WORLD THEATRE DAY! 27. mars

WORLD THEATRE DAY! 27. mars

«Hele verden er et teater, og menneskene i den er skuespillere»

I dag, den 27. mars feires den internasjonale WORLD THEATRE DAY!

Vi ønsker alle en flott dag.????

KLIKK HER for å se barn og unge som elsker teater fortelle deg hvorfor.

Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19  

Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19  

ESA har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi

– Det er strålende nyheter at ESA har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja.

Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.
Ordningen er todelt.
En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

NB! Norsk Amatørteaterforbund har den 25. mars 2021 sendt inn denne søknaden på vegne av alle sine medlemsgrupper som hadde søkt og fikk utbetalt  MVA-kompensasjon i desember 2020 (for inntektsåret 2019).
Det betyr altså at medlemslagene selv ikke trenger å søke på dette.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad.
Her må lagene på eget initiativ søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter etc.

Det kan søkes om:

 • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
 • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
 • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19.

I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare kostnader som kommer i tillegg og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket.

Lottstift informerer om at de trolig åpner for søknader til dette i juni 2021.
NATF vil informere lagene når søknadsportalen til denne ordningen åpnes.

Mer info her

 

Nasjonale smitteverntiltak

Nasjonale smitteverntiltak

Her finner du litt nyttig og ny informasjon om smittevern under korona-pandemien.

Nasjonale smitteverntiltak – gjeldende fra 23. februar 2021
Dette er punktene som er de mest aktuelle for amatørteatervirksomheten.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også få et unntak fra anbefalingene om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor bli gjennomført.
 • For voksne (20 år og oppover) blir anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs videreført. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Maksimalt 100 personer på innendørs arrangementer der alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser som holder god avstand.
 • Det er tydeliggjort i regelverket at medlemsmøter, inkludert møte i foreninger og lignede blir regnet som arrangement.
 • Arrangement som samler personer fra ulike kommuner, bør bli utsatt eller avlyst.
 • Viktig å merke seg om dere leier ut lokaler: Det er lov med maksimalt 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, for eksempel bursdag i leide lokaler.

Men merkDisse rådene tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger. Det finnes også lokale krav og anbefalinger i hver kommune, så hold deg oppdatert på hvilke vedtak og råd helsemyndighetene i den kommunen dere hører til. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmeside til kommunen, og er dere i tvil så oppfordrer vi alltid til å ta kontakt med kommunelegen for å få råd og veiledning.
Les mer på nettsiden til regjeringen her!

Digitale kurs
Her finner dere tips om digitale kurs fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon
DIGITALE KURS

Nyttige og oppdaterte veiledninger 
LES VEILERDER FOR SMITTEVERN I FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER

FAQ
LES REGJERINGENS SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi anbefaler også å ta en titt her: www.fhi.no og helsenorge.no for oppdatert informasjon.

Bli kjent med DRAMAS!

Bli kjent med DRAMAS!

Rebekka Midgard, rådgiver hos DRAMAS

DRAMAS er et serviceorgan som driver med manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater.
Lurer du for eksempel på hvilke muligheter du har for å sette opp et stykke, hvordan du skal gå frem, hva det koster og hvilke tilpasninger eller endringer du kan tillate deg å gjøre?

Er det for eksempel lov å streame en forestilling?

Torsdag den 25. mars arrangerer Norsk Amatørteaterforbund et nytt webinar hvor rådgiver hos DRAMAS, Rebekka Midgard vil fortelle oss litt mer om DRAMAS og hva de kan være behjelpelige med, samt svare på eventuelle spørsmål som dukker opp underveis

Det finnes nærmere 3000 manustitler i manusbanken til DRAMAS som du kan bestille for lesing eller fremføring. De låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.
Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere og andre rettighetshavere.
Og har som ambisjon å stadig utvikle manusbasen med nye manus. Dramas tar imot nyskrevet dramatikk, både fra profesjonelle dramatikere og fra amatører.

NÅR SKAL DETTE FOREGÅ?
torsdag den 25. mars 2021, fra klokka 18:00 til ca. 19:00

OG HVOR FOREGÅR DETTE?
på ZOOM, så du kan i prinsippet være hvor som helst bare du har nett-tilgang og kan koble deg på.

HVA KOSTER DET?
Det er GRATIS!

HVOR MELDE SEG PÅ?
Send en E-post til: helen@natf.nofør 23. mars 2021
NB! Påmeldte vil få bekreftelse på e-post med link for oppkobling til Webinaret.
Ved påmelding til webinaret trenger vi følgende opplysninger fra deg:

 • Hvem er du? – navnet ditt.
 • E-post adressen som oppkoblingslenken skal sendes til.
 • Er du medlem i en teatergruppe, i så fall hvilken, – eller deltar du av egen interesse, som også er helt greit? 

Har du spørsmål? Bare ring oss på tlf: 418 50 555
https://www.facebook.com/events/500168808049824

Noen må ta ansvar for at havet får sin plass i teatersammenheng!

Noen må ta ansvar for at havet får sin plass i teatersammenheng!

Økonomiansvarlig og kostymelagersjef hos Lillehammer Amatørteater – Janne Aasebø Johnsen

Muligheten til å få rollen som «hav» på Åsenhagen barneskole, i en alder av 9 år førte til at Janne Aasebø Johnsen nå – blant mye annet, er økonomiansvarlig og kostymelagersjef i Lillehammer Amatørteater.

I serien «Ding-dong/Hjemme hos» tar vi nå en tur til Lillehammer og ringer virtuelt på døra hos Janne Aasebø Johnsen.

Janne er mye. I tillegg til i tidlig alder å ha innehatt den viktige rollen med å gestalte selve havet, er hun forfatter, dramatiker, forlegger, lærer og styreleder i Norsk Amatørteaterforbund. I dette revolverintervjuet har hun på seg hatten for Lillehammer Amatørteater.
Det bys på kaffe og genfersnitter fra lokalt bakeri, og vi skyter løs med de 12 spørsmålene vi har på blokka.

1) Vi begynner med navn og status. Hvem er du?
Janne Aasebø Johnsen, 53 år, godt gift og med en voksen datter.
2) Din rolle i Lillehammer Amatørteater?
Jeg er økonomiansvarlig og kostymelagersjef.
3) Hvor holder dere til?
Lillehammer, Innlandet.
Vi øver rundt om på skolene i Lillehammer, og har forestillinger på Fabrikken og Kulturhuset Banken.
4) Hva er ditt beste/mest sjelsettende teaterøyeblikk – og hvorfor?
Jeg har mange sjelsettende teaterøyeblikk, men grunnen til at jeg holder på med amatørteater i dag er fordi jeg ble introdusert til drama på Åsenhagen barneskole. Jeg gikk i tredje klasse og vi skulle ha en forestilling for foreldrene. Are og jeg skulle være hav. Vi fikk spesialundervisning med instruktør i et friminutt. Dramalæreren utstyrte oss med digre blå silketørkler, blå pologenser og blå strømpebukse. Da var det gjort. To år senere skrev jeg mitt første skuespill, om vikingetiden. 
5) Hva synes du er det beste med å holde på med amatørteater?
Jeg flyttet til Lillehammer i 1995 og meldte meg inn i amatørteateret og har vært med siden. De ti siste årene i styret. Det beste med å holde på med amatørteater er at vi sammen setter opp forestillinger.
6) Hvor mange medlemmer er dere i gruppa, og hvem er medlemmene
Vi har 64 medlemmer i alle aldre.
7) Hva slags produksjoner setter dere opp?
Vi setter opp familieforestillinger, samt små og store skuespill ute og inne. I tillegg skulle vi satse på revy i 2020. Det gikk ikke så veldig bra. Vi laget verdens beste Lillehammerbyrevy, men dagen før vi skulle ha generalprøve stengte Norge ned. Vi har full forståelse for at vi måtte ta hensyn til koronasituasjonen, men vi gir oss ikke. Revyen settes opp med en gang vi får muligheten. Det er fint å ha noe å glede seg til. 
8) Hva var den siste oppsetningen dere hadde?
Den siste oppsetningen vi hadde var Hedda Gabler. To og en halv time, uten å stryke en eneste replikk. 
9)  Har noen i gruppa deltatt på Teaterdagene på Lillehammer?
Vi har mange medlemmer som har deltatt på Teaterdagene. 
10) Frifond Teater. Noen erfaringer på denne ordningen som dere har lyst til å dele?
Vi har fått midler fra Frifond mange ganger. 
11) Hva er grunnen til at dere er medlemmer i NATF?
Vi er medlem i NATF på grunn av forsikringsordningen, momskompensasjon, fordi vi får god og nyttig informasjon og ikke minst på grunn av Teaterdagene. 
12) Hva tenker du er den aller beste egenskapen/verdien dere som teatergruppe har?
Den beste egenskapen er at vi er et teaterlag som er åpen for alle som vil være med. I tillegg er det en gjeng med hyggelige, flinke og kreative folk. Lillehammer amatørteater har lange tradisjoner (mer enn 70 år). Vi har mange medlemmer som har vært med i mange år og som kjenner historien.

