Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir altså noen lettelser for barn og unge

Gjeldende fra den 18. januar 2021.

Her er punktene som er mest aktuelle for amatørteaterfeltet:

Fritids- og kulturarrangementer

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement
De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

  • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

For mer info sjekk her. 

NB! Disse rådene tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger.
Vær oppmerksom på at det også finnes lokale krav og anbefalinger i hver kommune, så hold dere oppdatert  på vedtak og råd i kommunen dere tilhører.
Er dere i tvil så ta kontakt med kommunelegen for å få råd og veiledning.

Norsk Amatørteaterforbund ser positivt på at Helsedirektoratet nå vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter bør erstattes med eventuelle krav om tilviste faste sitteplasser, da vi har fått tilbakemeldinger på at dette også har vært en utfordring for mange arrangører.
Vi krysser fingrene for bedre tider snart.

Kulturarrangementer anbefales utsatt til etter 18. januar

Kulturarrangementer anbefales utsatt til etter 18. januar

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Godt nytt år kjære teatervenner.
Jul og nyttårsfeiringen er nå over, men vi må sammen ta et ekstra tak for å få ned den økende smittetrenden etter høytiden.
I går (den 3.januar) kom regjeringen med nye anbefalinger. Noen av disse vil også ha konsekvenser for teateraktiviteten.
Her er noen av anbefalingene som har konsekvenser for vår aktivitet:
ANBEFALINGER FOR ALLE I HELE LANDET
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter
REGLER FOR ALLE I LANDET
Maksimalt ti personer på innendørs kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

For mer info se HER
God Jul

God Jul

Norsk Amatørteaterforbund ønsker alle våre medlemmer og teaterentusiaster ei riktig god jul og et godt nytt år.

Vi legger snart bak oss et år som vi mer eller mindre ønsker å glemme. Et år der planlagt teateraktivitet plutselig ble satt på vent for mange. Norsk Amatørteaterforbund er overveldet og stolte over det enorme pågangsmotet vår medlemslag har vist ved å stå i det, selv i en pandemi.
Med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.
Denne jula er det dere som fortjener den største applausen! Så tusen takk for den fantastiske innsatsen dere gjør. Og en spesiell takk for innsatsen dere har gjort i år!

Sekretariatet holder julestengt fra fredag 18. desember. Vi er tilbake for fullt mandag 4. januar 2021.

Ha ei vidunderlig jul i alle kriker og kroker, så satser vi på at 2021 blir et fantastisk år hvor det kan spilles teater som aldri før, og at vi i mye større grad kan møtes fysisk uten restriksjoner målt i meter, og at Antibac ikke er så dominerende som det ble i 2020. 

Med vennlig hilsen styret og sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund

Ildsjelenes brennende hjerter

Ildsjelenes brennende hjerter

Denne meningsytringen fra Norsk Amatørteaterforbund er sendt diverse media:

Uteblir «Piken med svovelstikken» i år? Kommer ingen Sonja på scenen?

Eller kanskje du er så heldig å få oppleve Scrooge eller Snekker Andersen i år, også?

Vi er i den tida på året hvor små og store skulle ha entret rampelyset. Slik ble det ikke.

Amatørteaterbevegelsen har møtt koronapandemien forskjellig. Noen har kuttet ut alt; noen har øvd men ikke entret scenen; og noen har satt opp forestilling med publikumsrestriksjoner.

Myndighetene har i noen grad funnet ordninger som har erstattet manglende billettinntekter. Det er flott. For svært, svært mange som driver med amatørteater er økonomi kun et virkemiddel. Den sterkeste motivasjonen til å møte til øving igjen og igjen, til å sy kostymer eller snekre kulisser er gleden over å skape en opplevelse i samspill. Samhørighet på scenen er motivasjonen. Applausen er motivasjonen.

Amatørteatergruppene er viktig; organisasjonen bak er viktig når situasjonen er som den er. Noen skal rydde i råd, retningslinjer og kompensasjonsordninger. Men med amatørteateret som ellers i samfunnet er det «førstelinja» som er viktigst. Alt står og faller med ildsjelenes brennende hjerter. Amatørteater-Norge har mange av dem. Uten dem går alt i stå.

Denne jula er det de som fortjener den største applausen!

Amatørteateret består – og vil bestå også i framtida. Og det selv om stykker er avlyst, kursvirksomhet redusert og øvinger falt bort.

Siden pandemien rammet og vår handlingsfrihet ble redusert, har noen snakket om hvordan de hadde det «under krigen» – en krig som ble avsluttet for 75 år siden og som de færrest av oss har noe forhold til. Norsk Amatørteaterforbund er tuftet nettopp på situasjonen «under krigen». Den tyske okkupasjonsmaktens sensur og styring av de profesjonelle teatrene, førte til at publikum boikottet forestillingene. Teaterentusiastene møttes hjemme hos hverandre og framførte de sine forestillinger.

Her ble også ideen om en landsomfattende amatørteaterorganisasjon unnfanget, og 1. desember 1945 ble Norsk Amatørteaterforbund stiftet. Organisasjonen har hatt oppturer og nedturer – men lever fortsatt til beste for gruppene – og for ildsjelene.

For «ildsjelene» trenger et bakkemannskap, og også blant bakkemannskapet er det ildsjeler. Som løper rundt i lokalsamfunnet og skaffer sponsorpenger, som søker kommuner og organisasjoner om hjelp. De ser lenger enn neste premiere; til neste oppsetning. Noen grupper har ildsjeler som står på år etter år, i andre mangler kontinuiteten. Som landsdekkende organisasjon vil vi bidra til kontinuitet, til stabilitet og til vekst.

For teppene vil gå opp og rampelysene bli tent også i 2021!

Janne Aasebø Johnsen – styreleder
Helen Hansen – generalsekretær
Norsk Amatørteaterforbund

Momskompensasjonen for inntektsåret 2019 er på vei!

Momskompensasjonen for inntektsåret 2019 er på vei!

Det er alltids noe bra som skjer! – nå kommer MVA-kompensasjonen til en konto nær deg…

NORSK AMATØRTEATERFORBUND (NATF) søkte den 17. august 2020 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2019 på egne vegne, og for de 56 av våre medlemsgrupper som hadde sendt inn sin søknad til oss innen fristen.
Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1 685 000 000 kroner til ordningen for regnskapsåret 2019.

Vi søkte om å få kompensert til sammen 2 748 744 kroner i merverdiavgiftskostnader, etter forenklet modell.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå ferdigbehandlet søknaden vår i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som trådte i kraft 1. januar 2019.

På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet gjort følgende vedtak:
Søknaden om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2019 blir innvilget. Organisasjonen tildeles med dette 2 226 031 kroner i kompensasjon.
Alle søkerne har ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet fått kompensasjonen avkortet med 19,0164% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet i år.

Kr: 2 085 026 er i dag, *uavkortet overført til de 56 medlemsgruppene som søkte.
Med *uavkortet menes at Norsk Amatørteaterforbund ikke tar noe administrasjonsgebyr for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til våre medlemsgrupper.
Vi tenker at dette skal være en av de mange fordelene det er å være medlemmer hos oss.

Kompensasjonsbeløpene varierer fra kr. 221 705,- til kr. 831,- etter hvor store driftskostnader de ulike gruppene har hatt i 2019.
Sentralleddet, altså Norsk Amatørteaterforbund fikk kr. 141 005,- i MVA-kompensasjon.