Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund den 25. april 2020 utsettes til september!

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund den 25. april 2020 utsettes til september!


Styret i Norsk Amatørteaterforbund har besluttet å utsette årsmøtet til september 2020.

På grunn av koronaviruset som nå preger vår hverdag, og etter råd fra myndighetene har styret i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) besluttet å utsette årsmøtet i organisasjonen.
Årsmøtet som var planlagt avholdt den 25. april 2020 utsettes til høsten, og vil bli avholdt samme helg som vi arrangerer Teaterdagene på Lillehammer – helgen 18.- 20. september 2020.

Mer informasjon om eksakt tidspunkt og sted, samt ny innkalling vil bli sendt medlemmene når vi har mer oversikt over situasjonen.

Der er mye som er uklart i den situasjonen vi nå befinner oss i, og vi håper på forståelse hos alle våre medlemmer for beslutningen om å flytte årsmøtet, men vi satser på å gjennomføre både Teaterdagene og årsmøtet i september og krysser fingre og tær for at vi alle er tilbake til mer normale tilstander innen den tid…

Ta vare alle fine folk 

Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner – idrett og frivillighet 600 millioner

Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner – idrett og frivillighet 600 millioner

Fra Mostraspelet

Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten.
Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år.
Arrangement med under 50 deltagere er ikke omfattet av pakken.
Departementet skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjonen skulle vedvare.

Kulturdepartementet setter av 300 millioner kroner til kompensasjon for tapte billettinntekter i kultursektoren. Mer penger kan komme allerede i mai.

 

VIKTIG! Ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte

VIKTIG! Ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte

NATF henstiller amatørteatergrupper om å ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) ønsker ikke på noen måte å bidra til panikk grunnet situasjonen med Coronaviruset, men vi vil likevel henstille alle teatergrupper å ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte under sine respektive øvinger og sine arrangement samt forestillinger der det er publikum til stede.
Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning og det må vi ta innover oss.

Det er ikke uvanlig i teatersammenheng at det til tider er veldig tett kontakt mellom aktører både under øvinger, kurs og under forestillinger, og da er det ekstra viktig i disse tider å forebygge smitte. Ta en prat sammen om hvordan dere i teatergruppa konkret skal bergrense muligheten for at eventuell smitte spres.

Folkehelseinstituttet anbefaler på sine nettsider å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses.
Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene.

De fleste amatørteateroppsetninger innebærer (som regel) ikke et antall på 500 deltakere, men det anbefales også at arrangører gjennomfører en risikovurdering ved arrangementer med mer enn 100 deltakere. Og i denne kategorien kan det jo være at langt flere amatørteateroppsetninger komme innenfor.

Uansett, 10, 50, 100, 500 eller 1000 involvert så kan vi i disse tider alle ha et ekstra fokus på håndhygiene og nærkontakt med «fremmede».
– Bruke albuekroken hvis du må nyse eller hoste og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
– Vask hendene ofte og grundig
– Unngå unødvendig kroppskontakt under øvelser

Men husk for all del at vi fortsatt skal treffes,ha det fantastisk sammen og skape øyeblikk.
Vi skal bare være veldig mer oppmerksomme på situasjonen for egen og andres del.
Her kommer våre gode tradisjoner i å «ta en for laget»/dugnadsånden til sin rett.

RÅD VED ARRANGEMENTER OG SAMLINGER – fra Folkehelseinstituttet samt se informasjon

NB! Sjekk eget fylke og kommune for regionale anbefalinger

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbund ønsker velkommen til årsmøte lørdag 25. april 2020.
Årsmøtet holdes på Scandic Oslo City.

Innkalling og påmeldingsskjema til NATF sitt årsmøte er nå sendt ut til alle våre medlemslag. Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.

Det blir også mulig å delta på felles middag med påfølgende forestilling lørdag kveld. Nærmere informasjon om dette kommer så snart alt er klart.

NATF dekker reise og opphold en natt for en person per medlemslag. Påmeldingsfristen er onsdag 1. april 2020.

VEL MØTT!

Innkalling årsmøte 2020

Påmeldingsskjema årsmøte 2020

Birkebeinerspelet 2020

Birkebeinerspelet 2020

BIRKEBEINERSPELET 2020

Deler av NATF sitt styre og sekretariat var så heldige å få overvære Birkebeinerspelet i spektakulære omgivelser på Mesna Islandshestsenter i Mesnalia. Vi lar oss imponere av fantastiske islandshester og skuespillere og en forrykende forestilling med fart og spenning fra begynnelse til slutt.  Etter forestillingen møtte vi produsent Evy Kasseth Røsten, som er svært fornøyd med årets forestilling og kan melde om tidenes billettsalg.

