Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /dom23008/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783

Deprecated: Creation of dynamic property Pagely_CDNLinksRewriterWordpress::$blogDir is deprecated in /dom23008/wp-content/mu-plugins/pagely-cdn/library.php on line 514
Teknikermangel? Lær opp deres egne! - Norsk Amatørteaterforbund

Lydbord

Hvordan står det til med lyd- og lysfolk hos dere? Behov for fornying, eller kanskje rett og slett mer kunnskap? Koronakrisen har ført til kompetanseflukt blant de profesjonelle lys- og lydteknikere. Nå gjøres noe med det.

Organisasjonen Kulturrom – som vi har anbefalt alle å sjekke ut sidene til (de gir støtte til lokaler og til utstyr) publiserer den nærmeste tiden en serie med nettressurser for opplæring av nettopp lys- og lydteknikere, som er gratis for alle som ønsker det å benytte seg av.

Grunnleggende lydteknikk – Kulturrom

Først ut i denne serier er et kurs i grunnleggende lydteknikk. Her tar vi for oss hvordan et P.A. systemer fungerer, hvordan å koble det opp, valg og plassering av mikrofoner, oppsett av trådløse systemer, strøm og mye mer.

Kurset holdes er består av både tekst, illustrasjoner og videoer, og presenteres av lydtekniker Synne Stenersen.

Mangelen på kompetente lyd- og lysfolk gir store bemanningsproblemer for arrangører over hele landet. Dette er yrker med dårlig tilgang på formelle utdanninger, så mange konsertscener, kulturhus og utleiefirmaer tar nå også ansvar for å rekruttere og lære opp unge, lovende teknikere. Vi vet at en del teatergrupper også vil ha nytte av disse nettressursene.