Medlemsfordeler og priser

Medlemsfordeler

Kurs

Kurs

NATF arrangerer årlig forskjellige teaterfaglige kurs for våre medlemmer.
Teaterdagene arrangeres på Lillehammer i september hvert år. Teaterdagene inneholder kurs, forestillinger og NM i Teatersport™.

RUBIC Medlemsdatabase

RUBIC connect

Elektronisk medlemsdatabase med innlogging via både PC og mobil.
Kommer i løpet av 2024

Midler til voksenopplæring

Midler til voksenopplæring

Gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon er det mulig å søke voksenopplæringsmidler for medlemsaktivitet.
Les mer

Momskompensasjons- ordning

Momskompensasjons- ordning

Som medlem i NATF søker vi momskompensasjon gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet for dere. Søknadsprosessen er enkel.
Les mer

Billettsalg og kassasystem

Billettsalg og kassasystem

Selvbetjent og brukervennlig bilettsalg og kassasystem gjennom Hoopla.
Les mer

Frifond Teater

Frifond Teater

Som medlem i NATF kan dere søke tilskudd fra Frifond Teater til forestillinger og kurs.
Det kan søkes støtte til forestilling på inntil 40.000 kroner. En gruppe kan få tildelt inntil 80.000 kroner innenfor et kalenderår.
Les mer

Flere medlemsfordeler

Kom og gå som dere vil!

Hos Norsk Amatørteaterforbund er dere medlemmer så fremt dere har betalt medlemskontingenten for inneværende år. Hvis dere av ulike årsaker ønsker å ta et pauseår , står dere fritt til dette uten at dere skriftlig må melde dere ut hos oss med et årsmøtevedtak i egen gruppe. Så ingen bindingstid hos oss.

Vi holder dere orientert om hva som rører seg i teaterlandskapet og formidler oversikt over festivaler og kurs, nasjonalt og internasjonalt.

Vi gir råd og vink i teaterfaglige spørsmål, manus, økonomi med mer.

Tilbud om forsikringsordning hos if… via medlemskap hos NATF.

Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF.

Noen ganger hender det at ting kan bli litt kompliserte og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk. Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter, mangelfulle avtaler etc.

NATF tilbyr sine medlemslag mulighet for juridisk rådgivning som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet med om medlemslaget hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom samarbeidsavtalen med Advokatfirma Lohne Krokeide AS.

Elektronisk medlemsarkiv + arkiv over gruppens oppsetninger og kursaktivitet.

Som medlemslag vil leder/kontaktperson i laget få tildelt eget brukernavn og passord for pålogging til lagets egne sider i medlemsdatabasen, via NATFs hjemmeside. Innlogget kan man oppdatere medlemslisten i egen gruppe.

Man kan sende e-post til alle medlemmene i laget og skrive ut etiketter til medlemmene om du ønsker å sende informasjon per post. Man kan også legge inn kursaktivitet, produksjoner og forestillinger laget har gjennomført og aktiviteten rapporteres til NATF sentralt med et tastetrykk.

Disse opplysningene lagres i et arkiv slik at laget til enhver tid har oversikt over hvilke produksjoner de har satt opp samt sin egen kursaktivitet.

Tilgang til database med instruktører og kursholdere over hele landet via nettsiden.

Norsk Amatørteaterforbund har inngått en avtale med Tripletex AS. Tripletex er et komplett, skybasert økonomisystem som kan tilpasses det behovet teaterlaget har for regnskapsførsel.

Avtale og kontaktinformasjon finner du i dette dokumentet.

Priser

årskontigent Gruppemedlemskap

 • Kategori 1 kr 1.000,- (m/ forsikring kr 1.400,-)

  1-10 medlemmer

 • Kategori 2 kr 2.000,- (m/ forsikring kr 3.000,-)

  11-25 medlemmer

 • Kategori 3 kr 2.500,- (m/forsikring kr. 4.500,-)

  26-50 medlemmer

 • Kategori 4 kr 3.500,- (m/forsikring kr. 7.500,-)

  51-100 medlemmer

 • Kategori 5 kr 3.500,- (m/forsikring kr. 7.500,- + kr. 40,- pr. pers over 100 medlemmer)

  101 medlemmer eller flere

årskontigent personlig medlemskap

 • Personlig medlemskap kr 200,- (m/ forsikring kr 250,-)