Rapportering av aktiviteten i teaterlagene

Rapportering av aktiviteten i teaterlagene


Vi nærmer oss slutten av teateråret 2018 og det er på tide for medlemsgruppene å rapportere inn aktiviteten lagene har gjennomført i inneværende år.

Noen er nå midt i oppe i juleoppsetninger, mens andre allerede er ferdige med årets produksjoner.
Uansett, dette er opplysninger som er til stor nytte både for lagenes egen historikk, men også for at Norsk Amatørteaterforbund skal kunne synliggjøre for bevilgende myndigheter hva som rører seg i amatørteaterlandskapet.
Antall produksjoner, forestillinger, deltakere og publikumstall i amatørteaterfeltet gir en god oversikt som vi kan viderebringe til de som styrer pengesekken til amatørteaterfeltet. Og da trenger vi hjelp fra medlemsgruppene våre til å rapportere inn sin aktivitet.
Logg inn via «Medlemssider», gå til «produksjoner» og legg inn alle produksjonene dere har hatt i år.

NB! Hvis noen trenger hjelp er det bare å slå på tråden NATF-kontoret (til Helen) på tlf.: 418 50 555, så fikser vi dette på null komma svisj.

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

Ut i verden for å få ny inspirasjon?

REISESTIPEND 2019

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund (som er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon) kan du nå søke om reisestipend for studiereise til utlandet i 2019. Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige                              kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum   kr.6.000
Europa for øvrig                                     kr.7.000
Andre verdensdeler                               kr.9.000

Forutsetninger for tildeling og utbetaling:

 • Søkere som får tildelt reisestipend må rapportere tilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet.
  Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
  – Forark
  – Reisested
  – Reisevarighet
  – Formålet med reisen
  – Hvem du besøkte
  – Nytteverdi for egen utvikling og egen organisasjon
  – Skal være minimum 2 sider
  – Bilder (det er kun et ønske, men ikke pålagt)•    Kopi av reiseutgifter som fly-, og togbilletter el. skal sendes inn sammen med reiserapport.
  •    Voksenopplæringsforbundet forbeholder seg retten til å bruke rapporten som et viktig supplement til vårt informasjonsarbeid.
  Dersom de overnevnte kravene ikke er fullfylt, kan bevilgningen kreves tilbakebetalt.
  •    Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2013-2018) vil ikke bli vurdert.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søknader sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen mandag 19. november 2018. skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO innen fredag 30. november 2018.
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter fristen.

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019


Norsk kulturråd vil fra 2019 få ansvar for å forvalte penger til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskuddsordninger for aktivitet og til de nasjonale aktørene, tilskuddsordninga for historiske spel (som får penger fra overskuddet til Norsk Tipping), samt tilskudd til Dramas manusbank, som blir drifta av Teateralliansen. Tilskuddsordningene skal bli forvaltet og utviklet i dialog med amatørteaterfeltet.

Parallelt med dette endrer departementet fra 2019 Musikkutstyrsordningen. Målet er at ordningen skal bli utvidet til en kulturutstyrsordning som kommer flere sjangere og felt til gode, blant annet amatørteaterfeltet. Ordningen vil i 2019 bli styrkt med 5 millioner kroner.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en endelig avgjørelse om forvalting og fordeling av pengene til amatørteaterfeltet. Jeg vet det har vært viktig for amatørteaterfeltet. Norsk kulturråd har lang erfaring med å forvalte statlige midler og ulike ordninger. Jeg håper at amatørteaterfeltet nå samler seg om denne avgjørelsen og medvirker til å gjøre Kulturrådet gode, slik at pengene til feltet blir nyttet på best mulig måte, sier kulturminister Trine Skei Grande.

NATF-grupper på Seniorteaterfestival i Danmark

NATF-grupper på Seniorteaterfestival i Danmark

Trondheim Seniorteater og Lillehammer og Øyer Seniorteater representerte Norge på nordisk teaterfestival for seniorteatre i Janderup i det sørvestre Jylland i Danmark helgen 28. – 30. september 2018.
Begge gruppene vise utdrag fra sine oppsetninger og fortalte om sitt arbeide.
I tillegg til gruppene fra Norge deltok det flere seniorteatergrupper også fra Danmark og Sverige.
Festivalen foregikk på 7-Kanten som er Danmarks største amatørteaterscene.

De spilleglade og positive seniorene fikk med seg masse ny inspirasjon og ideer som de kan bruke ved framtidige forestillinger.

Ledige plasser på «Revykurs»

Ledige plasser på «Revykurs»

Å lage Revy er gøy – men hvordan kan man gjøre det gode man har enda bedre?

Andreas Gregersen kommer til Teaterdagene 2018 for å holde Revykurs. Han kommer fra Frogner i Sørum, der han i mange år har vært aktiv i revy- og teatermiljøet. Han har lang fartstid på revyscenen, både som skuespiller, instruktør og altmuligmann. Han er utdannet i Drama og teater fra NTNU i Trondheim, har nå base i Oslo, men jobber som instruktør og tekstforfatter for revy- og teatergrupper over hele landet. Han har dessuten vunnet flere priser under NM i revy på Høylandet, både som skuespiller og tekstforfatter.

Vi vil se nærmere på hvordan man kan trigge kreativitet, og utvikle en revyproduksjon videre fra enten tydelige ideer, eller ingenting. Dette er et kurs i kreativ produksjon av revy, fra idé til formidling på scenen. Kurset passer for deg som har lyst til å skrive, lage og spille i revy, enten du er nybegynner, eller dreven både på og av scenen.

Har du tekster og ideer du ønsker å videreutvikle, må du gjerne ta dette med for videreutvikling under kurset. Men det er ikke noe krav. Kursdeltakere må ha med skrivesaker (penn/papir eller PC), og bevegelige klær er anbefalt.»

Kurset er et samarbeid med Norsk Revyfaglig Senter

Her er det penger å hente

Her er det penger å hente

«Pengestøtte – to kjappe»
Kurset holdes på Lillehammer Læringssenter lørdag 22. september fra kl. 14:00 – 16:00 og er gratis.

 

Espen Aleksander Evjenth fra Frifond Teater kommer og Bjørg Schultz fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon kommer for å gi gode råd og tips om ulike støtteordninger.

Frifond teater
Frifond teater er en støtteordning for frivillig teateraktivitet. Frifond teater støtter grupper som skal ha kurs eller produksjoner innen scenisk aktivitet som teater, impro, laiv, revy eller sirkus. Viktige kriterier for å få støtte er at det aktiviteten skal være lokal, frivillig og for og med barn og ungdom.

Studieforbundet kultur og tradisjon
Hvordan søke Voksenopplæringsmidler?
Studieforbundet er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre medlemsorganisasjoner, deriblant Norsk Amatørteaterforbund. Som lokallag i en av studieforbundets medlemsorganisasjoner kan det søkes kursstøtte til kurs og opplæring.