Smittevern for teaterøvelser – en veileder

Smittevern for teaterøvelser – en veileder

Det råder litt uklarheter omkring hva som er «innafor» å gjøre i forbindelse med teaterøvelser, og hva smittevern angår.

Etter ønske fra amatørteaterfeltet om en egen veileder myntet på teaterfeltet og hvordan man på best mulig måte kan ivareta godt smittevern under teaterøvelser, har Noregs Ungdomslag (NU), Frilynt Norge og NATF (Norsk Amatørteaterforbund) i samarbeid utarbeidet en felles smittevernveileder for feltet.

Vi ser for oss at dette kan være til god hjelp for de mange lokallagene som er spredt rundt omkring i landet vårt, og at denne veilederen kan hjelpe til med igangsetting av øvelser igjen.
Veilederen er akkurat som navnet tilsier en veileder  på hvordan man på tryggest mulig måte kan gjennomføre teaterøvelser, og hvilke viktige ting man må passe på å overholde.
Det kan være smart å laste ned veilederen og henge den opp på strategiske steder i øvingslokalene dere bruker.

Vi gjør oppmerksom på at det er de til enhver tids oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) som i utgangspunktet gjelder, men håper dette kan være et godt supplement for teaterfeltet.

NEDLASTING AV SMITTEVERNVEILEDEREN FINNER DU HER

«Hvordan skrive en g̶o̶d låt?»

«Hvordan skrive en g̶o̶d låt?»

Et foredrag om tekstskriving og kreativitet av artist og komiker Egil Hegerberg, med fokus på hans metode med data-assistert kreativitet og kvantitet framfor kvalitet.

 

Har teatergruppa di eller du som enkeltperson gått litt i skrivesperremodus i løpet av koronapandemien?
Norsk Amatørteaterforbund (NATF) tilbyr et inspirerende, spennende og morsomt foredrag som uten tvil vil gi et kick i kreativiteten din.
Vi har nemlig vært så heldige å få selveste Egil Hegeberg med oss på laget.


NÅR?
lørdag den 19. september 2020, fra klokka 13:00 til ca. 14:00

HVOR FOREGÅR DETTE?
på ZOOM, så du kan være hvor som helst bare du har nett-tilgang og kan koble deg på.

HVA KOSTER DET?
Kr. 0,-  (Jepp, vi bjudar på!)

HVOR MELDE SEG PÅ?
E-post til: helen@natf.no før 18. september 2020

Ved påmelding til seminaret trenger vi følgende opplysninger fra deg:

  • Hvem er du? – navnet ditt.
  • E-post adressen som oppkoblingslenken skal sendes til.
  • Hvilken teatergruppe du er medlem i, hvis du er medlem i en NATF gruppe.

Påmeldte vil få bekreftelse på e-post med en link for oppkobling til seminaret og vi følger prinsippet «førstemann til mølla..» for å få plass.

 

 

 

KULTURROM skal dele ut ca. 15 millioner kroner i denne runden

KULTURROM skal dele ut ca. 15 millioner kroner i denne runden

Fristen for å søke tilskudd i årets siste ordinære søknadsrunde er tirsdag 1. september kl 13:00

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.Deres formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Det trengs gode kulturrom til øvinger og framføring både nå og når vi en gang i framtiden åpner for kulturarrangement som før pandemien.
Det er ingen endringer i de ordinære søknadsfristene hos KULTURROM, men de er klar over at det er vanskelig å planlegge langsiktig og oppfordrer søkere til å gjøre så godt de kan. Så håper vi at amatørteatergrupper også søker, og at midlene vil kunne bidra til oppgraderinger som gjør at det kan opprettholdes noe aktivitet i kulturfeltet og legge tilrette for flere og bedre kulturarrangement, når samfunnet igjen er tilbake som normalt.

MER INFO HER

Lurer du på hva dere kan søke om tilskudd til? Eller er dere i gang med søknaden, men har spørsmål knyttet til skrivingen, så kan du få råd og informasjon da KULTURROM inviterer til «åpent kontor» fredag den 21.august fra kl. 10:00 –  kl. 16:00.
Det digitale kontoret blir på Whereby som hverken krever profil eller innlogging. Du kan booke ett møte á 20 minutter med en av våre saksbehandlere, og vil få tilsendt en link til møterommet i forkant av selve møtet. Book møte her

Samling på zoom i uke 35 – for NATF grupper

Samling på zoom i uke 35 – for NATF grupper

«Zamling på zoom»
Det har vært, og er fortsatt en svært uvanlig situasjon for oss alle, og det gjelder selvsagt også på amatørteaterfronten.

Norsk Amatørteaterforbund tror det kan være av interesse at vi arrangerer noen fylkesvise digitale fellesmøter for amatørteatergrupper rundt omkring i landet vårt, der vi kan få mulighet til å snakke litt løst og fast om hvordan denne tiden fortoner seg for de som driver med amatørteater.
Vi ønsker at dere melder inn interesse for å delta, så kobler vi opp fylkesvis i uke 35 til en uformell samtale hvor det blir muligheter for å stille spørsmål, lufte frustrasjoner, utveksle ideer og informere om ulike utfordringer og muligheter dere har gjort dere erfaringer på i løpet av våren og sommeren. Dette for at vi som organisasjon skal kunne få samlet inn essensen av hva korona-pandemien har skap av utfordringer og nye muligheter.

Vi vil fordele møtetidspunktene fylkesvis (se oversikt under).
Hvis det er representanter fra noen fylker der tidspunktet ikke passer etter oppsatt pulje, er det lov å melde seg på til en pulje fra et annet fylke. Vi har løs snipp i så måte.

UKE 35
1. pulje
Medlemsgrupper fra INNLANDET fylke
– Mandag den 24. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

2. pulje
Medlemsgrupper fra MØRE OG ROMSDAL og VESTLAND fylke
– Mandag den 24. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

3. pulje
Medlemsgrupper fra TRØNDELAG fylke
Tirsdag den 25. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

4. pulje
Medlemsgrupper fra OSLO, NORDLAND + TROMS OG FINNMARK fylke
Tirsdag den 25. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

5. pulje
Medlemsgrupper fra VIKEN fylke
Onsdag den 26. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

6. pulje
Medlemsgrupper fra AGDER, ROGALAND + VESTFOLD OG TELEMARK fylke
Onsdag den 26. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

PÅMELDING PÅ E-POST TIL: helen@natf.no innen 21. august 2020
– eller du kan ringe på tlf.: 418 50 555, så fikser vi det muntlig.

Ved påmelding oppgis:
1) Hvilken e-post adressen som invitasjonen til oppkobling på Zoom skal sendes til.
2) Navn på deltaker og hvilken teatergruppe og fylke denne representerer
3) Hvilken dato og tidspunkt du vil ha oppkoblingsinvitasjon til (se fylkesvise datoer og tidspunkter)

Nå kan frivilligheten igjen søke om korona-støtte

Nå kan frivilligheten igjen søke om korona-støtte

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Krisepakke 2 gjelder i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i frivillighetsregisteret.
Søknadsfristen er 15. september 2020.
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Den nye krisepakken er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader.
Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.
Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.
MER INFO FINNER DERE HER

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren.

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

MER INFO FINNER DU HER