1,5 million i statstilskudd til NATF

landsmøte
Landsmøtet i NATF 2012 – fra den tida man satt samlet rundt er bord!

«Hold tunga rett i munnen 1»: Som «nasjonal aktør til amatørteateret» får Norsk Amatørteaterforbund driftsstøtte. Nå er støtten for året 2021 på plass – 116 dager ut i året. Støtten er på 1.530.000 kr, omtrent samme beløp som for 2020.

Støtten kommer via Norsk Kulturråd, og blir fulgt opp med en rekke konkretene vilkår for å motta støtte. Her er kravene til dokumentasjon mange og detaljerte! Driftstilskuddet må blant annet brukes i sin helhet innen 31.12., ellers kan Norsk kulturråd kreve midlene tilbakebetalt eller redusere utbetaling av eventuelle senere års tilskudd.

Det er årsrapport og årsregnskap som danner grunnlaget for å få statstilskudd. Rapporten skal inneholde hvilke amatørteateraktiviteter som aktøren er faglig og økonomisk ansvarlig for. I forbindelse med kurs/workshops skal det redegjøres for hvilken type kurs som er blitt avholdt og navn på kursholdere. Kurs og arrangementer skal kunne dokumenteres med deltakerlister og program. Medlemsorganisasjoner (slike som NATF) skal i tillegg opplyse om totalt antall tellende medlemmer/medlemslag/medlemsorganisasjoner aktøren hadde ved utgangen av året.

Lista over ting en skal passe på er enda lenger. Staten skal ha styr på papirene!

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg