Om NATF

INFORMASJON OM NATF

NATF er en medlemsorganisasjon for amatørteatergrupper i Norge. Kontingentsystemet er basert etter antall medlemmer i gruppen.

  • 01 – 10 medlemmer kr. 1.000,- (m/forsikring kr: 1.400,-)
  • 11 – 25 medlemmer kr. 2.000,- (m/forsikring kr: 3.000,-)
  • 26 – 50 medlemmer kr. 2.500,- (m/forsikring kr: 4.500,-)
  • 51 – 100 medlemmer kr. 3.500,- (m/forsikring kr: 7.500,-)
  • 101 medlemmer eller fler kr. 3.500,- (m/forsikring kr: 7.500,- + kr. 40,- pr. pers. over 100 medl.)

Det er også mulig å være personlig medlem for de som f.eks. ikke har tilknytning til noen medlemsgruppe i NATF eller som ønsker dette av andre årsaker. Personlig medlemskap kr. 200,- pr år (m/forsikring kr: 250,-)

Teaterdagene er NATFs faste kursarrangement – som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år.
Informasjon om Teaterdagene blir lagt ut på nettsiden under fanen Teaterdagene

Landsmøtet blir avholdt annet hvert år – innen utgangen av april, og er NATFs øverste organ. Alle medlemgrupper kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. Fylkeslagene kan stille med tre delegater med tale-, forslags- og stemmerett.
I tillegg kan medlemsgruppene og fylkeslagene stille med observatører.

NATF har tilknytninger til diverse informasjonsbanker til bruk for medlemmene. Der kan man få oversikter og opplysninger om manus, instruktører, scenografer, kursholdere osv.
Gjennom å være medlem i NATF kan medlemsgruppene få økonomisk støtte for bl.a. innøving og opplæring i forbindelse med teaterforestillinger hos Studieforbundet kultur og tradisjon.
I tillegg har NATF et svært godt forsikringstilbud til lagene gjennom if…

NATFs sekretariat ligger på Lillehammer. Der treffer dere generalsekretær Helen Hansen.
NATF bruker støtten bl.a. til drift av forbundet, oppdatering av nettsiden, Teaterdagene samt annen service til medlemmene.