Illustrasjonsbilde – tatt av «byråkrat» under Teaterdagene i 2008. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fem av de nasjonale amatørteater-organisasjoner, med over 600 medlemsgrupper  som driver med amatørteater tar nå grep for å styrke amatørteaterfeltet igjen, og har invitert seg til Kulturrådet for å snakke om framtida.

De fem er Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norske historiske spel og Nettverk for regionale teaterråd. De fem er de nasjonale organisasjonene som får driftstilskudd fra staten for å stimulere lag og grupper til å drive med amatørteater.

Amatørteateret under forskjellige forvaltere
Siden paraplyorganisasjonen Norsk Teaterråd, fikk mistillit i departementet i 2014 da en konsulentrapport konkluderte med at organisasjonen ikke hadde kontroll på økonomien, har ordningen med driftsstøtte ligget under forskjellige forvaltere. Dette har gitt uforutsigbarhet og treghet, noe som gir organisasjonene store utfordringer. Nå er det altså Norsk Kulturråd som formidler pengene – og det er dit organisasjonene har rettet sin forespørsel.

Dette er organisasjonene agenda
Organisasjonene ønsker å diskutere utfordringen med at pengene kommer sent på året, noe som blant annet fører til at de i realiteten kun har sju måneder å benytte dem på. (Beløpet gjelder altså for hele året fra første januar, men i år kom de først i april.)

Organisasjonene ønsker også å diskutere rammene for driftstilskuddet, som ikke har vært nevneverdig økt siden Norsk Teaterråds tid, altså 2015. Da mistet amatørteater-feltet råderett over de felles støtteordningene. Organisasjonene ønsker nå å styrke feltet igjen. Samtidig peker de på det uheldige i at begrepet «prosjekt» er blitt innbakt i ordningene, og at de altså ikke framstår kun som driftsstøtte.

Organisasjonene peker også på at det trengs forskning, tall, trender og dokumentasjon om amatørteaterfeltet; for lokalsamfunnene og for kulturfeltet som sådan. De mener forvaltningen bør kjenne til at det betydelig forskjell i drift av amatørteateret og det profesjonelle teateret. Det trengs en grunnforståelse av frivilligheten i støtteordninger og fellestiltak, skriver de fem organisasjonene i et brev til Kulturrådet.

AMATØRTEATER-FELTET I NORGE
Dette er svært mangfoldig, og lar seg ikke oppsummere på noen linjer. Mange grupper som driver med barneteater, voksenteater, seniorteater, musikkteater, revy, laiv eller spel er ikke organisert noe sted. Ildsjeler skaffer økonomisk støtte, ildsjeler øver og tilrettelegger og inviterer publikum. Slik kan de gå fra oppsetning til oppsetning. Dette gjør nok at de iblant går glipp av støtte og de mister en kontinuitet som medlemskap i organisasjon gir.

Også den organiserte delen av amatørteaterfeltet er sammensatt. Noen organisasjoner mottar støtte fra fylkeskommuner, noen tar medlemskontingent, noen får god støtte gjennom stiftelser etc.

Noen stikkord om de fem organisasjonene som nå har tatt initiativ:

  • Norsk Amatørteaterforbund er landets eldste organisasjon i sitt slag og har noe over 100 medlemsgrupper fordelt på ti fylker.
  • Frilynt Norge har om lag 200 medlemsgrupper med samlet 18.500 medlemmer.
  • Noregs Ungdomslag har 350 lokale ungdomslag, hvorav ca. 70 holder på med amatørteater.
  • Norske historiske Spel har nå registrert snaut 50 historiske spel som medlemmer.
  • Nettverk for regionale teaterråd er paraplyorganisasjon for seks regionale teaterråd, hvorav ett (Rogaland) ble besluttet nedlagt den 26.04.21. De øvrige er Oslo, Viken, Agder, Vestfold og Trøndelag. De har samlet om lag 210 medlemsgrupper.