Momskompensasjonen for 2017 er på vei!

Momskompensasjonen for 2017 er på vei!

Nesten 2 millioner kroner i MVA-kompensasjon er nå på vei ut til teaterlag som er medlemmer i Norsk Amatørteaterforbund. 56 teaterlag søkte via Norsk Amatørteaterforbund om MVA-kompensasjon for inntektsåret 2017. Norsk Amatørteaterforbund utbetaler MVA-kompensasjonen...

les mer

Rapportering av aktiviteten i teaterlagene

Vi nærmer oss slutten av teateråret 2018 og det er på tide for medlemsgruppene å rapportere inn aktiviteten lagene har gjennomført i inneværende år. Noen er nå midt i oppe i juleoppsetninger, mens andre allerede er ferdige med årets produksjoner. Uansett, dette er...

les mer

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

REISESTIPEND 2019 Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet. Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund (som er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon) kan du nå søke om...

les mer

Statsbudsjettet 2019

Norsk kulturråd vil fra 2019 få ansvar for å forvalte penger til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskuddsordninger for aktivitet og til de nasjonale aktørene, tilskuddsordninga for historiske spel (som får penger fra overskuddet til Norsk...

les mer

NATF-grupper på Seniorteaterfestival i Danmark

Trondheim Seniorteater og Lillehammer og Øyer Seniorteater representerte Norge på nordisk teaterfestival for seniorteatre i Janderup i det sørvestre Jylland i Danmark helgen 28. - 30. september 2018. Begge gruppene vise utdrag fra sine oppsetninger og fortalte om sitt...

les mer

Ledige plasser på «Revykurs»

Å lage Revy er gøy - men hvordan kan man gjøre det gode man har enda bedre? Andreas Gregersen kommer til Teaterdagene 2018 for å holde Revykurs. Han kommer fra Frogner i Sørum, der han i mange år har vært aktiv i revy- og teatermiljøet. Han har...

les mer

Medlemsaktiviteter

 Flere medlemsaktiviteter