Birkebeinerspelet tar for seg historien om Birkebeinernes farlige ferd over fjellene med kongens uekte sønn Håkon Håkonsson, som var ønsket drept av halve kongeriket. Etter å ha holdt gutten gjemt på gården Folkenborg i Østfold i nesten to år, ville hans mor Inga fra Varteig og hennes støttespillere smugle ham ut og ta ham med til Nidaros, for å kreve Norges trone for birkebeinerne. Ferden endrer norgeshistorien for alltid.

I året 1205, da handlingen i Birkebeiner­spelet finner sted, er det borgerkrig i Norge.
På den ene siden står birkebein­erne, en gruppe opprørere som med Kong Sverre Sigurdsson klarte å ta makten i landet. Men de fikk aldri full kontroll, og mot dem sto baglerne, en politisk gruppering med støtte fra kirken og fra Danmark. Kong Sverre ville at kirken og dens embedsmenn og eiendommer skulle være underlagt kongemakten, mens kirken ønsket å være selvstyrt, med makt over kongen og bånd til Europa og til paven i Roma.

Birkebeinerspelet vises også 20., 21. og 22. februar. Billetter kan du kjøpe her.

Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Vil du være med på laget og legge føringer for hva og hvordan Norsk Amatørteaterforbund best skal jobbe for å tilfredsstille amatørteatermiljøets behov i Norge?

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon med amatørteaterlag og enkeltpersoner med teaterinteresse som medlemmer.
Teaterdagene er NATFs faste store kursarrangement som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år, og i år er det faktisk 25.års jubileum for dette arrangementet!

Årsmøtet er NATFs øverste organ og blir avholdt annet hvert år innen utgangen av april.
I år avholdes årsmøtet den 25. april, i Oslo.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut til alle medlemslagene våre innen 24.februar, og husk at alle medlemslagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemslagene stille med observatører.

Norsk Amatørteaterforbund har et et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Valgkomiteen ønsker innspill på potensielle nye kandidater til å sitte i styret hos Norsk Amatørteaterforbund.
Hvis du er en person (eller du kjenner en person) som kunne tenke deg/seg å være med på laget for å stake ut kursen for Norsk Amatørteaterforbund de neste to årene vil vi gjerne ha innspill på kandidater.
Som styremedlem vil du få påvirkningskraft til å komme med gode ideer og innspill, mene noe om det politiske landskapet, si noe om hva du tenker bør være organisasjonens viktigste mål og mene noe om hvordan vi på best mulig måte kan være en ressurs for teaterlag og imøtekomme deres behov.

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF
Norsk Amatørteaterforbund, NATF, er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:

  1. Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
  2. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale betydning.
  3. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
  4. Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

NATFs vedtekter finner du HER

Norsk Amatørteaterforbund trenger altså innspill til gode kandidater som har et stort hjerte for amatørteatervirksomheten i landet vårt, og som ønsker å bidra med sine tanker, ideer og kunnskap. Det sittende styret og administrasjonen lover å ta imot nye medlemmer i styret med åpne armer og store varme hjerter som banker for amatørteaterets ve og vel.
NATF gjennomfører ca. 6 – 8 styremøter i løpet av et år. Noen fysiske møter og noen telefonstyremøter.

Vi har det veldig hyggelig når vi samles til fysiske møter og blir bedre kjent med hverandre.
PS! Styret i NATF er for tiden litt underrepresentert på mannlige styremedlemmer, og vi henstiller den mannlige delen av amatørteaterfeltet å kjenne sin besøkelsestid.
Vi bør ha flere enn en hane i kurven synes vi. (se bildet)
Styret i NATF diskuterer, finner løsninger, ler, gråter ved behov, kommer med gode ideer, finner på noe spontant, legger planer, danser hvis påkrevd, gjennomgår regnskapstall, tenker kloke tanker om samarbeid med andre, og har det i store trekk veldig fint sammen.
Med det sagt, så er personer vi ønsker inn i styret helt vanlige mennesker, men som kanskje har et litt over gjennomsnitt bankende hjerte for amatørteaterfeltet.

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE MED PÅ LAGET!

Slå gjerne på tråden på tlf. 418 50 555 for en prat,
– eller send en e-post med forslag til kandidat (og husk at det godt kan være deg selv) til: helen@natf.no