Nord-europeisk teaterfestival i Norge i 2024

Norsk Amatørteaterforbund tror også på nettverk over landegrensene, og er med i NEATA (North European Amateur Theatre Alliance) som består av amatørteaterorganisasjoner fra Danmark, Finland. Litauen, Estland, Island, Færøyene. Latvia, Sverige og Norge. NEATA arrangerer annethvert år en amatørteaterfestival i et nordisk eller baltisk land, og i 2024 blir det festival i Norge. Nærmere bestemt på Lillehammer i perioden 9. – 15. september.

BREDT SAMARBEID
Norsk Amatørteaterforbund har, i samarbeid med Noregs Ungdomslag og Frilynt Norge tatt på seg oppdraget med å være arrangør og koordinator for teaterfestivalen.

De norske arrangørene vil allerede nå gjerne ha forslag til aktiviteter, jury, gode kritikere, faglig tema, norsk kulturkveld med mer, og inviterer Kulturalliansens medlemmer til å komme med gode, spennende, morsomme og alvorlige innspill. NEATA Teaterfestival er tema på et medlemsmøte i Kulturalliansen tirsdag 28. februar 2023.

For NATFs del er det nedsatt en arbeidsgruppe som består av deler av NATFs styre. Arbeidsgruppen består av: Helen Hansen, Espen Kvark Kvernbergh, Ragnhild Arntsen, Gro Lystad og Anne Lise Olsen (sekretær).

MØTESERIE I NEATA-REGI
Takket være organisasjonen «Nordisk kulturkontakt» skal NEATA arrangere tre nettverksmøter. Det første var i Helsinki nå i november, der NATFS generalsekretær Helen Hansen var med. (De to neste møtene blir i Vilnius i Litauen i mars og i Reykjavik på Island høsten 2023.) På Helsinkimøtet ble det altså besluttet at NEATA-festivalen 2024 skal legges til Norge.

For amatørteaterorganisasjonene i Norge (inklusive NATF) har samarbeidet både med NEATA (North European Amateur Theatre Alliance) og «mor-organisasjonen» AITA/IATA (International Amateur Theatre Association) gått i bølger. NEATAs oppgave er å koordinere aktiviteter som har interesse i alle medlemslandene, og også representere amatørteateret i en kulturpolitisk sammenheng i landene. Organisasjonene bidrar også til utveksling mellom amatørteatergrupper over landegrensene – og arrangerer altså en årlig internasjonal festival.

Del dette innlegget:

Relaterte innlegg