Nesten 2 mill. i momsrefusjon på vei

pengesedler

Kjempeflott! 52 av medlemsgruppene våre har sikret seg litt mer i kassa ved å søke om MVA-kompentasjon. Det er rekord i antallet søkere. Nå får de tilbake nesten 2 millioner kroner. Pengene gjelder for regnskapsåret 2014 og blir utbetalt til Norsk Amatørteaterforbunds (NATF) grupper i løpet av desember.

Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1,23 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for regnskapsåret 2014. Dersom dette ikke er nok at alle kan få full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. Alle søkerne har i år fått kompensasjonen avkortet med 21,72 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.

Det blir utbetalt 1.759.746 kroner til de 52 medlemsgruppene til NATF som søkte momskompensasjon for inntektsåret 2014. 5 flere medlemslag søkte for 2014 enn for 2013, og det blir dermed utbetalt kr. 232.617,- mer i MVA-kompensasjon i år enn i fjor.

NATF har arbeidet hardt for at gruppene skal benytte denne muligheten til å få tilbake penger, som forhåpentligvis kommer godt med i mer eller mindre «slunkne» teaterkasser. NATF tar ikke noe administrasjonsgebyr, da vi ser på dette som en del av medlemsfordelen til våre medlemmer. Beløpene blir utbetalt i midten av desember.

 

Søknad år Antall lag søkt Tildelt beløp medlemslagene
2009 24 Kr: 250.565
2010 27 Kr: 418.086
2011 39 Kr: 662.763
2012 38 Kr: 941.446
2013 47 Kr: 1.527.129
2014 52 Kr: 1.759.746

 

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg