Gratulerer til Kulturhjerte: 150.000 kroner til inkludering

Å få offentlig støtte er ikke alltid like lett – men alltid kjærkomment. NATF-medlemmene i «Kulturhjerte» har nå fått 150.000 kroner fra potten «Inkludering i kulturliv».

KULTURHJERTE – EN KREATIV SMELTEDIGEL
«Kulturhjerte» er – ifølge dem selv – en møteplass og læringsarena for lillehamringer fra hele verden. Et sted hvor alle skal føle at de hører til, og at de blir hørt. Et sted hvor barn og unge kan dele sine historier, sitt talent, sitt språk, og sin kultur. For «Kulturhjerte» er teater et virkemiddel.
Les mer om kulturhjerte her: .https://kulturhjerte.no/

Det er den statlige Kulturtanken som har fordelt 5 millioner kroner til 31 prosjekter fordelt over hele landet. Det har vært stor interesse for tilskuddsordningen, og til sammen søkte 56 frivillige organisasjoner.

-BARN OG UNGE SKAL FINNE GLEDE OG MESTRING
– Dessverre har ikke alle barn og unge de samme mulighetene til å oppleve, skape og dele kunst og kultur. Vi i regjeringen vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur. Denne tilskuddsordningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Denne regjeringen har nylig lagt frem landets første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Der er like muligheter for deltakelse et sentralt tema, og vi ønsker med denne støtteordningen at det frivillige kulturlivet, med musikk, sang, dans, film, teater og en rekke andre tilbud til barn og unge, kan gjøre en ekstra innsats for å få med nye deltakere, sier Raja.

Les mer om utdelingen her:5 millioner til inkludering i kulturliv – regjeringen.no

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg