Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren.

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

MER INFO FINNER DU HER

Hva skjer der ute?

Hva skjer der ute?

Etter en periode med mye usikkerhet og mange avlysninger og utsettelser av planlagte produksjoner, aner vi en forsiktig optimisme blant medlemslagene våre og mange har nå konkrete datoer for sine produksjoner enten i 2020 eller i 2021. Alle våre medlemslag kan markedsføre forestillingene sine i aktivitets kalenderen på natf.no. Send gjerne en e-post med tid, sted og plakaten til forestillingen deres til annelise@natf så deler vi.

 

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Fredag den 18. september 2020 kl. 18.00

Siden årsmøtet som opprinnelig skulle blitt avholdt den 25. april i 2020 måtte utsettes på grunn av korona situasjonen, arrangerer NATF nå digitalt årsmøte fredag 18. september 2020      kl.18.00. Innkallingen ble sendt ut til våre medlemslag onsdag 17. juni. Møtet vil bli avholdt på plattformen Zoom og alle påmeldte mottar en e-post med link til årsmøtet.

Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.  Alle lagene kan stille med med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. Lagene kan i tillegg stille med så mange observatører som de ønsker.

Umiddelbart etter årsmøtet vil det bli vist en digital forestilling. Mer informasjon om forestillingen kommer.

Innkalling digitalt årsmøte 2020

Vel møtt!

 

 

 

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

LNU og Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder for hvordan organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene.

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre de fleste av sine aktiviteter, så lenge de overholder gjeldende råd  og anbefalinger om smittevern slik de er beskrevet i veilederen og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet. Denne forskriften har en rekke krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes. Veilederen skal sees på som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer og organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.
De fire hovedreglene som beskrives er:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
  4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Du finner veilederen i sin helhet her.

 

 

VI FEIRER AT TEATERDAGENE ER 25 ÅR. – I 2021!

VI FEIRER AT TEATERDAGENE ER 25 ÅR. – I 2021!

Teaterdagene fyller 25 og Norsk Amatørteaterforbund 75 år, – i år!
Men som dere vet, så er det mye som har vært og vil være annerledes i år. Som mange andre har Norsk Amatørteaterforbund bestemt at vi avlyser årets arrangement.  Det blir derfor storstilt feiring av fødselsdagsbarna, – ett år på etterskudd.

Teaterdagene 2020 flyttes til 17. – 19. september 2021!

Styret og sekretariatet i NATF har etter hvert som situasjonen har utviklet seg kommet til at vi ikke får arrangert Teaterdagene 2020 på den måten vi ønsker, og som vil være et 25 og 75 års jubileum verdig.

Vi vil jo selvfølgelig at feiringen skal være en «høydare» i Teaterdagenes historie, med masse spennende kurstilbud, flotte forestillinger, NM Teatersport ™, nyttige seminarer om relevante temaer, uformelle samtaler omkring felles interesser, og et arrangement med et yrende liv av trygge deltakere i alle aldre og fasonger som skal kunne treffes på kryss og tvers av kurs. Et sted der vi skulle kunne se forestillinger sammen, knytte nye bekjentskaper som igjen kunne ført til nye og spennende samarbeidsprosjekter, og i det hele tatt feiret organisasjonens 75 års jubileum med brask og bram og fest og moro.

Mange av våre teaterlag har selv måttet avlyse produksjoner, og vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at det er en god ide å utsette Teaterdagene til neste høst. Det var selvsagt med tungt hjerte vi avlyser årets Teaterdager. Men vi føler oss trygge på at dette er den beste løsningen med tanke på smittevern, både for arrangementet i seg selv, hensynet til deltakernes trygghet, det faglige og sosiale utbyttet og opplevelsene vi kunne tilby med de restriksjonene som vi måtte ha tatt hensyn til for å unngå smitte.

Ta vare på helsa, og ta vare på hverandre ved å holde avstand. Vi kommer gjennom dette sammen. Det vil bli bra!

Siden det ikke blir Teaterdagene nå i år slik det har vært de 24 foregående årene, vil vi komme tilbake med informasjon om «Teatertimene».
Nettbaserte kurs som vi har stor tro på vil være et bittelite plaster på såret.

To be continued…

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Søk kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon

Det er nå mulig å søke kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 5. mars til og med 1. juli 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med Voksenopplæringsloven.
Fristen for å søke er 20. mai.

Les mer om ordningen HER