Ut i verden for å få ny inspirasjon?

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

REISESTIPEND 2019 Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet. Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund (som er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon) kan du nå søke om...

les mer

Statsbudsjettet 2019

Norsk kulturråd vil fra 2019 få ansvar for å forvalte penger til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskuddsordninger for aktivitet og til de nasjonale aktørene, tilskuddsordninga for historiske spel (som får penger fra overskuddet til Norsk...

les mer

NATF-grupper på Seniorteaterfestival i Danmark

Trondheim Seniorteater og Lillehammer og Øyer Seniorteater representerte Norge på nordisk teaterfestival for seniorteatre i Janderup i det sørvestre Jylland i Danmark helgen 28. - 30. september 2018. Begge gruppene vise utdrag fra sine oppsetninger og fortalte om sitt...

les mer

Ledige plasser på «Revykurs»

Å lage Revy er gøy - men hvordan kan man gjøre det gode man har enda bedre? Andreas Gregersen kommer til Teaterdagene 2018 for å holde Revykurs. Han kommer fra Frogner i Sørum, der han i mange år har vært aktiv i revy- og teatermiljøet. Han har...

les mer

Her er det penger å hente

"Pengestøtte - to kjappe" Kurset holdes på Lillehammer Læringssenter lørdag 22. september fra kl. 14:00 - 16:00 og er gratis.   Espen Aleksander Evjenth fra Frifond Teater kommer og Bjørg Schultz fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon kommer...

les mer

Medlemsaktiviteter

 Flere medlemsaktiviteter