Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2024

Lørdag 27. april holdt NATF årsmøte på Gardermoen. Vi hadde tilsammen 15 delegater og observatører tilstede fra ni av våre medlemslag tilstede. Styret for 2024-2026