2015-pengene til NATF direkte fra Kulturdepartementet

pengesedlerKulturdepartementet har nå avklart blant annet at de selv vil fordele direkte driftstilskudd til NATF og de andre organisasjonene under Norsk Teaterråd-paraplyen i 2015. Norsk Teaterråd vil altså ikke få noe med dette å gjøre. Også på andre områder blir oppgaver som norsk Teaterråd tidligere har gjort, henvist til andre organisasjoner.

Det blir dermed langt mindre penger og langt færre oppgaver for Teaterrådet i 2015. 11. desember skal det på nytt forsøkes å stable et styre for Teaterrådet på beina.

Driftstilskudd til medlemsorganisasjoner i Norsk teaterråd fordeles av departementet.

Departementet skriver i brev til organisasjonene: «For å gi organisasjonene og sentrale aktører på feltet mest mulig forutsigbarhet, ønsker departementet å avklare fordelingen av midler som Norsk teaterråd har hatt ansvaret for.

() En vesentlig del av driftstilskuddet fra Kulturdepartementet til Norsk teaterråd har blitt fordelt videre til medlemsorganisasjonene.

For å gi forutsigbarhet til medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd, har departementet besluttet at driftstilskudd vil utbetales direkte til disse organisasjonene i 2015, og ikke gjennom Norsk teaterråd. De berørte organisasjonene vil motta et brev med mer informasjon tidlig i 2015.

Frifond teater fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) vil videreføre ordningen Frifond teater i 2015. Kulturdepartementet avslår Norsk teaterråds søknad av 31. mars 2014 om bevilgning til Frifond teater for 2015, heter det i brevet fra departementet. Samtidig varsler departementet at det kan bli aktuelt å kreve tilbake penger som er gitt på feil grunnlag.

Kulturrådet stopper historiske spill-midler   

I brevet heter det også:  Håndteringen av midlene som er holdt tilbake i Norsk kulturråd vil bli vurdert på nytt når dokumentasjon av Frifond-midlene foreligger. Det vises i denne sammenhengen til at Norsk teaterråd har forskuttert utbetalinger fra denne ordningen med Frifond-midler.

Norsk kulturråd har gjort vedtak om at de tilbakeholdte midlene ikke vil bli utbetalt til Norsk teaterråd.

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg