Kate Pendry åpnet Teaterdagene med velvalgte ord på norsk og engelsk - til ettertanke.

Kate Pendry åpnet Teaterdagene med velvalgte ord på norsk og engelsk – til ettertanke.

Heder og ære, tankekors og entusiasme, gaveoverrekkelse og humor: åpningen av de 19. Teaterdager på Lillehammer hadde alt! En entusiastisk Mikkel Niva loset 160 kursdeltagere, teatersportere og annet publikum gjennom åpningen i Kulturhuset Banken i Lillehammer fredag 19. september.

Heder og ære var det Mona Danielsen som fikk fra amatørteater-Norge (se egen sak), gave var det teaterinteresserte i Nepal som fikk av Undheim Revyteater (se egen sak), mens tankekors og entusiasme var det Kate Pendry som stor for i sitt «åpningsinnlegg».

Kate Pendry er født i England, men har bodd i Norge siden 1995 og gjort seg bemerket på en rekke områder innen kunsten. Hun reflekterte over forholdet profesjonell og amatør, og hva teater er.

–Ikke bare en jobb for profesjonelle, ikke bare en hobby for amatørene, men noe som gjør dette livet lettere å bære. Hun så også ut over salen og sa:

-Det er trolig 6 av dere her i salen som vil ha terater som jobb. Dere vet allerede hvem dere er…

Åpningsforestillingen med skuespiller og dukkespiller Geir Robsrud var egentlig en hjertevarm og humoristisk barneforestilling – men passet også Teaterdagspublikum.