Det skjer mye spennende læring når man øver til en teateroppsetning!

Det skjer mye spennende læring når man øver til en teateroppsetning!

Her kommer en aldri så liten påminnelse til alle Norsk Amatørteaterforbund sine medlemsgrupper som har med deltakere i aldersgruppen fra 14 år og oppover.

Husk at dere kan søke om voksenopplæringsmidler når dere har øvelser i forkant av en oppsetning, eller hvis dere organiserer teaterfaglige kurs utenom øvingsperioden til oppsetningene.

Når teatergruppa setter i gang med en ny produksjon, og gruppa bruker en instruktør, koreograf, repetitør eller andre fagpersoner skjer det mye spennende læring. Kvaliteten på produksjonene stiger og forestillingene får også mer blest i lokalsamfunnet.
Støtten dere kan få fra Studieforbundet kultur og tradisjon kommer godt med.

I 2018 mottok NATF-grupper som søkte om VO-midler over 1 million kroner i kursstøtte, og vi er overbevist om at flere grupper både kan og bør benytte seg av dette tilbudet.

Satsene i 2019 er 98 kroner per kurstime med lærer og 40 kroner per kurstime uten lærer

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
– Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
– Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

 SLIK GJØR DU:
Velg blant ferdige kursplanene HER
–        Skriv inn teater i søkefeltet – og SVUSJ! – så åpenbarer det seg ferdige studieplaner hvor teaterfaglige emner dukker opp.
–        Velg hvilken plan som passer beste ut fra forventet timetall.
Det finnes også studieplaner for markedsføring av forestillinger og for film hvis dere for eksempel lager reklame for eller filmer forestillingen.
(Skriv da markedsføring eller film i søkefeltet.)

 Her du laste ned en PDF-utgave av veiledning til kursstøtte

Eller du kan slå på tråden tlf.: 418 50 555 (Helen på NATF kontoret) så hjelper vi deg i gang.

 

Husk søknadsfrist 5. februar for Historiske spel og friluftsspel

Husk søknadsfrist 5. februar for Historiske spel og friluftsspel

Til de av medlemsgruppene våre som holder på med Historiske spel og friluftsspel av ymse slag.
Husk søknadsfristen hos Kulturrådet den 5. februar 2019.

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.
Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel.
Mer info om støtteordningen

Lyst til å lære mer om regi og teaterproduksjon?

Lyst til å lære mer om regi og teaterproduksjon?


Helgekurs den 15. – 17. februar og 5. – 7. april arrangerer Studieforbundet kultur og tradisjon og Teateralliansen kurs i dette temaet i Oslo.
Kurset er åpent for alle, passer for teaterentusiaster som alt er, eller har lyst til å bli instruktør, og som gjerne vil videreutvikle seg.
Passer også godt for pedagoger i skoler, kulturskoler og barnehager.
Påmeldingsfrist den 10.januar.
Mer info om modulene se her

Rapportering av aktiviteten i teaterlagene

Rapportering av aktiviteten i teaterlagene


Vi nærmer oss slutten av teateråret 2018 og det er på tide for medlemsgruppene å rapportere inn aktiviteten lagene har gjennomført i inneværende år.

Noen er nå midt i oppe i juleoppsetninger, mens andre allerede er ferdige med årets produksjoner.
Uansett, dette er opplysninger som er til stor nytte både for lagenes egen historikk, men også for at Norsk Amatørteaterforbund skal kunne synliggjøre for bevilgende myndigheter hva som rører seg i amatørteaterlandskapet.
Antall produksjoner, forestillinger, deltakere og publikumstall i amatørteaterfeltet gir en god oversikt som vi kan viderebringe til de som styrer pengesekken til amatørteaterfeltet. Og da trenger vi hjelp fra medlemsgruppene våre til å rapportere inn sin aktivitet.
Logg inn via «Medlemssider», gå til «produksjoner» og legg inn alle produksjonene dere har hatt i år.

NB! Hvis noen trenger hjelp er det bare å slå på tråden NATF-kontoret (til Helen) på tlf.: 418 50 555, så fikser vi dette på null komma svisj.

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

REISESTIPEND 2019

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund (som er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon) kan du nå søke om reisestipend for studiereise til utlandet i 2019. Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige                              kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum   kr.6.000
Europa for øvrig                                     kr.7.000
Andre verdensdeler                               kr.9.000

Forutsetninger for tildeling og utbetaling:

 • Søkere som får tildelt reisestipend må rapportere tilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet.
  Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
  – Forark
  – Reisested
  – Reisevarighet
  – Formålet med reisen
  – Hvem du besøkte
  – Nytteverdi for egen utvikling og egen organisasjon
  – Skal være minimum 2 sider
  – Bilder (det er kun et ønske, men ikke pålagt)•    Kopi av reiseutgifter som fly-, og togbilletter el. skal sendes inn sammen med reiserapport.
  •    Voksenopplæringsforbundet forbeholder seg retten til å bruke rapporten som et viktig supplement til vårt informasjonsarbeid.
  Dersom de overnevnte kravene ikke er fullfylt, kan bevilgningen kreves tilbakebetalt.
  •    Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2013-2018) vil ikke bli vurdert.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søknader sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen mandag 19. november 2018. skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO innen fredag 30. november 2018.
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter fristen.