Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Teatergrupper se her!

Forvaltning av tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål ble overført til Kulturrådet i 2019. En av oppgavene Kulturrådet fikk var å opprette en tilskuddsordning med aktivitetsmidler til amatørteater, og dette er ordningens første utlysning. Tilskuddsordningen er rettet mot grupper som driver med frivillig amatørteateraktivitet og har som formål å bidra til økt aktivitet, samt bedre de økonomiske rammene for amatørteater blant voksne.

Hvem kan søke?
Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Alle gruppens utøverne skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?
Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom.

MER INFO OM STØTTEORDNINGEN HER
HUSK FRIST 3.mars 2020
– og her kan du se hva som har fått støtte så langt

Audition for Mostraspelet – I slik ei natt 2020!

Audition for Mostraspelet – I slik ei natt 2020!

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED SOM SKUESPILLER PÅ MOSTRASPELET «I SLIK EI NATT»?
Da har du mulighet ved å melde deg på til audition lørdag den 1.februar 2020 !

Bømlo Teater skal holde audition til Mostraspelet – «I slik ei natt» lørdag den 1.februar for rollene Gyril, Tord og Omar.
De søker etter tre unge amatørskuespillere i alderen 16-23 år til disse rollene.
Fremføringer i Moster Amfi 18. – 20. juni.
Øvinger vil i hovedsak bli torsdager og helger fra mars/april.

 • Dato for audition: Lørdag 01.02.2020
 • Sted: Bømlo Teater sine lokaler i Urangsvåg, Bømlo.
 • Påmelding til: post@bomloteater.no innen 20.01.2020.
 • Tekster til forberedelser blir sendt ut ved påmelding.
 • Les mer om rollene her

Det er allereie mange dyktige unge skodespelarar som er knytta til teateret , men me vil også invitera andre som ikkje har vore med oss før. Me veit det er mykje talent der ute, så me håper at det er mange som melder seg på. Dette er eit godt høve for unge skodespelarar til å få spanande utfordringar i eit trygt og godt miljø. Mange syns nok at det å gå på audition kan virke skummelt, men me lover å leggje til rette for at opplevinga skal bli god og at ein føler seg godt ivaretatt.

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

MUO har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger, også for teater!

Med utvidet mandat er det viktig for MUO å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte.
MUO ser at mange teaterlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tenke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov, men nå åpnes det for en ordning der det kan søkes om midler til å leie inn utstyr.

Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil altså MUO åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må teaterlaget være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

HVA:
Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra MUO vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.
HVEM:
Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.
NÅR:
1. hver måned
NB! (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar 2020

Forutsetninger:
Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling).
Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

OBS!
Det skal også velges nytt fordelingsutvalg for 2020-2021, og nå kan det meldes inn forslag til kandidater til å sitte i dette utvalget!

Norsk Amatørteaterforbund henstiller sine medlemsgrupper om å vurdere om de har kandidater som har relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Husk at det er lov å foreslå seg selv).

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i MOU-ordningens forvaltning av tilskudd.
Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.
Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du eller ditt teaterlag forslag til kandidat for utvalget?
Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@utstyrsordningen.no  innen 10. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget.
Det er lov å foreslå seg selv).
Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.
Mer info om fordelingsutvalget finner du her.

 

Riktig god jul i hver en krik og krok

Riktig god jul i hver en krik og krok

En riktig god jul og et fantastisk nytt år ønskes alle våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund tar juleferie fra og med 20. desember, men er tilbake igjen på kontoret den 2. januar.
Vi ønsker alle som en en riktig så trivelig julefeiring i alle kriker og kroker av landet, og ser frem til et nytt spennende år med mange flotte teateropplevelser.

Vårres Jul   ⇐ hør sangen her, og syng gjerne med av full hals.
Tekst: Hans Rotmo

Vi skjønt det når a Tante Anna kom
Og rundvaska i kvart einaste rom
Og vi ungan vi vart påkledd og sendt ut
Det lukta grønsåp overalt te slut

I stua gikk a mor og bynnt forander
Vi glodd på engla, stall og raud girlander
Og julestjerna brann som hu ha brinni
Vi kleiv opp fer å sjå ka som va inni

Ref: Sjå snø’n han ligg så fin og kvit
No kjem det hest og slea hit
Hør bjella hi så fin ein klang
Og linge-lange-ling-lang-lang

Og slaktar’n kom med tingan sin i’n sekk
Vi ungan vi sprang ut og gjømt oss vekk
Men vi klemt oss framved husnåva og kjeik
Og haurd at grisen Margido han skreik

Så traska vi i beina på ‘om far
Ned kjellartråppa men da fikk vi svar:
– (Ehemm) Ølet skjemmes hvess dokk kjem fer nære!
Vi skjønt at brukbart maltøl va en ære

Ref

Så kom a Märtha Dala og bakt goro
Hu fortælt oss eventyr og spas og moro
Og mjølstøvet sto rundt a’ som ein filt
Vi ungan vi åt deig og ha det gildt

Så kom juletreet inn og vi forsto
No va det like før det falt te ro
Alt spennanes va slutt, no skull vi vaskas
Og pyntas på og snakkas te og daskas

Ref

 

2,5 millioner kroner i MVA-kompensasjon er snart på vei ut til NATFs medlemsgrupper

2,5 millioner kroner i MVA-kompensasjon er snart på vei ut til NATFs medlemsgrupper

2 406 944 kroner i MVA-kompensasjon på vei til medlemsgruppene i NATF!

Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1,6 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for regnskapsåret 2018.
NORSK AMATØRTEATERFORBUND søkte den 29.08.2019 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2018 for sentralleddet og for medlemsgruppene som hadde sendt inn søknad.
Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 18, 11 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.
Norsk Amatørteaterforbund sitt opprinnelig godkjente søknadsbeløp var på 3 147 352 kroner.

53 av NATFs 119 medlemsgrupper som har søkt på ordningen har i dag (9.desember 2019) fått overført «sin skjerv» uten at NATF har utført avkortning i beløpene med administrasjonsgebyr.
De refunderte beløpene varierer ut fra hva de totale driftskostnadene i gruppene var i 2018.

Det er utbetalt summer fra kr. 466.409,- (mest) til kr. 1.230,- (minst)