Velkommen til

Norsk AmatørteaterfoRbund

En sammenslutning av amatørteatergrupper, foreninger, lag og stiftelser som har amatørteater som en del av sin virksomhet.

22. juni - 30. juni

NITTEDAL TEATER: «Du Skal Få En Dag i Mårå»

14. august - 17. august

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæsjen»

29. august - 01. september

HADELAND TEATERLAG: Blyverkspelet

04. oktober - 06. oktober

NITTEDAL TEATER: «ECHO»

25. oktober - 30. oktober

MERÅKER TEATERLAG: Jubileumsforestilling «De `va` ein gong pyinni foinna»

27. oktober - 27. oktober

Sjiraffen kultur- og kompetansesenter: «Sjiraffens Klimafestival 2024»

AktuelT

Teaterdagene 2024

13. juni kunne vi endelig lansere Teaterdagene.no. Vi ønsker hjertelig velkommen til Teaterdagene på Lillehammer 13.-15. september. I år har festivalen tema sirkus, som gjenspeiler seg i åpningsforestillingen Crazy Zebra Circus Cabaret, Teaterparaden med akrobatisk show og enkelte kurs.

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2024

Lørdag 27. april holdt NATF årsmøte på Gardermoen. Vi hadde tilsammen 15 delegater og observatører tilstede fra ni av våre medlemslag tilstede. Styret for 2024-2026

Momskompensasjon for regnskapsåret 2023

Som medlem i NATF, kan dere nå søke om momskompensasjon for 2023.

Arrangementer

NITTEDAL TEATER: «Du Skal Få En Dag i Mårå»

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæsjen»

HADELAND TEATERLAG: Blyverkspelet

NITTEDAL TEATER: «ECHO»