Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /dom23008/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783

Deprecated: Creation of dynamic property Pagely_CDNLinksRewriterWordpress::$blogDir is deprecated in /dom23008/wp-content/mu-plugins/pagely-cdn/library.php on line 514
Hurra! Mer igjen for å organisere øvinger som kurs - Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbunds grupper har alltid vært flinke til å organisere øvinger, bygging av scenografi etc som kurs, og har gjennom årene hentet inn mange hundre tusen kroner på det. I 2020 ble VO-aktiviteten i gruppene våre dramatisk redusert, og også i år er situasjonen alvorlig. Men, NATF-grupper har hittil i år fått 379.000 kroner i slik støtte.

NY TIMESATS – ØKER MED 25 PROSENT!
Det som ligger i grunn er jo alltid hvor mye som ytes i støtte pr. kurstime. Derfor er det nå spesielt gledelig at det som fram til nå har vært en midlertidig timesats for kurstimer med lærer på 125 kr nå blir endelig og gjeldende fra 1. oktober. Den «gamle» timesatsen var på 100 kroner – så dette må være en kraftig motivasjon til også i framtida å organsiere øvinger etc som kurs.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon håndterer voksenopplæringsstøtten. De har opplevd nedgang i aktivitet og økning i statstilskuddet, og mener derfor det er riktig å øke satsene.

DRAMATISK NEDGANG I AKTIVITETEN
Studieforbundet Kultur og Tradisjon hadde en kjempestor nedgang i all aktivitet, viser statistikken til Voksenopplæringsforbundet. Studieforbundet «vårt» har 42 medlemsorganisasjoner, og i 2020 kom vi på femteplass av de 42 i innmeldt kursaktivitet. NATF-grupper hadde rapportert i 97 kurs, 5.780 kurstimer og totalt 654 deltagere. Dette er mer enn en halvering fra 2019.

Hittil i år har NATFere meldt inn 48 kurs, med 3.099 kurstimer og 462 deltagere – og altså fått 379.000 kr i støtte. Men nå skal vi for alvor i gang igjen – og har denne muligheten til å formidle kunnskap og også få støtte for det!