Momskompensasjon på vei!

Momskompensasjonen er i dette øyeblikk på vei ut til mer eller mindre «slunkne» teaterlagskontoer hos NATF-gruppene som søkte om MVA-refusjon for inntektsåret 2016.

Norsk Amatørteaterforbund søkte Lottstift om momskompensasjon på vegne av seg selv og for alle medlemsgruppene våre som søkte innen fristen den 30.juni 2017. Totalt kr. 1.577.760,- blir nå fordelt videre ut til de 47 gruppene som søkte kompensasjon gjennom Norsk Amatørteaterforbund.

Avkortningen av det godkjente søknadsbeløpet hos Lottstift er i år beregnet med 27,191 % for alle ledd som inngikk i søknaden.
Norsk Amatørteaterforbund tar ingen administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben da vi ser på dette som en av flere medlemsfordeler vi mener gruppene skal nyte godt av, så de tildelte beløpene går i sin helhet til gruppene.

Den medlemsgruppa som for inntektsåret 2016 får mest utbetalt gjennom ordningen får hele 218.078 kroner – og den som får minst får 371 kroner (alle monner drar…)

NB! Vi ser derimot at det fremdeles er mange underledd (medlemsgrupper) som fortsatt ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, og gjør oppmerksom på at det kan komme et krav fra Lottstift at alle underledd skal være registrert der.

Vi henstiller derfor alle teatergrupper som ennå ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret om å gjøre dette allerede nå, slik at alt er på plass når kravet om registrering eventuelt kommer.

For inntekståret 2017 håper vi flere av våre medlemsgrupper ser sitt snitt til å søke.
Vi vil sende ut informasjon om ordningen til alle medlemsgrupper i månedsskifte april/mai 2018

 

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg