Bli medlem

Som medlem i NATF er dere en del av Norges største teatermiljø.
Alle grupper som arbeider med teatervirksomhet på amatørbasis, kan være medlem.
NATF er også åpent for personlig medlemskap.


For innmelding av gruppemedlemskap eller personlig medlem:

(oversikt over priser finner du nederst på siden)

Jeg ønsker å bli medlem!

Vi tilbyr:
MEDLEMSFORDELER

 • Kurs: NATF sentralt arrangerer årlig forskjellige teaterfaglige kurs (medlemsrabatt).
 • Informasjon: Vi holder dere orientert om hva som rører seg i teaterlandskapet og formidler oversikt over festivaler og kurs, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon er det mulig å hente ut voksenopplæringsmidler.
 • Momskompensasjonsordning
 • Selvbetjent og brukervennlig billettsalg- og kassesystem gjennom Hoopla.
 • Teaterservice: Vi gir deg råd og vink i teaterfaglige spørsmål, manus, økonomi m.m.
 • Tilbud om forsikringsordning hos if.. via medlemskapet i NATF.
 • Elektronisk medlemsarkiv + arkiv over gruppens oppsetninger og kursaktivitet
  Som medlemslag  vil leder/kontaktpersonen i laget få tildelt eget brukernavn og passord for å logge seg inn via NATFs nettside.
  Innlogget kan man oppdatere medlemslisten i egen gruppe, legge inn nye medlemmer og evt. slette gamle. Du kan sende mail til alle medlemmene i ditt lag, skrive ut etiketter til medlemmene om du ønsker å sende brev til medlemmene via post. Man kan også legge inn kursaktivitet, produksjoner og forestillinger gruppa har gjennomført og aktiviteten rapporteres inn til NATF sentralt med et tastetrykk. Opplysningene om dette blir liggende i arkiv slik at laget til enhver tid har oversikt over hvilke produksjoner de har fremført samt sin egen kursaktivitet.
 • Tilgang til database med instuktører og kursholder over hele landet via nettsiden.
 • Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF.
  Noen ganger hender det at ting kan bli komplisert, og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk. Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter, mangelfulle avtaler etc. NATF tilbyr sine medlemsgrupper mulighet for juridisk rådgivning som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet med om medlemsgruppen hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom samarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Lohne Krokeide AS.
 • Kom og gå som dere vil! Hos Norsk Amatørteaterforbund er dere medlemmer så fremt dere har innbetalt medlemskontingenten for inneværende år. Hvis dere ønsker å ta et pauseår av ulike årsaker står dere fritt til dette uten at dere skriftlig må melde dere ut hos oss med et årsmøtevedtak i egen gruppe. Så ingen bindingstid hos oss. Det er altså helt opp til dere! =)

Gruppemedlemskap koster:
Kategori 1: 1 – 10 medlemmer kr. 1.000,- (m/forsikring kr. 1.400,-)
Kategori 2: 11 – 25 medlemmer kr. 2.000,- (m/forsikring kr. 3.000,-)
Kategori 3: 26 – 50 medlemmer kr. 2.500,- (m/forsikring kr. 4.500,-)
Kategori 4: 51 – 100 medlemmer kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,-)
Kategori 5: 101 medlemmer eller flere kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,- + kr. 40,- pr. pers over 100 medlemmer)

Personlig medlemskap koster:
kr.200,- (m/forsikring kr. 250,-)