et år fylt med mange fine amatørteaterøyeblikk! Når vi sitter her på kontoret og ser alt det fantastiske arbeidet dere gjør med deres grupper og for deres lokalsamfunn så blir vi myke i hjertene og stolte i sjelen! Dere er helt rå!

Teaterdagene 2024

13. juni kunne vi endelig lansere Teaterdagene.no. Vi ønsker hjertelig velkommen til Teaterdagene på Lillehammer 13.-15. september. I år har festivalen tema sirkus, som gjenspeiler seg i åpningsforestillingen Crazy Zebra Circus Cabaret, Teaterparaden med akrobatisk show og enkelte kurs.

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2024

Lørdag 27. april holdt NATF årsmøte på Gardermoen. Vi hadde tilsammen 15 delegater og observatører tilstede fra ni av våre medlemslag tilstede. Styret for 2024-2026

Arrangementer

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæsjen»

HADELAND TEATERLAG: Blyverkspelet

NITTEDAL TEATER: «ECHO»

MERÅKER TEATERLAG: Jubileumsforestilling «De `va` ein gong pyinni foinna»