Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /dom23008/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783

Deprecated: Creation of dynamic property Pagely_CDNLinksRewriterWordpress::$blogDir is deprecated in /dom23008/wp-content/mu-plugins/pagely-cdn/library.php on line 514
Smittevern for teaterøvelser - en veileder - Norsk Amatørteaterforbund

Det råder litt uklarheter omkring hva som er «innafor» å gjøre i forbindelse med teaterøvelser, og hva smittevern angår.

Etter ønske fra amatørteaterfeltet om en egen veileder myntet på teaterfeltet og hvordan man på best mulig måte kan ivareta godt smittevern under teaterøvelser, har Noregs Ungdomslag (NU), Frilynt Norge og NATF (Norsk Amatørteaterforbund) i samarbeid utarbeidet en felles smittevernveileder for feltet.

Vi ser for oss at dette kan være til god hjelp for de mange lokallagene som er spredt rundt omkring i landet vårt, og at denne veilederen kan hjelpe til med igangsetting av øvelser igjen.
Veilederen er akkurat som navnet tilsier en veileder  på hvordan man på tryggest mulig måte kan gjennomføre teaterøvelser, og hvilke viktige ting man må passe på å overholde.
Det kan være smart å laste ned veilederen og henge den opp på strategiske steder i øvingslokalene dere bruker.

Vi gjør oppmerksom på at det er de til enhver tids oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) som i utgangspunktet gjelder, men håper dette kan være et godt supplement for teaterfeltet.

NEDLASTING AV SMITTEVERNVEILEDEREN FINNER DU HER