OM NATF

 

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en medlemsorganisasjon med amatørteaterlag og enkeltpersoner med teaterinteresse fra hele landet som medlemmer.

Teaterdagene er NATFs faste kursarrangement – som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år. Informasjon om Teaterdagene blir lagt ut på nettsiden under fanen Teaterdagene

Landsmøtet blir avholdt annet hvert år – innen utgangen av april, og er NATFs øverste organ.
Alle medlemsgrupper kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemsgruppene stille med observatører.

NATF har tilknytninger til diverse informasjonsbanker til bruk for medlemmene. Der kan man få oversikter og opplysninger om manus, instruktører, scenografer, kursholdere osv.
Gjennom å være medlem i NATF kan medlemsgruppene få økonomisk støtte for bl.a. innøving og opplæring i forbindelse med teaterforestillinger hos Studieforbundet kultur og tradisjon.
I tillegg har NATF et svært godt forsikringstilbud til lagene gjennom forsikringsselskapet if…

LES MER OM MEDLEMSFORDELER OG MEDLEMSKONTINGENTEN HER
NB! Kontingentsystemet er basert etter antall medlemmer i gruppen.

NATFs sekretariat ligger på Lillehammer. Der treffer dere generalsekretær Helen Hansen og kontorleder Anne Lise Olsen.
NATF bruker støtten bl.a. til drift av forbundet, oppdatering av nettsiden, Teaterdagene samt annen service til medlemmene.

SOM MEDLEMER I NATF MÅ DERE GJERNE BRUKE LOGOEN VÅR PÅ PLAKATER OG EGNE NETTSIDER FOR Å SYNLIGGJØRE AT DERE ER EN DEL AV ET STØRRE FELLESKAP.
Last ned logoene i lenkene under.