Om NATF

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en sammenslutning av amatørteatergrupper, foreninger, lag og stiftelser som har amatørteater som del av sin virksomhet.


NATF skal jobbe for å:

  • Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger, lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
  • Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, fremme dets sosiale og helsemessige betydning.
  • Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteatervirksomhet.
  • Være bindeledd mellom de enkelte foreninger, lag og stiftelser og de sentrale myndighetene.
  • Bidra til samarbeid mellom organisasjoner som har amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.


Sekretariatet ligger på Lillehammer. Der treffer dere generalsekretær Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen og kontorleder Anne Lise Olsen.


NATF bruker driftstøtte til:

  • Drift av forbundet.
  • Oppdatering av nettsiden.
  • Teaterdagene.
  • Annen service til medlemmene.


Landsmøtet blir avholdt annet hvert år innen utgangen av april, og er NATFs øverste organ. Alle medlemsgrupper kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemsgruppene sende observatører.

Gjennom å være medlem i NATF kan medlemsgruppene få økonomisk støtte til kurs via Studieforbundet kultur og tradisjon.

I tillegg har NATF et svært godt forsikringstilbud til lagene gjennom forsikringsselskapet If.