Hjertelig tusen takk for imaginær kaffe og kaker, men sånn helt til slutt og på vei ut:
Hva er ditt beste råd som du eventuelt kan dele med andre?
Ikke drikk brus eller noe annet med kullsyre før en forestilling og møt opp i god tid 🙂
Godt tips, da noterer vi oss det.

Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene våre.

Fra Lillehammer Amatørteaters siste oppsetning – Hedda Gabler

Midler til amatørteateraktiviteter blant voksne

Midler til amatørteateraktiviteter blant voksne

STØTTEORDNING

Amatørteateraktivitet i grupper

Kulturrådet utlyser midler for å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet.

Første søknadsfrist er 2. mars 2021 kl. 13:00

Hvem kan søke?
Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Deltakerne i gruppen skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom. 

MER INFO OG LINK TIL SØKNADSSJEMA FINNER DERE HER

«Ytringsfrihet og ytringsansvar: Hvor går egentlig grensen(e)?»

«Ytringsfrihet og ytringsansvar: Hvor går egentlig grensen(e)?»

Digital vitamininnsprøytning, denne gangen med filosof og forfatter Henrik Syse!

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) inviterer herved til et nytt webinar hvor målet er å gi amatørteaterfolket en ny vitamininnsprøytning siden mye av aktivitetene fortsatt er avlyst eller utsatt.

Vi har denne gangen fått med oss filosofen og forfatteren Henrik Syse som har tenkt mye rundt ytringsfriheten og dens muligheter, grenser og utfordringer.
Nå skal han utfordre oss – og han skal forhåpentlig få oss til å reflektere, til å le litt og til kanskje å tenke noen tanker vi ikke har tenkt før.

Ytringsfriheten gir deg rett til å såre, rett til å krenke og rett til å si og fremføre akkurat det du tenker og ønsker, innenfor svært vide rammer.
Hvorfor er det slik? Bør etikken noen ganger sette grenser for ytringene, selv om retten og jussen ikke gjør det?

NATF ble stiftet i 1945 på grunn av at den tyske okkupasjonsmakten sensurerte og etter hvert styrte de profesjonelle teatrene under krigen, noe som førte til at publikum boikottet forestillingene og teaterentusiastene begynte å møtes hjemme hos hverandre og framførte sine egne forestillinger.

Er teatergruppene seg bevisst hvilken mulighet de har til å ytre seg? Bruker vi ytringsfriheten nok i teatersammenheng?

Meld deg på dette spennende, morsomme og utfordrende webinaret.
Det blir muligheter til å stille spørsmål både underveis og på slutten av foredraget.

NÅR?
torsdag den 18. februar 2021, fra klokka 18:00 til ca. 19:00

HVOR FOREGÅR DETTE?
på ZOOM, så du kan i prinsippet være hvor som helst bare du har nett-tilgang og kan koble deg på.

HVA KOSTER DET?
Kr. 0,-  (Jepp, vi bjudar på!)

HVOR MELDE SEG PÅ?
Send en E-post til: helen@natf.no før 15. februar 2021

Ved påmelding til webinaret trenger vi følgende opplysninger fra deg:

 • Hvem er du? – navnet ditt.
 • E-post adressen som oppkoblingslenken skal sendes til.
 • Er du medlem i en teatergruppe, i så fall hvilken, – eller deltar du av egen interesse, som også er helt greit? 

Påmeldte vil få bekreftelse på e-post med link for oppkobling til Webinaret.
Har du spørsmål? Bare ring oss på tlf: 418 50 555