Send inn søknad

Send inn søknad

Benytt dere av de tre tilskuddsordningene Teateralliansen forvalter. Søknadsfrister allerede i januar, februar og mars!

1.Tilskuddsordning for historiske spel. Søknadsfrist 25.1.2016. Last ned søknadsskjema.
2.Driftsstøtte til nasjonale amatørteaterorganisasjoner. Søknadsfrist20.2.2016. Last ned søknadsskjema.
3.Sceneteksttilskudd – et krafttak for ny norsk dramatikk 2015-2017. Søknadsfrist 1.3.2016. Last ned søknadsskjema.

TILSKUDDSORDNING FOR HISTORISKE SPEL

Kulturdepartementet har besluttet at Teateralliansen v/Norsk musikkråd skal forvalte og fordele statens tilskudd til historiske spel og friluftsspel 2016 – Speltilskudd. Det er oppnevnt et eget Fordelingsutvalg for ordningen. Søknadsfrist er 25. januar 2016. Denne er absolutt. Fordelingsmøtet blir avholdt 5. februar, og alle søkere blir tilskrevet etter dette.

Last ned søknadsskjema.
Gå til retningslinjene.
Søknad og evt spørsmål rettes til spel@teateralliansen.no

 

DRIFTSTILSKUDD TIL NASJONALE AMATØRTEATERORGANISASJONER

Teateralliansen har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide nytt regelverk for driftsstøtten til de nasjonale amatørteaterorganisasjonene. Det er satt ned et eget utvalg, med representasjon fra en bredde av organisasjonen, til å utarbeide dette. Siden nytt regelverk ikke vil være på plass før tilskuddsåret 2017, vil de organisasjonene som mottok dette tilskuddet fra Norsk kulturråd i 2015 få videreført tilskuddet, med en prisjustering. Fra og med 2017 vil ordningen være åpen for flere søkerorganisasjoner. De organisasjonene som er inne i ordningen i 2016 er Frilynt Norge, Norsk amatørteaterfornbund, Noregs Ungdomslag, Studieforbundet AOF, 4H Norge, Norges KFUK/KFUM, Nettverket for historiske spel, Ravn, Studieforbundet Solidaritet, Norges Bygdeungdomslag. Disse organisasjonene er tilskrevet direkte, med opplysninger om søknadsprosedyrer.

Last ned søknadsskjema.
Søknad og evt spørsmål rettes til tilskudd@teateralliansen.no

 

SCENETEKSTTILSKUDD – ET KRAFTTAK FOR NY NORSK DRAMATIKK 2015-2017

I 2015 har Teateralliansen øremerket deler av den mottatte bevilgningen fra Kulturdepartementet til en egen tilskuddsordning for ny norsk dramatikk. Sceneteksttilskuddet blir forvaltet av Norsk musikkråd. Første søknadsrunde hadde søknadsfrist i desember 2015. Neste søknadsfrist er 1. mars 2016.

Last ned søknadsskjema i word
Last ned søknadsskjema i pdf
Gå til retningslinjene
Søknad og evt spørsmål rettes til tilskudd@teateralliansen.no

 

Se Teateralliansen for mer informasjon: http://www.teateralliansen.no/