Norsk Amatørteaterforbund, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer


E-post: natf@natf.no
Tlf. : +47 418 50 555

Sekretariatet og styret

Helen Hansen
Generalsekretær
Tlf. : +47 418 50 555
E-post: helen@natf.no

Anne Lise Olsen
Kontorleder
Tlf. : +47 928 92 125
E-post: annelise@natf.no

Janne Aasebø Johnsen
Styreleder
Tlf. : +47 415 05 176
E-post: janneaajohnsen@gmail.com

Espen Kvark Kvernberg
Nestleder
Tlf. : +47 992 28 127
E-post: espen@kvark.no

Kristin Friborg
Styremedlem
Tlf. : +47 997 08 181
E-post: kristin.friborg@gmail.com

Frida Oline Evensen Winther
Styremedlem
Tlf. : +47 932 10 338
E-post: fridaoline.winther@gmail.com

 

Emil Husby
Styremedlem
Tlf. : +47 930 50 399
E-post: emil.h.husby@gmail.com

Ivar Ødegaard
Nettredaktør
Tlf. : +47 911 65 460
E-post: ivar@odegaard.as