Utvidelse av Musikkutstyrsordningen – nå også for amatørteater

Utvidelse av Musikkutstyrsordningen – nå også for amatørteater

Foto: Kristian Johnsen Lillehammer Lyd og Lys

Årets første søknadsrunde er i gang og første søknadsfristen er 1. mars kl. 13:00.
Musikkutstyrsordningen (MUO) utvider nå søkeberettigede til også å omfatte AMATØRTEATER- og frivillig teaterformål.

I den anledning har de opprettet en ny søknadsportal.

Det er med stor glede MUO nå vil informere om at utvidelsen av Musikkutstyrsordningen nå er i gang.
Som følge av denne utvidelsen vil amatørteater- og frivillige amatørformål også kunne søke støtte både som kulturarenaer og som arrangør- og utøverfellesskap.
MUO har lenge vært klar over behovet for denne utvidelsen og gleder seg stort til å bistå i styrkingen av feltet.
Den første søknadsfristen er 1. mars i år, mens neste mulighet blir 1. september 2019.

Utstyr til fremføring omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.
Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.
For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret
  • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
  • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, teatergrupper, spel, revygrupper, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre og liknende.
For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret (dette kravet gjelder ikke utøverfellesskap)
  • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør- og utøverfellesskap vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

Da dette er helt nytt for alle parter, har vi forståelse for at det kan være en del spørsmål knyttet til vilkår og søknadsprosess osv.
Vi oppfordrer derfor alle søkeberettigede til å ta kontakt med MUO dersom noe skulle være uklart.

MUO er der for å hjelpe dere og kan nås på følgende måter:
Telefon: 21 37 88 10
E-post: post@utstyrsordningen.no

Les mer om tilskuddsområdene:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/tilskuddsomrader/

Les mer om MUOs utvidelse:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/2018/10/08/statsbudsjettet-2019-musikkutstyrsordningen-utvides/

Det skjer mye spennende læring når man øver til en teateroppsetning!

Det skjer mye spennende læring når man øver til en teateroppsetning!

Her kommer en aldri så liten påminnelse til alle Norsk Amatørteaterforbund sine medlemsgrupper som har med deltakere i aldersgruppen fra 14 år og oppover.

Husk at dere kan søke om voksenopplæringsmidler når dere har øvelser i forkant av en oppsetning, eller hvis dere organiserer teaterfaglige kurs utenom øvingsperioden til oppsetningene.

Når teatergruppa setter i gang med en ny produksjon, og gruppa bruker en instruktør, koreograf, repetitør eller andre fagpersoner skjer det mye spennende læring. Kvaliteten på produksjonene stiger og forestillingene får også mer blest i lokalsamfunnet.
Støtten dere kan få fra Studieforbundet kultur og tradisjon kommer godt med.

I 2018 mottok NATF-grupper som søkte om VO-midler over 1 million kroner i kursstøtte, og vi er overbevist om at flere grupper både kan og bør benytte seg av dette tilbudet.

Satsene i 2019 er 98 kroner per kurstime med lærer og 40 kroner per kurstime uten lærer

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
– Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
– Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

 SLIK GJØR DU:
Velg blant ferdige kursplanene HER
–        Skriv inn teater i søkefeltet – og SVUSJ! – så åpenbarer det seg ferdige studieplaner hvor teaterfaglige emner dukker opp.
–        Velg hvilken plan som passer beste ut fra forventet timetall.
Det finnes også studieplaner for markedsføring av forestillinger og for film hvis dere for eksempel lager reklame for eller filmer forestillingen.
(Skriv da markedsføring eller film i søkefeltet.)

 Her du laste ned en PDF-utgave av veiledning til kursstøtte

Eller du kan slå på tråden tlf.: 418 50 555 (Helen på NATF kontoret) så hjelper vi deg i gang.

 

Husk søknadsfrist 5. februar for Historiske spel og friluftsspel

Husk søknadsfrist 5. februar for Historiske spel og friluftsspel

Til de av medlemsgruppene våre som holder på med Historiske spel og friluftsspel av ymse slag.
Husk søknadsfristen hos Kulturrådet den 5. februar 2019.

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.
Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel.
Mer info om støtteordningen

Gladsak!

Gladsak!


Oppjustering av timetilskuddet til voksenopplæring.
For timer med lærer, blir nå timetilskuddet kroner 98 pr. timen, og tilsvarende kroner 40 kroner i timen for kurs uten lærer.
Nye satser gjelder også for kurs med oppstart i 2018 som blir avslutta inneværende år.

Så til alle NATF-grupper – husk å søke voksenopplæringsmidler hos Studieforbundet kultur og tradisjon!

Lyst til å lære mer om regi og teaterproduksjon?

Lyst til å lære mer om regi og teaterproduksjon?


Helgekurs den 15. – 17. februar og 5. – 7. april arrangerer Studieforbundet kultur og tradisjon og Teateralliansen kurs i dette temaet i Oslo.
Kurset er åpent for alle, passer for teaterentusiaster som alt er, eller har lyst til å bli instruktør, og som gjerne vil videreutvikle seg.
Passer også godt for pedagoger i skoler, kulturskoler og barnehager.
Påmeldingsfrist den 10.januar.
Mer info om modulene se her