Velkommen til

Norsk AmatørteaterfoRbund

En sammenslutning av amatørteatergrupper, foreninger, lag og stiftelser som har amatørteater som en del av sin virksomhet.

20. mai - 20. mai

Østnorsk mesterskap i Teatersport™

30. mai - 2. jun

BØMLO TEATER: Mostraspelet

1. jun - 1. jun

Vestlandsmesterskap i Teatersport™

14. aug - 17. aug

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæjsen»

29. aug - 1. sep

HADELAND TEATERLAG: Blyverkspelet

25. okt - 30. okt

MERÅKER TEATERLAG: Jubileumsforestilling «De `va` ein gong pyinni foinna»

AktuelT

MEDLEMSCENEN – nominer din gruppe til Teaterdagene 2024

Medlemscenen ble arrangert første gang under Teaterdagene 2023. Dette er et programpunkt under Teaterdagene hvor et av våre medlemslag får muligheten til å vise frem en av sine produksjoner for alle som deltar på festival. Nittedal Teaters ungdomsgruppe Teatersmia ble invitert til å vise frem stykket sitt «Jonas» under lørdagens festivalprogram, Teaterdagene 2023.

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund 2024

Lørdag 27. april holdt NATF årsmøte på Gardermoen. Vi hadde tilsammen 15 delegater og observatører tilstede fra ni av våre medlemslag tilstede. Styret for 2024-2026

Momskompensasjon for regnskapsåret 2023

Som medlem i NATF, kan dere nå søke om momskompensasjon for 2023.

Arrangementer

Østnorsk mesterskap i Teatersport™

BØMLO TEATER: Mostraspelet

Vestlandsmesterskap i Teatersport™

KVENNSTUGUTEATRET: «Kors på hæjsen»