NMvinnere«Norsk teaterråds improvisasjonsstipend 2013» på totalt 30.000 kroner deles i år mellom gruppene «Bare Flaks» (bildet) og «IMPROschmimpro». Etter finalen i NM Teatersport TMunder Teaterdagene i september trådte juryen sammen for å avgjøre hvem som skulle tildeles stipendet. Årets tildeling går til Bare Flaks (Sørlandet) og ImproSchmimpro (Midt-Norge).

Juryen håper om at midlene vil inspirere til fortsatt drift og utvikling av to unge og spennende improvisasjonsmiljø i deres respektive byer og landsdeler. Som tidligere er utdelingen gjort med bakgrunn i følgende stikkord: lekenhet, fagforståelse, potensial og god sportsånd.
Dommerpanelets skriver også i sin begrunnelse:

«Bare Flaks» er en ung gruppe som kun har spilt sammen siden januar, men på sin korte fartstid har gruppen kommet svært langt i sin forståelse av hva improvisasjonsteater handler om. De er dyktige på scenen og viste god sportsånd under Teatersportkampen. I tillegg spiller «Bare Flaks» ukentlige forestillinger i Kristiansand og har blitt et viktig bidrag til den norske improvisasjonsscenen og improvisasjonsmiljøet på Sørlandet som foreløpig er veldig lite. Vi gleder oss til å følge utviklingen til «Bare Flaks» og håper at tildelingen av improstipendet på 15.000 kr åpner for videre utvikling.

«IMPROschmimpro» er en sympatisk og entusiastisk gruppe fra Trondheim som viser stor bredde i sin forståelse for improvisasjon. De er morsomme og dyktige på scenen og hjelper også til i andres scener, noe som hjelper forestillingen veldig. «IMPROschmimpro» er også blitt en viktig bastion i improvisasjonsmiljøet i Trondheim på de to årene de har holdt på. Dommerpanelet håper at tildelingen på 15.000 kr vil bidra til fortsatt utvikling for hele gruppen og improvisasjonsteater i byen.

Stipendet skal gå til utviklingstiltak innen improvisasjon for gruppen, eller regionen dere tilhører. Dette kan være seg deltakelse på kurs, hente inn eksterne kursholdere, studiereise for å tilegne seg kompetanse både nasjonalt og internasjonalt.