Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren.

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

MER INFO FINNER DU HER

VI FEIRER AT TEATERDAGENE ER 25 ÅR. – I 2021!

VI FEIRER AT TEATERDAGENE ER 25 ÅR. – I 2021!

Teaterdagene fyller 25 og Norsk Amatørteaterforbund 75 år, – i år!
Men som dere vet, så er det mye som har vært og vil være annerledes i år. Som mange andre har Norsk Amatørteaterforbund bestemt at vi avlyser årets arrangement.  Det blir derfor storstilt feiring av fødselsdagsbarna, – ett år på etterskudd.

Teaterdagene 2020 flyttes til 17. – 19. september 2021!

Styret og sekretariatet i NATF har etter hvert som situasjonen har utviklet seg kommet til at vi ikke får arrangert Teaterdagene 2020 på den måten vi ønsker, og som vil være et 25 og 75 års jubileum verdig.

Vi vil jo selvfølgelig at feiringen skal være en «høydare» i Teaterdagenes historie, med masse spennende kurstilbud, flotte forestillinger, NM Teatersport ™, nyttige seminarer om relevante temaer, uformelle samtaler omkring felles interesser, og et arrangement med et yrende liv av trygge deltakere i alle aldre og fasonger som skal kunne treffes på kryss og tvers av kurs. Et sted der vi skulle kunne se forestillinger sammen, knytte nye bekjentskaper som igjen kunne ført til nye og spennende samarbeidsprosjekter, og i det hele tatt feiret organisasjonens 75 års jubileum med brask og bram og fest og moro.

Mange av våre teaterlag har selv måttet avlyse produksjoner, og vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at det er en god ide å utsette Teaterdagene til neste høst. Det var selvsagt med tungt hjerte vi avlyser årets Teaterdager. Men vi føler oss trygge på at dette er den beste løsningen med tanke på smittevern, både for arrangementet i seg selv, hensynet til deltakernes trygghet, det faglige og sosiale utbyttet og opplevelsene vi kunne tilby med de restriksjonene som vi måtte ha tatt hensyn til for å unngå smitte.

Ta vare på helsa, og ta vare på hverandre ved å holde avstand. Vi kommer gjennom dette sammen. Det vil bli bra!

Siden det ikke blir Teaterdagene nå i år slik det har vært de 24 foregående årene, vil vi komme tilbake med informasjon om «Teatertimene».
Nettbaserte kurs som vi har stor tro på vil være et bittelite plaster på såret.

To be continued…

Kribler det for å få fortsette med kurset?

Kribler det for å få fortsette med kurset?


I disse Koronatider er svært mange kurs på vent eller utsatt på grunn av de begrensede mulighetene for å kunne ha fysiske møter.

Vi må tenke nytt og annerledes i disse tider. Mange teatergrupper har allerede startet øvinger i forbindelse med planlagte oppføringer og annen kursviksomhet.
Studieforbundet Kultur og Tradisjon informerer om måter kurs kan avholdes via nett.

Er dere godt i gang med kurs og har lyst til å fortsette, kan det likevel altså være måter å gjøre dette på.
Gjeldende regelverk åpner opp for at noe av kurset kan avholdes over nett, dersom minst halvparten av innvilget timetall alt er, eller kan gjennomføres ved fysiske møter. Foreløpig er det krav om at det gjennomføres som gruppeundervisning, og ikke en til en.
MER INFO HER

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund den 25. april 2020 utsettes til september!

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund den 25. april 2020 utsettes til september!


Styret i Norsk Amatørteaterforbund har besluttet å utsette årsmøtet til september 2020.

På grunn av koronaviruset som nå preger vår hverdag, og etter råd fra myndighetene har styret i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) besluttet å utsette årsmøtet i organisasjonen.
Årsmøtet som var planlagt avholdt den 25. april 2020 utsettes til høsten, og vil bli avholdt samme helg som vi arrangerer Teaterdagene på Lillehammer – helgen 18.- 20. september 2020.

Mer informasjon om eksakt tidspunkt og sted, samt ny innkalling vil bli sendt medlemmene når vi har mer oversikt over situasjonen.

Der er mye som er uklart i den situasjonen vi nå befinner oss i, og vi håper på forståelse hos alle våre medlemmer for beslutningen om å flytte årsmøtet, men vi satser på å gjennomføre både Teaterdagene og årsmøtet i september og krysser fingre og tær for at vi alle er tilbake til mer normale tilstander innen den tid…

Ta vare alle fine folk 

Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner – idrett og frivillighet 600 millioner

Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner – idrett og frivillighet 600 millioner

Fra Mostraspelet

Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten.
Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år.
Arrangement med under 50 deltagere er ikke omfattet av pakken.
Departementet skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjonen skulle vedvare.

Kulturdepartementet setter av 300 millioner kroner til kompensasjon for tapte billettinntekter i kultursektoren. Mer penger kan komme allerede i mai.